Ovan: Tre dragbilar utanför vagnhallen mot Brandmästargatan. Först dragbil 109 med räddningsvagn 109R, därefter dragbil 119 med miljöskyddsvagn och sist dragbil 114 med skumsläckningsvagn 114T1. Efter dessa kan man skönja storpumpen 129 och tankbilen 104. Foto: Lars-Owe Göthe
  JEK825   Terräng- och slangbil Volvo C303 -77.   Levererad samma år som bil 119, sena-   re 125 och 145. Slopades i december   2001 och användes en kort tid som Ju-   niorbrandkårens bil med inofficiellt nr   155. Regnr JEK825. Den såldes till pri-   vatperson.   Foto: Lars-Owe Göthe.
Rök- och vattendykarbil på Chevrolet Van-chassi -79. Reg nr JYW092. Bil nr 107 och senare som 105. Slopa- des 1995. Foto: Lars-Owe Göthe.
HCW958  Var en färdtjänstbuss Mercedes 508 -80. Den levererades samma år som bil 23. Byggdes senare om till depåbil nr 116 och slopades 1995. Foto: Lars-Owe Göthe.
1982 togs denna Ford Taunus -82 i bruk som verkstadsbil. BTU081 fick nr 114 och senare 154. Den slopades 199x. Foto: Lars-Owe Göthe.
LHO414 Volvo 240 -82 levererades samma år som bil 112, senare 152. Slopades 199x. Foto: Lars-Owe Göthe.
Dragbilen EPY263 är en Scania P112 -81. Den leverera- des 1982 som dragbil för räddningsvagnen 109R och skumsläckningsvagnen 109T. Bilen fick nr 109, senare 114. Foto: Lars-Owe Göthe.
Skumsläckningsvagnen 109T, senare 109T1 och 114T1, levererades 1982 av Finntrailer. Den stod normalt kopp- lad till dragbil 109, senare 114. Vagnen slopades 1997. Foto: Lars-Owe Göthe.
Miljöskyddsekipaget ovan levererades 1976 och be- stod av dragbil JNB361 Volvo F86 -76 och påhängs- vagn JCY267 Tjörnarpssläp -76. Släpet följde med in i Räddningstjänsten Syd medan dragbilen slopades 1997 och ersattes med CWY680. Foto: Lars-Owe Göthe.
Två släckbilar levererades 1978 av Sala Brand. De var byggda på Volvo N720 -77 och -78. BUB861 blev bil 147 och senare 121, 162, 141 och 161. Den slopades 1992. KJC333 blev 148 och senare 101, 161, 102 och 162. Den slopades 1993. Foto: Lars-Owe Göthe.
1980 levererades en ny maskinstege, bil nr 103, senare 143. Det var en Magirus DLK 23-12 Vario som monterats på ett Volvo N720-chassi -80. Bilen blev reservstegbil 163 innan den slopades 2003. Foto: Lars-Owe Göthe.
Släckbil CLB245 Scania P92 -86. Levererades samma år som bil 101, senare 151 och 161. Tollarpsbygge. En av de sista med frontpump. Slopad 2004. Foto: Lars-Owe Göthe.
Dragbil DCL051 Scania P82 -84, levererad 1988 som bil 119, senare 109. Kopplad från början till räddnings- vagn 109R och senare till skumsläckningsvagn 306/T2. Följde med in i Räddningstjänsten Syd. Foto: Lars-Owe Göthe.
Befälsbil MKP327 Volvo 245 -86. Levererad samma år som bil 108 och senare 158. Slopades 1994. och hamnade hos Gatukontoret. Foto: Lars-Owe Göthe.
Transportbil M.A.N.-VW -85 för restvärdesräddning. EDP495 blev nr 159 när den levererades. Saknade larmanordning till en början. Användes av MFB/Rädd- ningsvärnet. Ersattes med en ny bil 1997. Foto från Malmö Brandkårs arkiv.
Skumsläckningsvagnen ETJ567, nr 109T2, senare 114T2, var ursprungligen en mjölktransportbil Wed- holms -69. Den stod normalt okopplad. På bilden är den kopplad till miljöskyddsvagnens dragbil 119. Vag- nen slopades 1997 och blev vattentransportvagn hos Malmö Gatukontor. Foto: Lars-Owe Göthe.
Andra rök- och vattendykarbilen på Chevrolet Van -82. Byggd av Hebra och levererad som bil 117, senare 169. Slopades 1993. Foto: Lars-Owe Göthe.
Släckbil CXC505 Scania P92 -86. Levererades samma år som bil 121, senare 102 och 162. Tollarpsbygge. En av de sista med frontpump. Slopad 2001. Foto: Lars-Owe Göthe.
Befälsbil NBZ281 Volvo 745 -88. Levererad samma år som bil 106 och senare 146, 023 och 016. Följde med in i Räddningstjänsten Syd. Foto: Lars-Owe Göthe.
Foto: Lars-Owe Göthe.
Motordrivna fordon 1976 - 1989 JEJ646 Personbil Volvo 244 -76. Levererades samma år och fick nr 105 och senare 115 och 155. Slopades 1993. JNB361 Dragbil Volvo F86 -76. Levererades samma år som  bil 131, senare 129, 119 och 149. Kopplad till Miljöskyddsvagnen JCY267. Slopades och ersattes 1997 av CWY680. JCY267 Påhängsvagn för miljöskyddsutrustning, fabrikat Tjörnarpssläp -76. Inredd av Hebra.   I drift samma år, kopplad till JNB361. Bar samma nummer som dragbilen men fick senare nr 119M och 349M. Följde med in i Räddningstjänsten Syd. BUB861, KJC333 Släckbilar av fabrikat Volvo N7 -77 och -78. Byggda av Sala Brand och levererades 1978 som bil 147, senare 121, 162, 141 och 161 samt som bil 148, senare 101, 161, 102 och 162. 147 placerades på station Heleneholm och 148 placerades på huvudbrandstationen. De slopades 1992 respektive 1993. BUB861 såldes till Räddningstjänsten Valdemarsvik. Ägs 2013 av en MC-klubb. KJC333 såldes till Räddningstjänsten Söderköping. JYW092 Rök- och vattendykarbil Chevrolet Van -79. Levererades som bil 107, senare 105. Slopades 1995. CFG158 Personbil Volvo 244 -80. Levererades samma år som bil 106, senare 116 och 156. Slopades 1993. KTP829 Färdtjänstbuss på Mercedes 307-chassi -80. Levererades samma år som bil 17. Den byggdes om till transportbil för andningsskyddsverkstaden nr 168 omkring 1989 och slopades 1996. CED565 Maskinstege Magirus DLK 23-12 Vario monterad på en Volvo N7 -80. Levererades samma år som bil 103, senare 143 och 163. Slopades 2003. EYP263 Dragbil Scania P112 -81. Levererades 1982 som bil 109, senare 114. Till en början dragbil för räddningsvagn 109R och skumsläckningsvagn 109T, senare i huvudsak för skumsläckningsvagnarna 109T1/114T1 och 109T2/114T2. Följde med in i Räddningstjänsten Syd. ESZ419 Påhängsvagn Räddning Finntrailer -82. Levererades samma år som påhängsvagn 109R. Slopades 1996. BTU081 Personbil Ford Taunus -82. Levererades samma år som bil 114, senare 154. Slopades 199x. LHO414 Personbil Volvo 240 -82. Levererades samma år som bil 112, senare 152. Slopades 199x. CDH699 Påhängsvagn Skumsläckning Finntrailer -82. Levererades samma år som påhängsvagn 109T, senare 109T1 och 114T1. Inv.nr 304. Slopades 1997. LGA354 Rök- och vattendykarbil Chevrolet Van -82. Levererades som bil 117, senare 169. Som 169 användes den av and- ningsskyddsverkstaden. Slopades 1993. LSH072 Transportbil Renault Master -83. Levererades samma år som bil 118. Slopades 199x. BYS699 Skåpbil Renault Traffic -83. Levererades samma år som bil 165. Ej utryckningsfordon. Slopades 199x. CSR644 Personbil Ford Escort -84. Levererades samma år som bil 164. Ej utryckningsfordon. Slopades 199x. ETJ567 Påhängsvagn Skumsläckning Wedholm -69. Begagnad och ombyggd. Levererades 1985 som påhängsvagn 109T2 och 114T2. Inv.nr 324. Slopades 1997. EDJ043 Terrängbil Steyr-Puch Pinzgauer -84. Levererades 1985 som bil 135. Följde med in i Räddningstjänsten Syd. Terräng/slangbil Steyr-Puch Pinzgauer   -84, EDJ043. Levererad 1984 som bil nr 135, senare 125. Var sannolikt en tid placerad i Burlöv utan att ha fått nytt nummer. Följde med in i Räddningstjän- sten Syd där den slutligen placerades på station Revinge som bil 345.Foto: Björn Johansson. EDP495 Transportbil för restvärdesräddning M.A.N- VW -85. Levererades samma år som bil 159. Ställdes till brandkårens förfogande av för- säkringsbolagens Larmtjänst. Övertogs se- nare av brandkåren. Från början inget ut- ryckningsfordon men då det kunde använ- das som reservfordon för miljöskyddsbilen monterades senare blåljus och siren. Slo- pades 1997. CLB245 Släckbil Scania P92 -86. Levererades sam- ma år som bil 101, senare 151 och 161. Slopades 2004. CXC505 Släckbil Scania P92 -86. Levererades samma år som bil 121, senare 102 och 162. Slopades 2001. MKP327 Befälsbil Volvo 245 -86. Levererad samma år som bil 108 och senare 158. Slopades 1994 och hamnade hos Gatukontoret. DCL051 Dragbil Scania P82 -84. Levererades begagnad 1988 som bil 119, senare 109. Dragbil för räddningsvagnen 109R och senare för skumsläckningsvagnen 306/T2. Följde med in i Räddningstjänsten Syd. NBZ281 Befälsbil Volvo 745 -88. Levererades samma år som bil 106, senare 146, 023 och 016. Följde med in i Räddningstjänsten Syd. ODN259 Färdtjänstbuss Ford Transit -89 med nr 31 och senare 838. Byggdes om till trans- portbil för handbrandsläckarverkstaden år 1995 med nr 038. Slopades i början av 2000-talet.
Bildsidor Vissa bilder är klick- bara. När dessa ak- tiveras öppnas en bildsida i pdf med fler bilder över det aktuella fordonet.
Malmös fordon i modell
Källor Malmö Brandkår 100 år Red. Jan Sjökvist 1994 Malmö i lågornas rov (1200 - 1893) Richard Nilsson 1994 Från brandvakt till rökdykare - Malmö Stads Brandkår 50 år Sven Sönnerberg 1944 Malmö Stads Brandväsen - Förr och nu Bror Cederström 1903 Årsberättelser långt tillbaka Malmö Brandkårs Museiförenings bildarkiv Kända/okända fotografer Egen forskning i Lands- och Stadsarkiv
Malmö Stad
Museiverksamheten Genvägar Genvägar Museiverksamheten Hem Hem
All rights reserved - Design by Xara/Lars-Owe Göthe
Till sidans topp Till sidans topp
Bildsidor Vissa bilder är klickbara. När dessa aktiveras öpp- nas en bildsida i pdf med fler bilder över det aktu- ella fordonet.
Källor Malmö Brandkår 100 år Red. Jan Sjökvist 1994 Malmö i lågornas rov (1200 - 1893) Richard Nilsson 1994 Från brandvakt till rökdykare - Malmö Stads Brandkår 50 år Sven Sönnerberg 1944 Malmö Stads Brandväsen - Förr och nu Bror Cederström 1903 Årsberättelser långt tillbaka Malmö Brandkårs Museiförenings bildarkiv Kända/okända fotografer Egen forskning i Lands- och Stadsarkiv
Brandförsvaret Ambulansen Ambulansen Brandförsvaret Färdtjänsten Färdtjänsten Brandstationer Kommunen Kommunen Brandstationer Hästansp. fdn Hästansp. fdn Hästarna Hästarna Båtar Båtar
Fler motorfordon finns här.
Fordon 1950 - 1966 Fordon 1950 - 1966 Fordon 1967 - 1975 Fordon 1967 - 1975 Fordon 1914 - 1949 Fordon 1914 - 1949 Fordon 1990 - 1996 Fordon 1990 - 1996 Fordon 1997 - 2005 Fordon 1997 - 2005
De första brandredskapen bars, släpades på släde eller framfördes på hjul av man- skapet. Så småningom togs hästens resurser i anspråk men så sent som i början av 1900-talet tillverkades ång- sprutor som framfördes av manskapet. Hästarna har sin egen historia och har därför fått en egen rubrik. Motordriv- na fordon anskaffades i början av 1910-talet. Vi bortser då från stegbilen från 1905 som var ett totalt misslyckande. Brandkåren har haft ca 360 motorfordon fram till 1994. Färdtjänstfordon användes till en början även inom brandför- svaret varför dessa tas med under Motordrivna fordon i leveransordning. Ambulanserna har en egen si- da. Båtar för brandsläckning och räddning fanns redan i slutet av 1800-talet. På slutet fanns det bara några mindre räddningsbåtar.