Under krigsåren genomför- des inventeringar av bland annat de olika brandkårer- nas materiel, utrustning, för- varing och personal. Från inventeringen i Kävlinge den 13 mars 1944 kan vi läsa: Brandbilar: 1 st Volvo 1932 med 65 hk motor. 1 st Chevrolet 1924? med 20 hk motor och Wapopump 650 l/min Bogserbara/bärbara sprutor: 1 st ABA         1932 1600 l/min 1 st Kolvspruta 19??  350 l/min 2 st Albin        1943  900 l/min Stationärt pumpverk 1 st Scania-Va./API 30 hk 1000 l/min 1 st handkraftspruta i fullgott skick 3 st pytsspruta vatten 4 st pulversläckare Brandstation i tegel med slangtorn 15 m bred, 3 (?) m djup, 3 portar Personal 3+32 i ordinarie styrka 62 man i krigsstyrka Från inventeringen i Furulund den 15 mars 1944 kan vi läsa: Brandbilar: 1 st Ford 1929 med 40 hk motor. 1 st Chevrolet 1936 med 60 hk Bogserbara/bärbara sprutor: 1 st Renault     1929 1000 l/min 1 st Albin 800   1943  800 l/min 2 st större handkraftsprutor                 i fullgott skick 4 st pytsspruta vatten 2 st kemiska vattensläckare Brandstation med slangtorn 11 m bred, 8 m djup, 2 portar Personal 2+15 i ordinarie styrka, 10 i reserv 34 man i krigsstyrka
Fordon vid Kävlinge kommuns brandförsvar      
1976 JGA359 var en släckbil av fabrikat Scania LB81S -76 och levere-rades samma år som 371. Byggd av Hebra med frontpump på 2400 l/min och vattentank på 2400 liter. Flyttades till Löd- deköpinge 1989 som re- servbil 362. Slopades ca 1993. 1978 FYW279 var en befälsbil av fabrikat Volvo 245 -78 och levererades samma år som 379. Flyttades till Löddeköpinge som 366. 1980 KXC513 var en tankbil på Volvo F725 -80. Den leve- rerades 1981 som 377 till stationen i Kävlinge. Front- pump på 2800 l/min, vat- tentank på 10000 liter och skumvätsketank på 500 liter. När stationen i Löd- deköpinge öppnades 1984 flyttades bilen dit som 364. Ersattes av TUC847 2003 och var de sista åren pla- cerad i Kävlinge som bil 374. 1984 DYE849 är en terrängbil byggd på MB Unimog 1300L -84 med radionum- mer 368 som placerades på stationen i Löddeköpin- ge. Bilen fungerade både som slangbil och rädd- ningsbil och baktill fanns en Tico hydraulkran. Bilen medförde speciell utrust- ning för djurräddning. 1984 LGW799 var en släckbil byggd på Scania P82M -83 med radionummer 361 som placerades på nya stationen i Löddeköpinge 1984. 1989 flyttades den till stationen i Kävlinge som bil 371. Åter 1994 som 362. Slopad ca 2002. Bilen hade frontpump på 2800 l/min och vattentank på 3000 liter. 1988 NLA160 var en släckbil som bygg- des av finska Sau- rus på Mercedes Benz 1625-chassi   -88. Den leverera- des till stationen i Löddeköpinge 1989 som bil 361. Flyttades till Käv- linge 1994 som bil 371 och åter 2002 som 362. 1989 AWP100 var en transport- bil Volkswagen Pick Up - 89. Den levererades till stationen i Löddeköpinge 1989 som bil 369. Osäkert när den slopades.
Dösjebro (V. Karaby k:n) M10759  Chevrolet 20 hkr M7871    Ford        20 hkr Kävlinge M10030  Chevrolet 20 hkr M11557  Volvo      65 hkr Furulund (Lackalänga k:n) M10347  Ford        40 hkr Löddeköpinge M13993  Ford        40 hkr
Kävlinge 1920 - 2005 1926 M10030 Brandautomobil av märket Chevrolet -24 köptes in. Bilen hade en 20 hkr motor och Wapopump på 650 l/min. Fanns med 1944. Skrotades i februari 1957. 1933 M11557 Bilmotorspruta av märket Volvo -32, köptes in. Den hade 65 hkr motor. Fanns med 1944. Slopades 1959. Furulund (Lackalänga, Stävie) 1952 - 1969 1932 M10347 Brandautomobil av märket Ford -29 köptes in. Den hade en 40 hkr motor. Bilen fanns 1944 när krigsinventer- ingen genomfördes. Såld 1956 till privatperson. 1938(?) M? Bilmotorspruta av märket Chevrolet -36 köptes in. Den hade en 60 hkr motor. Bilen fanns 1944 när krigsinventer- ingen genomfördes. Löddeköpinge (Hofterup, Hög, Barsebäck) 1952 - 1969 1934 M13993 Brandautomobil av märket Ford -29 köptes in till brandkåren i Löddeköpinge. Den hade en 40 hkr motor. Bilen fanns 1944 när krigsinventeringen genomfördes. Såldes 1955 till privatperson. 1944 M? Brandbil, en ombyggd personbil, av märket Plymouth -35 köptes in. Den hade en 82 hkr motor. Bilen registrera- des den 14 november 1944 efter det att krigsinventeringen genomförts. Harrie (Lilla Harrie, Stora Harrie, Virke) 1952 - 1969 193? M? Brandbil av märket Dodge -?? köptes in. Den hade en 75 hkr motor. Bilen fanns 1944 när krigsinventeringen genomfördes. Dösjebro (Västra Karaby, Annelöv, Dagstorp, Saxtorp) 1952 - 1969 1925 M7871 Brandbil av märket Ford -?. Den hade en 20 hkr motor. Tillhörde V. Karleby frivilliga brandkår 1925 - 1942. 1931 M10759 Brandbil av märket Chevrolet -27 köptes in. Den hade en 20 hkr motor. Bilen fanns 1944 när krigsinven- teringen genomfördes. Såldes till privatperson och skro- tades 1947. Tyvärr är det dåligt ställt med bilder på de äldre for- donen. Vi lånar gärna bilder! 1967 (ingen bild)  DXH407 var en bilmotorspruta byggd på Dodge 400 -66. Den levererades 1967 som bil 1 (373) till stationen i Käv- linge. Bilen hade frontpump på 950 l/min och vattentank på 2000 liter. När stationen i Löddeköpinge var öppnad flytta- des bilen dit som reservbil 362 Slopades 1989. Avregistre- rad 2013 av privatperson.   1973 BMW777 var en terrängbil byggd på MB Unimog 404 -73 och levererades samma år som slang- och skyddsbil 372 till stationen i Kävlinge. Den blev senare bil 376 och flyttades på 1980-talet till Löddeköpinge som bil 365. Slopades på 1990-talet, såld till privatperson. 19xx JZO296 var en Volvo 210 som användes som befälsbil och hade mot slutet nr 379 (9). Okänt när den levererades och slopades.  
JGA359 Scania LB81S -76 bilmotorspruta 371 (1) utanför brandstationen i Löddeköpinge 1984. Några år senare blev den 362 på stationen. Foto: Lars-Owe Göthe
BMW777 MB Unimog 404 -73 terrängbi 365 utanför brandstationen i Löddekö- pinge. Användes som slang- och skyddsbil. Foto: Carl-Johan Semler
KXC513 Volvo F725 -80 tankbil 364 i Barsebäckshamn i slutet på 1980- talet. Foto: Lars-Owe Göthe
LGW799 Scania P82M -82 släckbil 361 i Barsebäckshamn i slutet på 1980- talet. Foto: Lars-Owe Göthe
DYE849 MB Unimog 1300L -84 terrängbil 368 i Barsebäckshamn i slutet av 1980- talet. Foto: Lars-Owe Göthe
Källor Kävlinges historia från Kävlinge kom- muns webbplats. Kävlingebygdens årsbok 1978, 1979, 1987-88 Kävlinge - ett skånskt järnvägs- samhälle En rapport från Konst- högskolans Arkitekt- skola 1983. Egen dokumente- ring åren 1977 - 2000.
Bilden ovan visar en handkraftspruta uppställd i samband med skörd med ångdriven tröska i Dagstorp 1910. Okänd fotograf. Bilden t.h. visar en handkraftspruta tillverkad av Ludwigs- bergs Mek. Verkstad år 1894 och levererad till Stora Harrie socken med placering i spruthuset där. Skänktes till Malmö Brandkårs Museiförening 1997 av Kävlinge Brandkår. Sprutan rustades upp av föreningens medlemmar och placerades i Malmö Brandmuseum. Foto: Lars-Owe Göthe.
NLA160 Mercedes Benz 1625 -88 allhjulsdriven släckbil 361 utanför brandstatio- nen i Löddeköpinge 1988. Foto: Lars-Owe Göthe
PGM303 Volvo FL10 4x4 allhjulsdriven släckbil BAS 3, 371 utanför brandstationen i Kävlinge 2005. Foto: Peter Olsson
SGE968 Volvo V70 -01 kombibil 365 2005. Foto: Peter Olsson
Kävlinge tankbil 364 Löddeköpinge 2005 Foto: Peter Olsson
FYW279 Volvo 245 -78 befälsbil 366 vid Söderslättshallen i Trelleborg 1984. Foto: Lars-Owe Göthe
Kävlinge Kommun
Här saknar vi bilder fram till 1960-talet. Har du bil- der, vykort och liknande lånar vi dem gärna.
2001 SAO337 är en släck-/räddningsbil byggd på allhjulsdrivet chassi Scania P114CB 4x4 -01 (BAS 3) och levererad som bil 361 till stationen i Lödde- köpinge 2001. Ruberg R30-pump på 3000 l/min, vattentank på 3000 liter och skumvätsketank på 400 liter. Frontvinsch.
1957 En bilmotorspruta av fabrikatet Ford levererades till brandstationen i Kävlinge Den hade en pump på 950 l/min och vattentank på 2000 liter. 1984 GBJ630 var en slangbil som byggdes på International B124 4x4 -61. Den leve- rerades 1961 som bil 2 (372) till stationen i Kävlinge. Bilen saknade pump och vattentank och omändrades senare till räddningsbil 368 med placering i Lödde- köpinge. Slopades 1984. Är 2013 avställd sedan 1990 av privatperson. Foto: Lars-Owe Göthe 1962  GBJ780 var en allhjulsdriven slang- och redskapsbil byggd på International C124 4x4 -62. Den levererades samma år som bil 4 (374) till stationen i Kävlinge. Användes på slutet som transportbil 372 och slopades 1989. Är 2013 avställd sedan 1992 av privatperson. Foto: Lars-Owe Göthe 1
2003 TUC847 är en tankbil med dubbelhytt som byggdes av Autokaross i Floby på en Scania P114GB -03.  Den levererades som bil 364 2003 och har en R30-pump på 3000 l/min. Bilen medför 10000 liter vatten och 800 liter skumvätska. Vattenkanon på taket och frontvinsch.
Från inventeringen i Löddekö- pinge den 10 mars 1944 kan vi läsa: Brandbilar: 1 st Ford 1929  40 hk Bogserbara/bärbara sprutor: 1 st Albin         1922   1000 l/min 1 st Albin         1940     800 l/min 1 st större handkraftspruta i                fullgott skick  1 st pytsspruta - skum 1 st kemisk vattensläckare 1 st pulversläckare Brandstation i tegel med slang- torn 5 m bred, 8 m djup, 1 port Personal 2+15 i ordinarie styrka, 6 i reserv 20 man i krigsstyrka   Från inventeringen i Barsebäck den 20 juli 1944 kan vi läsa: Brandbilar: 1 st Plymouth pb 1935 82 hk om-       byggd till brandbil reg 14/11       1944 Bogserbara/bärbara sprutor: 1 st Albin 800    1941   900 l/min 1 st pytsspruta - skum 2 st pulversläckare Brandstation i trä utan slangtorn 4 m bred, 9,5 m djup, 1 port Personal 2+13 i ordinarie styrka, 18 i re-         serv (7 i Barsebäckshamn,         6 i Sjöbo och 9 i Kagelösa) Från inventeringen i Lilla Harrie den 1 mars 1944 kan vi läsa: Brandbilar: 1 st Dodge 19??  75 hk Bogserbara/bärbara sprutor: 1 st Albin 800   1940     800 l/min 1 st API 80       1930     600 l/min 1 st pytsspruta - skum Brandstation i trä utan slangtorn 2 portar Personal 2+9 i ordinarie styrka, 9 i reserv 12 man i krigsstyrka
Plock ur Liggaren...
Fordon från omkring 1960 och framåt...
Fordon, registrerade 1937 vid brandkårer inom nuvarande Käv- linge kommun 
1994 PGM303 var en allhjulsdriven släckbil som byggdes på Volvo FL10 4x4- chassi -93. Den levererades till stationen i Löddeköpinge 1994 som bil 361 och flyttades 2002 till Kävlinge som bil 371. Slopades omkring 2006. 1999 RGO108 är en mindre personbil av fabrikat Hyundai Prime -99. Levererades till stationen i Löddeköpinge som bil 368. 2001 SGE968 är en kombibil av fabrikat Volvo V70 -01. Levererades till stationen i Löddeköpinge som bil 365.
Det organiserade brandförsvaret inom nuvarande Kävlinge kommun stiftades i början av 1910-talet. Handkraft- sprutor fanns då i flera av de ursprungliga kommunerna, avsedda att dras av häst eller framföras med mänsklig kraft. Exakt var de olika sprutorna ursprungligen hörde hemma vet vi inte och detta blir ett av de kommande ar- betena. Enda kända, sparade sprutan tillhörde Harrie kommun och finns bevarad i Malmö Brandmuseum i sta- tion Centrum i Malmö. Som på så många andra orter var brandredskapen av skiftande karaktär och kvalitet. Handkraftsprutorna ersat- tes efterhand av bensinmotordrivna pumpar på hjulburna chassin (släpmotorsprutor) vilka drogs för hand eller efter tillgängliga fordon. Några handkraftsprutor levde dock vidare in på femtiotalet. Enklare brandfordon skaffa- des också under tjugo- och trettiotalen. Vid senaste kommunsammanslagningen reducerades antalet brandsta- tioner till en. Den gamla stationen i Kävlinge skulle sköta hela kommunen. Så togs kärnkraftverket i Barsebäck i drift och detta krävde en heltidsstyrka. En helt ny station byggdes i Löddeköpinge. Gamla stationen i Kävlinge ersattes 1996 av en ny, mindre station. Styrkan i Kävlingen var fortfarande deltidsanställd. Barsebäcksverkets ägare stod för kostnaderna för heltidspersonalen. Fordonsparken moderniserades och utökades. Vår tillgång på fotografier av fordonen är begränsad men vi visar de vi har tillgängliga. 
Museiverksamheten Genvägar Genvägar Museiverksamheten Hem Hem
De första brandredskapen bars, släpades på släde eller framfördes på hjul av manskapet. Snart nog togs häs- tens resurser i anspråk. Hästarna har sin egen historia men den känner vi väldigt lite till inom Kävlinge kom- mun. Motordrivna fordon anskaffades i början på 1920-talet. Brandkåren har haft många fordon genom åren. Först de äldre som fanns med vid kommunsammanslagning- arna. Dessa utrangerades efterhand och nya köptes in. Numerären var mindre då eftersom antalet stationer minskades. I samband med kommunsammanslagningarna 1967, 1969 och 1974 reducerades antalet brand- stationer. 1974 fanns bara Kävlingestationen. År 1983 byggdes heltidsstationen i Löddeköpinge på grund av  kärnkraftverket i Barsebäck. Den togs i bruk 1984. 1996 flyttade Kävlingestyrkan till nuvarande station.
Bilden till vänster visar en hästdragen brandvagn med motor- spruta. Den nägot suddiga bilden visar tre man ifärd med att få i gång motorsprutan i samband med en rejäl översvämning i Kävlinge 1924. Hästarna har kopplats ifrån. Okänd fotograf.
SAO337 Scania P114CB 4x4 -01 BAS 3 släck-/räddningsbil 361 2001. Foto: Wilhelm Böhm
All rights reserved - Design by Xara/Lars-Owe Göthe
1992 PSL937 var en befälsbil Volvo 745 -92. Den levererades till stationen i Löddeköpinge 1992 som bil 365. Ersattes 2001 av SGE968 och kan eventuellt ha fått nytt nummer och slopats vid övergången till Rsyd 2006.
PSL937 Volvo 745 -92 befälsbil 365 utanför brandstationen i Löddeköpinge. Foto: Göran Magnusson
RGO108 Hyundai Prime -99 personbil 368. Foto: Göran Magnusson
AWP100 Volkswagen Pick Up -89 transportbil 369. Foto: Göran Magnusson
Till sidans topp Till sidans topp Brandstationerna Brandförsvaret Brandförsvaret Brandstationerna
Räddningsbåt före 1998. Foto: Göran Magnusson
Räddningsbåt från ca 1998. Trailer Brenderup 85 -96. ACH973. Foto: Lars-Owe Göthe
TUC847 Scania P114GB -03 Tankbil 364 2003. Foto: Peter Olsson 2005