Original släckbil Magirus Deutz 170D11FA leverer- ades i två exemplar. Den första kom i maj 1972 som 141 och med regist- reringsnr CLL008. Den slopades 1988. Foto: L-O Göthe.
Bilden ovan: Tredje vita hävaren, bil 127, HZZ010, International CO1810 med Hi-Ranger 25 m hävare. Foto: Lars-Owe Göthe
Motordrivna fordon 1967 - 1975 M3732 (EZH632) I samband med att Oxie kommun slogs samman med Malmö 1967 övertog Mal- mö brandkår Oxies släckbil. Det var en International S162 - 57 som initialt fick nr 11 och året efter nr 34/134. Den användes av MFB som släckbil och slopades 1975. M9608 (CZH598) En av många Internationalbilar inom Malmö Brandkår. Verkstaden disponerade denna IH D1200 från 1966 med dubbelhytt och mindre flak. Bilen slopades 1984. Den fick många olika nummer under åren, 29, 189, 165 och 198. Det sistnämn- da när den disponerades av sotningsavdelningen. M3384 (GKJ814) En serie Magirus Deutz original släck- och tankbilar inleddes av denna tunga tankbil av årsmodell 1966. Bilen var av semitrailertyp där dock dragbil och på- hängsvagn aldrig skiljdes åt. Den var i drift till 1980. Läs mer om bilen genom att klicka på bilden.   M4260 (GBJ690) Första hävaren vid Malmö Brandkår var denna 22 meters Hi-Ranger 10-70 SC på ett International CO1800-chassi, årsmodell 1966.  Fordonet var vitmålat från början och behöll färgsättningen under hela driftstiden. Placerad på stn Helene- holm. Korgen fick en 1-a när nästa hävare levererades 1971 som då fick en 2-a. Hävaren på brandbåten Järven fick en 3-a och sista Hi-Rangerhävaren fick en 4-a. Ettan bar fordonsnumren 24, 124 och 123. M6722 (AZH662) Malmös andra rökdykarpiket på IH-chassi, ett C1300 -65. Var i drift 1967 - 1983 som bil 8, 108 och 117. Disponerades på slutet av Malmö Frivilliga Brandkår MFB. I princip samma utförande som M1071/DZH991 bil 7, 9 och 109 från 1964. M7857 (DZH557) Denna International original pick up D1000 -65 användes av bilverkstaden, med nr 26, 186 och 167. Slopades 1962. MB21942 (DPC752), MB21943 (FRC673) Två Plymouth Valiant -67 togs i drift 1968. De användes som befäls- och läkar- bilar nr 6 och 106 samt 5 och 105. Bil 106 togs ur drift 1982 medan bil 105 slo- pades redan 1976. M12866 (DZH716) I samband med kommunsammanslagningarna på 60- och 70-talen utökades Malmö Brandkårs släckområde med stora landsbyggdsarealer. Kårens slangbil nr 17 var rustad för brand i oljehamnen och behov uppstod av en traditionell slang- bil för landsbygd. En sådan byggdes av Fellwings på ett Internationalchassi 1200B 4x4 placerades på stn Heleneholm 1968. När bilen fasades ut 1993 tog MBF över bilen. MB21941 (GEG861) Saab 95 V4 -68 med nr 31 och senare 185 och 164. Slopades 1986 sedan sot- ningsavdelningen disponerat bilen de sista åren som nr 198. M2512 (EOJ432) Magirus Deutz original släckbil modell 150 4x4 -68. Placerades på stn Helene- holm, senare på stn Limhamn och därefter åter Heleneholm. Levererades som bil 11, fick senare nr 144 och 122. Var räddningsvärnets släckbil mot slutet och var då placerad  i Tygelsjö. Slopades 1993 och har privat ägare. Avställd 2003. M1479 (GCA599) 1969 levererades denna färdtjänstbuss av märket Peugeot J7 av årsmodell 1968. Den var gulmålad och uppmärkt med tre rader vit reflextejp längssidorna och framtill samt motsvarande i röd färg baktill. Den fick nr 86 och 2. 1975 ändrades den till 187 och var i drift till 1979 som servicebil. M6730 (GMJ280) 1968 beställde Malmö Brandkår en storpump, den första i sitt slag i Sverige. Bi- len fick nr 19 och senare 119, 129, 137 och 108. Chassit var ett Magirus Deutz 110D11 FL, pumparna levererades av Wilh. Ruberg och dessa drevs av vardera en Volvo dieselmotor. Kapaciteten var 8000 l/min vardera. Ett stort sugrör var anslutet till pumparna. Med detta kunde man suga upp vatten från hamnbas- sängen och kanalerna. Chassit slopades 1996 men pumpenheten lades över på ett Volvo FL7-chassi. Se CSH876 längre fram. M7680 (GMJ290) Malmö fick en av två original Magirus Deutz kranbilar KW20 1969. Bilen fick nr 25 och senare 125, 139 och 129. Chassit var ett 230D26 6x6 -69. Den andra kranbilen levererades till Göteborgs brandkår. Malmöbilen slopades 1994 och fick ny ägare som 2013 fortfarande står som ägare. Bilen lär dock ha sålts utomlands (Ungern har nämnts). M22300 (GRC300) En befälsbil Plymouth Valiant Signet -69. Grå från början men blev senare om- lackerad i röd färg. Fick först nr 2 och senare 102 och 112. Den slopades 1982. M2155 (DWH805) En av två brandbilar som togs över när Bunkeflo kommun slogs samman med Malmö 1971. Stod i Tygelsjös brandstation. Det är en Austin 134-59 Fire -53 som initialt fick nr 96 (radionummer 196 i Tygelsjö). Var försedd med slanglåda baktill och fick senare nr 135. Frontpump. Plats för 1+6. Togs över av Malmö Museer 1977 där den användes som transportbil. Gick till Industrimuseet i Göteborg 1986 varifrån den 1990 återbördades till Malmö och Frivilliga brandkåren. Ingick i MFB museifordonssamling. M1856 (FZH656) Den andra av två brandbilar från Bunkeflo brandkår i Tygelsjö. International S162 -57 släckbil som fick nr 33 och senare 151 hos Räddningsvärnet 1981. Togs över av MFB 1987 och användes som deras veteransläckbil. Ersattes hos Rädd- ningsvärnet av EOJ432 nr 122 och överfördes till MFB museifordonssamling. M3263 (AZH723) 25 m Hi Ranger-hävare typ 10-80SC på International CO1810-chassi från 1970. Den togs i drivft under 1971. Fordonet var vitmålat från början men fick senare brandkårsröd färg med röda dayglow, senare vitt, band längs sidorna. Bilen fick nr 32 vid leveransen vilket senare ändrades till 126, 133, 123 och 163. Bilen pla- cerades först på station Norr och den sista tiden på station Jägersro. Korgen fick en 2-a. Bilen slopades i augusti 1994 och ägs nu av privatperson. Är avställd sen 2002. MB2244 (ESB534) Brandchefens tjänstebil Mercedes Benz 250 -71. Levererades samma år som nr 1 och senare 101 och 110. Slopades 1991 och överfördes till MFB museifordons- samling. MB47717 (DRC397) Befälsbil Opel Commondore -71 med nr 7 och senare 107, 108 och 167. Från början vitlackerad med svart vinyltak, senare röd. Slopad 1988. CLL008 Den första av två frambyggda släckbilar Magirus Deutz 170D11FA 4x4 -71. Fick nr 141 vilket den behöll under hela driftstiden. Slopades 1988. Ritning HHS937 Den andra av två frambyggda släckbilar Magirus Deutz 170D11FA 4x4 -73. Fick nr 145 och senare 131. Levererades i maj 1974. Slopades 1989. Foto: Lars-Owe Göthe. EUO319 Tankbil byggd av Hebra på Magirus Deutz 232D11-chassi -73. Fick nr 116 och senare 104. Slopades 1995. Foto: Lars-Owe Göthe. HCU495 Allhjulsdriven befälsbil av fabrikatet International Scout II -74. Fick nr 104 och senare 106. Olika typer av elektroniska sirener testades på bilen. Den slopades 1988. Foto: Lars-Owe Göthe. HZZ010 25 m Hi Ranger-hävare typ 10-80SC på International CO1810B-chassi från 1975. Den togs i drivft under 1975. Fordonet var vitmålat från början men fick senare brandkårsröd färg med vita band och text längs sidorna. Bilen fick nr 127 vid le- veransen vilket senare ändrades till 113. Bilen placerades först på huvudbrand- stationen och den sista tiden på station Jägersro. Korgen fick en 4-a. Bilen slopa- des i december 1995 och har 2016 privat ägare. Är avställd sen 1996. Foto: Lars-Owe Göthe.
Tung tankbrandbil nr 115 Magirus Deutz 170D GKJ814. Foto: Lars-Owe Göthe.                   Ritning
Första hävaren M4260 på International CO1800-chassi -66. Levererades som bil 24. Foto: Lars-Owe Göthe.
Rökdykarpiket nr 8 vid jubileumskortegen 1969 på Pil- dammsvägen. Foto: Lars-Owe Göthe.
M2512 var Malmö Brandkårs första Magirus Deutz origi- nal släckbil. Chassit var model 150 4x4 -68. Den blev också brandkårens första bil som märktes upp med ref- lekterande tejp inför ommärkningen som inleddes 1969. Var i drift på Heleneholm och Limhamn samt hos rädd- ningsvärnet. Foto: Lars-Owe Göthe.                          Ritning
Släckbil/slangbil M2155 Austin 134-59 Fire kom från Bunkeflo brandkår 1971. Först som bil 96 och sedan som 135 var den i tjänst vid deltidsstationen i Tygelsjö innan den gjorde en resa via Malmö Museer och Indus- trimuseet i Göteborg till MFB som veteranbil. Foto via Malmö brandkårs arkiv.
MB21942 bil 6 på Pildammsvägen i samband med jubi- leumskortegen 1969. Slopades 1982. Foto: Lars-Owe Göthe.
Storpumpen byggdes i Sverige på Magirus Deutz 110 -68. Försedd med två Ruberg-pumpar drivna av var sin Volvo dieselmotor hade bilen kapaciteten 16 000 l/min. Ett stort sugrör kunde stickas ned i hamnbassäng eller annan vattensamling. Foto: Lars-Owe Göthe.
Denna släckbil International S162 -57 fick nr 33 när den tillfördes Malmö brandkår. Senare blev den 151 och an- vändes av MFB/räddningsvärnet. Veteranbrandbil. Foto: Lars-Owe Göthe.
MB21941 var en Saab 95 V4 -68 som användes som verkstadsbil. Den var i bruk 1968 - 1986, de senaste tiden hos sotningsavdelningen. Foto: Allan Lenander.
Kranbilen M7680 Magirus Deutz 230 6x6 -69 KW20 var en av två kranbilar av denna typ som levererades till Sverige 1969. Den andra gick till Göteborgs brandför- svar. Malmöbilen slopades 1994. Foto: Lars-Owe Göthe.                              Ritning
Befälsbil GRC300 Plymouth Valiant Signet -69. Från bör- jan grå och hade två fasta rödjus på båge vid leveran- sen. Fick från början nr 2 och 102, senare 112. Slopa- des 1982. Foto: Lars-Owe Göthe.
25 m hävare Hi Ranger på International CO1800-chassi -70. Bil 133 är på bilden uppställd intill hävaren 113 utanför huvudbrandstationen. Foto: Lars-Owe Göthe.
Slangbil byggd på International 1200B 4x4 -67. Placera- des på stn Heleneholm som bil 18 och 118, sedan i Ty- gelsjö som bil 155 och på Limhamn som bil 145. Mot slutet flyttades den till huvudbrandstationen som 105. Slopades 1993 och hamnade i MFB´s fordonssamling. Ur Malmö Brandkårs bildarkiv.
Brandchefens bil 101 var en Mercedes Benz 250 -71 med regnr MB2244/ESB534. Slopades 1991 och över- fördes till MFB veteranbranbilar. Foto: Lars-Owe Göthe.
Medeltung brandbil nr 11 International S162 -57 M3732. Foto från Malmö Brandkårs fotoarkiv.
Servicebil International D1200 -66 M9608/CZH598. Bil nr 29, 189, 165 (här) och 198. Fällbart blåljus = lågt i taket i parkeringshuset där man hyrde in sig. Foto: Lars-Owe Göthe.
Malmö Stad
Museiverksamheten Genvägar Genvägar Museiverksamheten Hem Hem
All rights reserved - Design by Xara/Lars-Owe Göthe
Till sidans topp Till sidans topp
Bildsidor Vissa bilder är klickbara. När dessa aktiveras öpp- nas en bildsida i pdf med fler bilder över det aktu- ella fordonet.
Malmös fordon i modell Malmös fordon i modell
Källor Malmö Brandkår 100 år Red. Jan Sjökvist 1994 Malmö i lågornas rov (1200 - 1893) Richard Nilsson 1994 Från brandvakt till rökdykare - Malmö Stads Brandkår 50 år Sven Sönnerberg 1944 Malmö Stads Brandväsen - Förr och nu Bror Cederström 1903 Årsberättelser långt tillbaka Malmö Brandkårs Museiförenings bildarkiv Kända/okända fotografer Egen forskning i Lands- och Stadsarkiv
Brandförsvaret Ambulansen Ambulansen Brandförsvaret Färdtjänsten Färdtjänsten Brandstationer Kommunen Kommunen Brandstationer Hästansp. fdn Hästansp. fdn Hästarna Hästarna Båtar Båtar
Fler motorfordon finns här.
Fordon 1976 - 1989 Fordon 1976 - 1989 Fordon 1950 - 1966 Fordon 1950 - 1966 Fordon 1914 - 1949 Fordon 1914 - 1949 Fordon 1990 - 1996 Fordon 1990 - 1996 Fordon 1997 - 2005 Fordon 1997 - 2005
De första brandredskapen bars, släpades på släde eller framfördes på hjul av man- skapet. Så småningom togs hästens resurser i anspråk men så sent som i början av 1900-talet tillverkades ång- sprutor som framfördes av manskapet. Hästarna har sin egen historia och har därför fått en egen rubrik. Motordriv- na fordon anskaffades i början av 1910-talet. Vi bortser då från stegbilen från 1905 som var ett totalt misslyckande. Brandkåren har haft ca 360 motorfordon fram till 1994. Färdtjänstfordon användes till en början även inom brandför- svaret varför dessa tas med under Motordrivna fordon i leveransordning. Ambulanserna har en egen si- da. Båtar för brandsläckning och räddning fanns redan i slutet av 1800-talet. På slutet fanns det bara några mindre räddningsbåtar.