Malmö brandkårs ambulansverksamhet 1903 - 2005
All rights reserved - Design by Xara/Lars-Owe Göthe
Motordrivna fordon
Sjukvagnar och ambulanser
Ambulans nr 19 förarplatsen Ambulans nr 19 Detaljer... Inredning i Internationalambulans...
Ambulans nr 19 levererades 1965 och var byggd på International chassi C1000 -65. Bilen fick senare nr 57 och 957. Regnr MA86126/GMB206. Slopades 1977. Obser- vera askkoppen! Var finns kommunikations- radion? I handskfacket? Nej, mellan stolar- na! 19 är skrivet på locket, th om låset! Malmö Brandkårs bildarkiv.
Olika bårarrangemang i In- ternationalambulanser C1000 som levererades 1964. Här MA75150, bil nr 20, senare 52. Skrotades i augusti 1972. Ur Malmö Brandkårs bildarkiv.
Typskiss CSB-ambulans
Vårdhytten i International- ambulanser C100 så som de levererades från 1962. Utformningen var gjord ef- ter CSB anvisningar vilka var baserade på utveck- lingsarbete inom Malmö Brandkår. Ur Malmö Brandkårs bild- arkiv.
Austin sjuktransportambulans 1952
Motordrivna ambulansfordon 1912 - 1965 M630 Fabriksbyggd ambulans Scania-Vabis 1917. Okänt inv. nr under de första åren men fick nr 24, från 1937 nr 25, och slopades 1941. M155 och M156 (från början M222 respektive M206) Två ambulanser på chassin från Scania-Vabis -12. Levererades först till Hälso- vårdsnämnden men överfördes till Malmö Brandkår 1922. Fick nr 25 respektive 23 och slopades 1937 respektive 1931. Nr 25 är antagligen den som på 30-talet fick vårdhytten ersatt med öppet flak och kapell för 5 bårar eller 11 sittande. M3202, M5925 och M156 Den första i en serie på tre ambulanser som Thulinverken i Landskrona byggde på Studebakerchassin åt Malmö Brandkår. M3202 (nr 21, senare 24) och M5925 (nr 22, senare 28) var av årsmodell 1929 medan M156 (nr 23) var av modell 1931. Denna blev senare nr 29. När bilen försågs med draginrättning för ambulanssläpvagn fick den nr 29a och släpvagnen nr 29b. 1948 blev den ombyggd till redskapsbil med nr 5. Bilen försågs med flak. Bilarna slopades 1947, 1947 och 1950. M214 och M375 En ny serie ambulanser började levereras 1938. De två första var byggda på Packard-chassin från 1938 och 1939. Vårdutrym- met var betydligt större än föregångarnas. M214 fick nr 21 och senare 20 medan M375 fick nr 22 och senare 21. De slopades 1956 respektive 1955. M580 och M21979 Volvo hade inget lämpligt chassi att erbjuda när upphandlingen av Packardam- bulanserna gjordes men 1940 levererades en ambulans på Volvo PV 810-chassi och 1946 en likadan men årsmodell 1945. De fick nr 22 respektive nr 23 och slopades 1954 respektive 1958. M580 övertogs av Sjukvårdsstyrelsen och fanns med till 1957. M14290 och M27868 Dessa båda Ford-ambulanser från 1947 och 1948. De var av årsmodell 1947 och 1948 och fick nr 25 respektive nr 24. Bilarna slopades 1960 respektive 1959. M29474 Denna Ford-ambulans från 1948 hade en modernare vårdhytt än tidigare Ford- ambulanser och avslutade ambulansserien som började med Packard 1939. Bilen var i bruk till 1962, hela tiden som nr 26. M26111 och M50138 Efter år med ambulanser byggda på svenska och amerikanska chassin var det dags att prova på något nytt. Två Austin-ambulanser med engelsk originalkaross leverera des 1951 och 1952. Klassisk engelsk stil innebar högt i tak i vårdhytten. Man kunde nästan stå inne i den. Det blev dock inga fler bilar av typen. Nr 27 och 28 blev nr 43 och 44 på 1960-talet då de togs i anspråk av färdtjänstavdel- ningen. Bil 28 totalrenoverades i slutet på 1950-talet och blev då vitlackerad. Bilarna slopades 1964 respektive 1966. M80902 och M89536 Austinambulanserna blev aldrig särskilt populära som olycksfallsambulans trots den 125 hkr starka motorn och användes bara för sjuktransporter vilket också noterades på bilarnas framdörrar. I stället var det åter dags med amerikanska chassin och nu var det stor motor och låg kaross som gällde. 1956 levererades nr 20 och nr 21. De var med till 1964 då de slopades. MA11656 Sista ambulansen på Fordchassi var denna Country -58 med nr 23. Den slopades 1964. MA26656, MA20571 Brandkårens första International-ambulanser var byggda på B110-chassi och levererades 1960. De inledde ambulansverksamhetens “vita” period och var framtagna på uppdrag av  CBS, som ett koncept för svenska standardambu- lanser. Deras tid på brandkåren blev kort då International bytte chassikoncept och man valde att alla IH-ambulanser skulle se lika ut. Den första fick nr 22 och slopades 1962 medan den andra fick nr 24 och slopades redan 1961. Bil 22 såldes till Klågerups brandkår utanför Malmö, där den försågs med frontpump och användes som piketbil. MA2229, MA4889 Två ambulanser International C100 från 1961. De fick nr 25 och senare 56 res- pektive 24 och 55 och slopades 1968. MA2245, MA56848 Två ambulanser International C100 från 1962. De fick nr 22 och 54 respektive 26. Bil 54 slopades 1968 medan bil 26 slopades redan 1964 efter kollision. MA72461, MA75150, MA73677, MA83537 Fyra ambulanser International C1000 -64. De fick nr 18, 20, 21 och 18. De tre första levererades 1964 och den sista 1965. Den första bil 18 havererade 1965 och ersattes av den andra bilen 18. De övriga bilarna slopades 1971. M1818 (GCA878) Storbilsambulans på International C1300-chassi -64. Akutsjukvård kunde genom- föras i bilen. Levererades 1964 som ambulans 47, byggdes senare om till rull- stolsambulans 969 och därefter som vattendykarbil 139. Som 139 användes den också som restvärdesbil innan den slopades 1986. MA86126 (GMB206), MA22023 (GMB263) Två Internationalambulanser C1000 -65 som fick nr 19, 57 och 957 respektive nr 23, 62 och 962. De slopades 1977 respektive 1974. M3801 (GAJ261) Storbilsambulans nr 2, också den byggd på ett International-chassi C1300 -65. Togs i trafik 1965 som bil 48, blev senare 968 och 970. Byggdes om till redskaps- bil 184. Skåpet plockades senare av och ersattes med ett flak. Bilen hade fortfa- rande nr 184 men blev senare 166 innan den slopades 1992. MA33092 (DLB662) International-ambulans på D1000-chassi -65. Levererades 1965 som bil 26, sena- re 60 och 960. Användes på slutet som sotarebil nr 190 och var då grålackad. Slopades 1979.
M21979 var en Volvo PV810 1945 som liksom M580 från 1940 var byggd på samma ambulanskoncept som Packardambulanserna från 1938/39. Denna bil fick nr 23 och den från 1940 fick nr 22. Ur Malmö Brandkårs bildarkiv.
Ambulansbil 27. Austin -52 M26111. Malmö Brandkårs bildarkiv.
Fyra Internationalambulanser C100 levererades 1961 till 1963. Här MA2229, bil nr 25. Ur Malmö Brandkårs bildarkiv.
Två ambulanser på Ford Custom-chassi levererades 1956. Det var M80902 (bil 20) och M89536 (21). De motorstarka men låga och saknade allt det man idag talar om när det gäller arbetsmiljö. Slopades 1964. Ur Malmö Brandkårs bildarkiv.
MA26656 och MA20571 var två ambulanser byggda på International B110-chassin. De var de första i en hel rad med ambulanser på Internationalchassin och de första ambulanserna i Malmö som var vita. De var föregångare till de ambulanser som byggdes efter CSB anvisningar vilka tagits fram av Malmö Brandkår. Ur Malmö Brandkårs bildarkiv.
Ambulans nr 27 Austin -52
Den sista i serien Ford ambulanser från femtiotalet är denna Ford Country -58. MA11656 fick nr 23. Den slo- pades redan 1964. Ur Malmö Brandkårs bildarkiv.
Fyra Internationalambulanser C1000 levererades 1964 och 1965. MA73677, bil nr 21, senare 53, var en av dem. Till skillnad från C100-bilarna hade dessa förhöjt tak över vårdhytten. Skrotades i april 1972. Foto: Wilhelm Wahrenberg.
Ambulans nr 26 levererades 1965 och var byggd på International chassi D1000 -65. Bilen fick senare nr 60 och 960. Reg-nr MA33092/DLB662. Mot slutet byggdes den om till sotarbil 190 och lackerades grå. Slo- pades 1979. Malmö Brandkårs bildarkiv.
M630 Scania-Vabis ambulans från 1917. Brandkårens för- sta ambulans. Foto: Inga Larsson /Malmö Brandkårs bil- darkiv.
1912 levererades denna och ytterligare en Scania-Vabis till Hälsovårdsnämnden (bilden). Bilarna togs över av brandkåren 1922. Bilen ovan är sannolikt M155 som fick nr 25. Okänd fotograf.
1929 byggde Thulinverken i Landskrona två ambulan- ser på Studebakerchassi. Bilarna fick regnr M3202 (bil 21, senare 24) och M5925 (bil 22, senare 28). Malmö Brandkårs bildarkiv.
M27868 var en av två Ford 114” V8 1947. Den levere- rades 1948 som bil 24 medan M14290 årsmodell 1947 levererades 1947 som bil 25. De var med till 1959 res- pektive 1960.Ur Malmö Brandkårs bildarkiv.
M29474 var en Ford RC 1948 med en modernare ut- formning av vårdhytten än sina båda föregångare. Bi- len fick nr 26, togs i bruk 1948 och var med till 1962. Ur Malmö Brandkårs bildarkiv.
1938 och 1939 byggde Malmö Karosserifabrik två am- bulanser på Packard-chassin. De fick regnr M214 (bil 21, senare 20) och M375 (bil 22, senare 21). Malmö Brandkårs bildarkiv.
M1818 ovan och M3801 var två specialambulanser som levererades 1964 och 1965. Bilarna byggdes på Internationalchassin C1300 årsmodell 1964 och 1965. Den första bilen, M1818, levererades som bil 47. I det separata skåpet kunde fem bårar tas med samtidigt. Alternativt kunde ett hydrauliskt bårstativ apteras i mitten av skåpet. Här kunde avancerad ambulans- sjukvård genomföras. Bil 47 byggdes senare om till rullstolsambulans 969 och därefter vattendykarbil 139. Mot slutet användes den som restvärdesbil 119 (MFB). Nytt regnr var GCA878. Slopades 1986.
M3801 (bilden) avvek från M1818´s utförande genom att ha en belyst skylt ovanför vindrutan i vilken olika texter kunde vevas fram, exem- pelvis LÄKARAMBULANS. Bilen fick nr 48 och senare 970 och 968. Bilen byggdes om till redskapsbil 184, fick skåpet ersatt med ett lastflak och fick senare nr 166. Bilen slopades 1992. Ur Malmö Brandkårs bildarkiv.
Grå period  Malmös ambulan- ser har haft ett flertal färgsche- man genom tider- na. De allra första var sannolikt gråa, vilket var vanligt på de flesta håll i lan- det. Redan i början av 20-talet verkar åt- minstonde en am- bulans, M630 Sca- nia-Vabis blivit lackerad i röd färg ovanför karossens bröstlist. Studebakerambu- lanserna som leve- rerades 1929 och 1931 verkar vara gråa. Röd-grå period Packardambulan- serna som levere- rades 1938 och 1939 var gråa un- der bröstlisten och röda ovanför. Bröstlist, hjulskär- mar och trösklar var svarta. Redan 1927 fick djutransportbilen M11854 det röd- gråa schemat. 1936 fick rädd- ningsbilen M155 samma färgsätt- ning. Detta färgschema blev justerat och i början på 50-talet försvann den sva- rta färgen och den gråa verkar ha bli- vit lite ljusare. Vit period När International- ambulanserna le- vererades i början på 60-talet var de alla från början vi- ta. Likaså tre Mer- cedesambulanser i början på 70-talet och ytterligare en några år senare. Röd-grå period på nytt Från 1973 var det åter rött och grått som gällde, ovsett om det var Inter- national-, Volvo- eller Mercedesam- bulanser. Två undantag fanns. Storbilsam- bulanserna på In- ternationalchassin var vid leveransen på 60-talet helt röda. En av dem fick dock gråa fält mot slutet, då den byggts om till am- bulans för rull- stolsburna patien- ter. Gul och röd period I början av 90-talet blev ambulanserna gula. Till skillnad från i övriga landet hade man ett smalt, grått fält längs ned på sidan. I dekoren på sidor- na ingick både rött och grått. För att skilja akut- ambulanser från sjuktransportam- bulanser blev de sistnämnda helt röda, med gul och grå dekor.
Bakgrund...         ambulanser
Den första transportvagnen för skadade eller sjuka medborgare skänktes till sjukhuset år 1900 av drottning Sophia. Det var en lång, gulmålad täckt vagn. Den 1 april 1903 över- lämnade stadens ambulanskommité en svart ambulansvagn till brandkåren. Omkring 1912 skaffade Hälsovårdsnämnden två ambulansautomobiler av fabrikatet Scania-Vabis för epidemitransporter. Den 9 augusti 1917 fick brandkåren en ambulansautomobil av märket Scania-Vabis och 1920 ytterligare en, av märket Case, inköpt begagnad från Tysk- land. 1922 överfördes Hälsovårdsnämndens ambulanser till brandkåren som blev stadens transportutförare av sjuka och skadade människor. Det medicinska ansvaret låg fortfaran- de hos Hälsovårdsnämnden. Under en period från ca 1940 till slutet på 1950-talet skapade brandkåren en särskild räddningsavdelning dit ambulanserna och räddningsfordonen organiserades. 1953 beslöts att sjukhuset skulle ta över de interna sjuktransporterna inom och mellan Allmänna sjukhuset och Östra sjukhuset. En ambulans ansågs räcka för detta. Men or- ganisationen växte och omfattade som mest (1980) 13 ambulanser, 2 sjuktransportbilar, en handikappbuss och en likbil. Brandkåren svarade nu enbart för olycksfallstransporter- na. Denna fördelning tog dock slut 1983 då brandkåren tog över samtliga ambulanser i Malmö kommun. Några år senare var det så dags igen för Allmänna sjukhuset att skaffa egen ambulansorganisation, vilken dock blev ganska kortvarig och man beslöt i kommun- fullmäktige att all ambulansverksamhet skulle finnas hos brandkåren/räddningstjänsten som då tog över MAS´s ambulanser 1990. När region Skåne bildades 1996 och landstingen slogs ihop 1999 anslöts Malmö kommun till landstinget/regionen och Malmö Brandkår utsågs att sköta ambulansverksamheten i Malmö stad samt Burlövs, Svedalas, Trelleborgs och Vellinge kommuner. Ambulanserna i Trelleborg fanns kvar liksom i Burlöv och Malmö. Ambulanspersonalen var inte längre knuten till räddningstjänsten men fanns kvar på stationerna. Ambulansen i Burlöv flytta- des snart till Svedala. En av Trelleborgsbilarna stationerades på brandstationen i Höllvi- ken under sommarmånaderna. Malmös ambulanser koncentrerades till ambulans- och färdtjänststationen Heleneholm. Akutambulansen fanns kvar på huvudbrandstationen en tid men flyttades senare till Heleneholm. 2005 övergick ambulansverksamheten till Region Skåne men under en privat entreprenör. Alla kopplingar mellan ambulansverksamheten och Malmö Brandkår upphörde. Samtidigt upphörde Malmö Brandkår sedan Räddningstjänsten Syd bildats. Malmös ambulansverk- samhet blev alltså 102 år.
Malmö Stad
Två Austinambulan- ser levererades 1951 och 1952. Här är M26111, bil nr 27. Ur Malmö Brandkårs bildarkiv. Observera texten Sjuktransportavdel- ningen på dörren. Den togs bort efter några år.
Bårarrangemang i Internationalambu- lanser C100 som le- vererades 1962. Här MA56848, bil nr 26. Ur Malmö Brandkårs bildarkiv.
Bildsidor Vissa bilder är klick- bara. När dessa ak- tiveras öppnas en bildsida i pdf med fler bilder över det aktuella fordonet.
Malmös fordon i modell Malmös fordon i modell
Djurambulanser 
Fordon 1903 - 1982 Fordon 1903 - 1982
Källor Malmö Brandkår 100 år Red. Jan Sjökvist 1994 Malmö i lågornas rov (1200 - 1893) Richard Nilsson 1994 Från brandvakt till rökdykare - Malmö Stads Brandkår 50 år Sven Sönnerberg 1944 Malmö Stads Brandväsen - Förr och nu Bror Cederström 1903 Årsberättelser långt tillbaka Malmö Brandkårs Museiförenings bildarkiv Kända/okända fotografer Egen forskning i Lands- och Stads- arkiv
Brandfordon Brandförsvaret Färdtjänsten Färdtjänsten Ambulansstationerna Brandförsvaret Brandfordon Ambulansstationerna Kommunen Kommunen
Fler motorfordon finns här. 
Fordon 1994 - 2005 Fordon 1966 - 1993 Fordon 1966 - 1993 Fordon 1994 - 2005
Läkar- och akutbilar 
Fordon 1950 - 2005 Fordon 1950 - 2005 Museiverksamheten Genvägar Genvägar Museiverksamheten Hem Hem