JAS309 Depåbil byggd på Iveco- chassi 120E23 -99. Leve- rerades samma år som bil 158. Följde med in i Rädd- ningstjänsten Syd. Foto: Lars-Owe Göthe.
Ovan: En Rosenbauer skum-/vattenkanon på taket till hytten på tankbilen 144. Styrs från förarplatsen. Foto: Lars-Owe Göthe
WJJ712, WJJ713 Befälsbilar Honda CR-V -05. Levere- rades samma år som bil 116 respek- tive bil 126. Avsedda för insatsche- ferna på stationerna Centrum/Bur- löv respektive Jägersro/Hyllie. Följ- de med in i Räddningstjänsten Syd.  Foto: Lars-Owe Göthe.
UNB320, UNA409, UNA019, UNA239 Släckbilar från Autorescue, byggda på Scania P114GB340 -04. Levere- rades samma år som bil 141 res- pektive bil 101, bil 102 och bil 121. Följde med in i Räddningstjänsten Syd. Foto: Lars-Owe Göthe.
Motordrivna fordon 1997 - 2005 CSH876 Pumpbil Volvo FL7 -97. Pumpenheten fyttades över från gamla Storpumpen GMJ280. Togs i drift 1998 som bil 108. Följde med in i Räddningstjänsten Syd. CWY680 Dragbil Scania P124G 360 -97. Levererades samma år som bil 149. Kopp- lades till Miljöskyddsvagnen. Följde med in i Räddningstjänsten Syd. CGN744 Personbil VW Golf -97. Levererades samma år som bil 032. Följde med in i Räddningstjänsten Syd. DGO599 Transportbil för restvärdesräddning. Volvo FL6 -97. Levererades samma år som bil 159. Slopades 2005. JYE653 Transportbil Mercedes 314 -97. Levererades samma år som bil 040. Följde med in i Räddningstjänsten Syd. HHB895 Pumpsläp Härryda HL90N -97. Levererades samma år som släp 308. Utrustat med dieselmotordriven Rubergspump på 10000 l/min. Kopplas till pumpbilen 108. Ägs av SMC. Följde med in i Räddningstjänsten Syd. JAC678 Transportbil VW Transporter -98. Levererades samma år som bil 041. Följde med in i Räddningstjänsten Syd. FGK986 Befälsbil Volvo V70AWD -98. Levererades samma år som bil 116, senare 136. Bil för RCB. Följde med in i Räddningstjänsten Syd. DLM227 Personbil Audi A4 Avant 1,9 -98. Levererades samma år som brandchefens tjänstebil 001. Senare servicebil 033. Följde med in i Räddningstjänsten Syd. EUK464, RAW637 Släckbilar Scania P94DB -98 respektive -00. Levererades 1999 respektive 2000 som bil 141 och bil 121. Plastkaross från Holland. Byggda av Hebra (EUK464 och delvis RAW537) och Autokaross (färdigställde RAW637). Slo- pades 2004 och hamnade i Norrköping respektive Härjedalen. FYW699 Kombibil VW Passat -99. Levererades samma år som bil 026. Följde med in i Räddningstjänsten Syd. AES955 Transportbil VW Caravelle -99. Levererades samma år som bil 119. Följde med in i Räddningstjänsten Syd. RAL517 Tankbil Scania P124LB -00. Levererades samma år som bil 144. Byggd av Sala Brand. Samarbete med Öresundskonsortiet. Följde med in i Räddnings- tjänsten Syd. RRJ150 Kombibil VW Passat -00. Levererades samma år som bil 027. Följde med in i Räddningstjänsten Syd. RGE814 Lastbil Scania P94GB -00. Levererades samma år som bil 166. Följde med in i Räddningstjänsten Syd. RDY666, RDY674 Transportbilar VW Transporter Pick Up - 00. Levere-rades samma år som bil 147 res-pektive bil 127. Följde med in i Räddnings-tjänsten Syd.   SMO122 Transportbil VW Caravelle -01. Levererades samma år som bil 048. Följde med in i Räddningstjänsten Syd. SGW344, SHH060 Personbilar VW Polo 1.4 -01. Levererades samma år som bil 018 och bil 019. Följde med in i Räddningstjänsten Syd TAK729 Ledningsbil Mercedes 316 -02. Levererades samma år som bil 106. Följde med in i Räddningstjänsten Syd. TKD122 Personbil Volvo V70 Bi-Fuel -02. Levererades samma år som bil 034. Följde med in i Räddningstjänsten Syd. PWW866 Personbil Volvo V70 Bi-Fuel -03. Levererades samma år som bil 020. Följde med in i Räddningstjänsten Syd. UFS050 Personbil VW Golf 1.6 -03. Levererades samma år som bil 042. Följde med in i Räddningstjänsten Syd. UGW484 Personbil VW Passat -03. Levererades samma år som bil 015. Följde med in i Räddningstjänsten Syd. UYT983 Personbil VW Polo -04. Levererades samma år som bil 021. Följde med in i Räddningstjänsten Syd. UCT743 Hävare Bronto RL32 på Scania P114G380 -04. Levererades samma år som bil 163, senare 123. Följde med in i Räddningstjänsten Syd. UEX294 Personbil VW Passat Variant -03. Levererades 2005 som bil 035. Följde med in i Räddningstjänsten Syd. WZJ802 Transportbil för restvärdesräddning. Mercedes 316 -05. Levererades samma år som bil 159. Följde med in i Räddningstjänsten Syd. XCG285, XCG307 Personbilar Saab 9-5 Bio -05. Levererades samma år som bil 016 respektive bil 029. Följde med in i Räddningstjänsten Syd. SNP434 Personbilar Mercedes 270 CDI -01. Levererades som akutbil samma år som bil 991 och flyttades till räddningstjänsten som automatlarmsbil 137 2005. Följde med in i Räddningstjänsten Syd.
Pumpbil Volvo FL7 -97 CSH876 består av nytt chassi, ny överbyggnad i glasfiberarmerad plast och pumput- rustning från gamla Storpumpen GMJ280 från 1969. Pumputrustningen är anpassad till SMC-utrustningen och till bilen kopplas en Härryda släpvagn, nr 308 med ytterligare en pump, på 10000 l/min. Ekipaget följde med in i Räddningstjänsten Syd. Foto: Lars-Owe Göthe.
JYE653 togs i bruk 1997 som intern transportbil, så kallad turbil. Det är en Mercedes 314 -97 och den fick nr 040. Baktill finns hydraulisk lastramp. Bilen försågs med blåljus och sirén och tanken var att bilen skulle kunna apteras som ledningsbil i nödfall. Den följde med in i Räddningstjänsten Syd. Foto: Lars-Owe Göthe.
FGK986 Volvo V70 AWD -98 var tjänstebil 116, senare 136 för RCB, Räddningschef i beredskap. Följde med in i Räddningstjänsten Syd. Foto: Lars-Owe Göthe.
Inför Öresundsförbindelsens öppnande ställdes krav på ökad tankbilsresurs och tillsammans med Öresundbro- konsortiet anskaffades tankbilen Scania P124LB -00 med Salas påbyggnad. Som bil 144 är RAL517 placerad på Hylliestationen, nära brofästet. Bilen ingår i de syd- västra kommunernas tankbilsresurs och följde med in i Räddningstjänsten Syd. Foto: Lars-Owe Göthe.
1999 och 2000 levererades två släckbilar Scania P94DB -98 respektive -00. Hebra offererade bilarna och fick ordern men Autokaross kopplades in för att ordern skulle kunna slutföras. EUK464, bil 141, byggdes helt av Hebra medan RAW637, bil 121, byggdes av Autoka- ross med plastskåp från Hebra. Klicka på bilden för att läsa mer. Foto: Lars-Owe Göthe.
2000 fick stationerna Hyllie och Jägersro nya transport- bilar. Det var VW Transporter -00 med regnr RDY666 (bil 147) och RDY674 (bil 127). Bilarna följde med in i Räddningstjänsten Syd. Foto: Lars-Owe Göthe.
1997 byttes Volvo-dragbilen till Miljöskyddsvagnen ut mot en Scania P124G 360 -97. CWY680 fick, som före- gångaren, nr 149. Ekipaget förljde med in i Räddnings- tjänsten Syd. Foto: Lars-Owe Göthe.
Restvärdesbilen EDP495 byttes 1997 ut mot en Volvo FL6 -97, DGO599 som behöll radionumret 159. Den slopades 2005, strax innan ingåendet i Räddningstjän- sten Syd och ersattes då av WZJ802. Se längre ned på sidan. Foto: Lars-Owe Göthe.
Lastbilen RGE814 Scania P94G300 -00 ersatte en tidi- gare Volvo och fick samma nummer 166. Den placera- des på övningsplatsen Barbara. Den är utrustad med kran och har koppling för att kunna dra SMC´s pump- släp Bilen följde med in i Räddningstjänsten Syd. Foto: Mats Hansson.
Akutbilen 991, SNP434 Mercedes 270 CDI -01 behölls när ambulans- parken överlämnades till Region Skåne 2004. Bilen märktes om och fick nr 137. Den användes vid auto- matlarmsutryckningar. Bilen ersattes av en VW Passat i samband med övergången till Räddningstjänsten Syd och placerades i Eslöv som 609. Foto: Lars-Owe Göthe.
2004 togs höjdfordonet Scania P114G380-04, UCT743, i tjänst. Med en Bronto RL32 och skärsläckare ersatte den maskinstegen på station Jägersro som bil 123. Den följde med in i Räddningstjänsten Syd. Foto: Lars-Owe Göthe.
2002 togs ledningsbilen TAK729 Mercedes 316 -02 i drift. Som sin föregångare placerades den på station Hyllie som bil 106. Följde med in i Räddningstjänsten Syd. Foto: Lars-Owe Göthe.
Räddningsvärnet fick en ny restvärdesbil ett halvår in- nan man gick in i Räddningstjänsten Syd. WZJ802, bil 159, Mercedes 316 -05. Foto: Lars-Owe Göthe.
Vi har nu nått fram till årsskiftet 2005-2006 då Räddningstjänsten Syd tog över verksamheten i Malmö. Här slutar vår beskrivning av äldre brand-fordon, bara kompletteringar åter-står. Redan har 12 års ny historia skapats och här beskriver vi denna.      2017-12-25	       Webbred.
Malmö Stad
Malmös fordon i modell Malmös fordon i modell Museiverksamheten Genvägar Genvägar Museiverksamheten Hem Hem
All rights reserved - Design by Xara/Lars-Owe Göthe
Till sidans topp Till sidans topp
Bildsidor Vissa bilder är klickbara. När dessa aktiveras öpp- nas en bildsida i pdf med fler bilder över det aktu- ella fordonet.
Källor Malmö Brandkår 100 år Red. Jan Sjökvist 1994 Malmö i lågornas rov (1200 - 1893) Richard Nilsson 1994 Från brandvakt till rökdykare - Malmö Stads Brandkår 50 år Sven Sönnerberg 1944 Malmö Stads Brandväsen - Förr och nu Bror Cederström 1903 Årsberättelser långt tillbaka Malmö Brandkårs Museiförenings bildarkiv Kända/okända fotografer Egen forskning i Lands- och Stadsarkiv
Brandförsvaret Ambulansen Ambulansen Brandförsvaret Färdtjänsten Färdtjänsten Brandstationer Kommunen Kommunen Brandstationer Hästansp. fdn Hästansp. fdn Hästarna Hästarna Båtar Båtar
Fler motorfordon finns här.
Fordon 1950 - 1966 Fordon 1950 - 1966 Fordon 1967 - 1975 Fordon 1967 - 1975 Fordon 1914 - 1949 Fordon 1914 - 1949 Fordon 1976 - 1989 Fordon 1976 - 1989 Fordon 1990 - 1996 Fordon 1990 - 1996
De första brandredskapen bars, släpades på släde eller framfördes på hjul av man- skapet. Så småningom togs hästens resurser i anspråk men så sent som i början av 1900-talet tillverkades ång- sprutor som framfördes av manskapet. Hästarna har sin egen historia och har därför fått en egen rubrik. Motordriv- na fordon anskaffades i början av 1910-talet. Vi bortser då från stegbilen från 1905 som var ett totalt misslyckande. Brandkåren har haft ca 360 motorfordon fram till 1994. Färdtjänstfordon användes till en början även inom brandför- svaret varför dessa tas med under Motordrivna fordon i leveransordning. Ambulanserna har en egen si- da. Båtar för brandsläckning och räddning fanns redan i slutet av 1800-talet. På slutet fanns det bara några mindre räddningsbåtar.