Bilder från förr
SUF SUF
Museiverksamheten...
Museiverksamheten på nätet består av några allmänna informationssidor enligt navigeringsknapparna på den röda listen ovan. Varje sida har sedan i vänstra kolumnen, och ibland också i högra kolumnen, knap- par som leder till sidor enligt knapptexten. Dessa sidor kan i sin tur också ha ett antal knappar som leder till andra sidor. Som komplement till sidorna finns pdf-filer. Dessa används när det till exempel finns ett större antal bilder om en specifik brandstation, ett specifikt fordon eller liknan- de. När det gäller fordon kallas dessa filer oftast Fordonskort. Även förteckningar och listor finns i pdf-format och dessa kallas fram genom att klicka på en markerad textrad eller ikon. Huvudindelningen omfattar kommunerna med kort beskrivning och oftast karta, kommunernas brandförsvar före samgåendet i Räddningstjänsten Syd, spruthus och brandstationer, fordon inkl. hästar, organisation och personal. Under Bilder från förr visar vi bilder från olika händelser inom varje kommun. I rutan till vänster kan man klicka på den kommun man är särskilt intresserad av. Det finns även knappar, under Länkar, för närliggande organisationer och före- ningar. Slutligen finns det några knappar för information, frågor om sådant som berör brandväsendet samt vad som kan finnas i bokhyllan. Malmö, Eslöv och Burlöv har haft egna eller landstingsägda ambulanser. Dessa tas med i lämplig omfattning. Malmö Brandkår startade transporter redan 1955 motsvarande dagens färdtjänst. Dessa transporter fanns med i räddningsplaner från början av 1960-talet, varför de finns med under Malmö. Färdtjänsten följde med in i Räddningstjänsten Syd. Under 2014 återtog Malmö stad verksamheten. 
Lund Lund Eslöv Eslöv Kävlinge Kävlinge Malmö Malmö Burlöv Burlöv Brandhistoriska Sällskapet Brandhistoriska Sällskapet Vad betyder ordet? Vad betyder ordet? Arbetsam Arbetsam Brandmuseet Storgöteborg Brandmuseet Storgöteborg I bokhyllan I bokhyllan Räddningstjänsten Syd Räddningstjänsten Syd Om oss...
Museiverksamheten Räddningstjänsten Syd (MVRS)  stiftades 2007 som en paraplyorganisation för den museala verksamheten inom Räddningstjänsten Syd. Sedan 1998 finns Malmö Brandkårs Museiförening (MBMF). Denna förening bildades för att tillvarata all den rekvisita som fanns och visades vid brandkårens 100-årsjubileum 1994. Det fanns då en mindre lokal i källaren under vagnhallen mot Brand- mästaregatan, som vi fick inreda till ett museum. Styrelsen för MBMF tog på sig att administrera MVRS inled- ningsvis men hoppas efter hand kunna få med funktionärer från andra kommuner inom förbundet.
Verka med oss...
Museiverksamheten Räddningstjänsten Syd (MVRS)  skapade i mars 2013 denna webbplats för att kunna delge med- arbetare inom Rsyd men också kolleger i branschen samt an- dra, utomstående intresserade, den brandförsvarshistoria som förbundets medlemskommuner genomgått genom tiderna. Den gemensamma 12-åriga historien inom Rsyd finns också med. Det är MVRS’ förhoppning att vi blir fler att verka i Brandmu- seum på nätet. Det gäller både verksamma inom förbundet och de utomstående som genom sitt intresse vill hjälpa till. Brandmuseum på nätet är ett levande dokument som i olika omfattning kompletteras, justeras och utvecklas.
Kontakta oss...
Museiverksamheten Räddningstjänsten Syd (MVRS)  som skapade denna webbplats, har tillsvidare följande funktionärer: Ordförande Per Mauritzson per.mauritzson@rsyd.se Sekreterare, Kenneth Ekberg museiansvarig kenneth.ekberg@rsyd.se Kassör, Lars-Owe Göthe webbansvarig lars-owe.gothe@rsyd.se Vi jobbar ideellt vilket innebär att vi kan vara svåra att nå på telefon. Vi föredrar därför inledningsvis att bli kontaktade per e-post. Kontakt direkt med webbansvarige kan ske på kontakt@brandmuseumrsyd.se
Malmö Juniorbrandkår Malmö Juniorbrandkår
Digitalt brandmuseum sedan 2013.
Analogt brandmuseum sedan 1998.
Malmö Brandmuseum Malmö Brandmuseum Simonstorps brandmuseum Simonstorps brandmuseum Museiverksamheten Genvägar Genvägar Museiverksamheten Hem Hem Besök oss/Visit us...
Vill du besöka brandmuseet? Do You wish to visit the fire museum? Vår museilokal ligger inom skalskyddat område på station Centrum i Malmö. Ett besök måste därför föregås av telefon- eller e-postkontakt. The museum is located behind protected area on fire station Centrum in Malmö. Please contact us before visiting. brandmuseum@brandmuseumrsyd.se eller/or  telefon/phone +46 (046) 540 51 95.                        Välkommen! Welcome!
Museet är obemannat. Vänligen beställ tid här. The Museum is unmanned. Please book time here.
All rights reserved - Design by Xara/Lars-Owe Göthe
Om... Malmö Frivilliga Brandkår Malmö Frivilliga Brandkår Röde Hanen - Stockholm Röde Hanen - Stockholm Eslöv Kävlinge Lund Malmö Lund Kävlinge Eslöv Malmö Burlöv Burlöv Länkar... Till sidans topp Till sidans topp Malmö Brandkårs Musikkår Malmö Brandkårs Musikkår