Detaljer... Vi har nu nått fram till februari 2005 då Region Skåne och Kamber tog över ambulansverksamheten i Malmö, Svedala och Trelleborg.  Här slutar vår beskrivning av Mal-mös ambulanser och andra sjuk-vårdsfordon, bara kompletteringar återstår.  Redan har ny historia skapats, men nu i privat regi...      	   2017-11-25    Webbred.
1996 började standardiseringen av ambulansverksamheten på allvar. Gula akutambulanser och röda sjuktransportam- bulanser. De flesta på samma chassityp och fabrikat. Storbilsambulanser var på tapeten igen, både i skåpbilsform och med separat vårdenhet på lastbilschassi. Inga av dem blev långlivade. Foto Lars-Owe Göthe.
32913 som dagambulans på stn Heleneholm omkring 1998. Foto: Lars-Owe Göthe.
32914 har flyttats från stn Hyllie till Heleneholm. Mal- mö Stads nya emblem på dörren. Brandkårens emb- lem fick inte användas längre. Foto: Lars-Owe Göthe.
32903 från Heleneholmsstationen deltar i uppvisning på Stortorget. Foto: Mats Hansson.
32912 på polishusets gård. Foto: Lars-Owe Göthe.
32913 utanför stn Heleneholm. Foto: Lars-Owe Göthe
32912 utanför Huvudbrandstationen i samband med pressvisning. Foton: Lars-Owe Göthe
32917 utanför Huvudbrandstationen 1997 i samband med pressvisning. Foto: Lars-Owe Göthe. Tv. 32959 visas för Svedalaborna. Foto: Lars-Owe Göthe.
Nylevererade 34846 på station Heleneholm. Foton: Lars-Owe Göthe.
Nylevererade 32910 på stn Heleneholm för fotografe- ring. Foto: Lars-Owe Göthe.
32906 med extra reflexremsor i rött och orange. Foto: Mats Hansson.
Sjuktransportambulans 32919 vid en kemövning på Mal- mö Bangård. Foto: Lars-Owe Göthe
32959 utanför Svedala brandstation. Foto: Wille Böhm.
Ambulansfordon 1994 - 2005 MHH058 Storbilsambulans Chevrolet 3500 -96, byggd av Backaryd. Placerades på station Jägersro som bil 912. Blev bil 901 på samma station 2000 och slopades 2002. BHH058 Storbilsambulans Chevrolet 3500 -96, byggd av Backaryd. Placerades på station Burlöv som bil 917. Blev bil 959 när ambulansverksamheten flyttades från Burlöv till station Svedala 1999 och bil 909 när den flyttades till stn Heleneholm 2001. Slopades samma år. JAO512 En av två storbilsambulanser, byggd av Backaryd på en Mercedes Benz Sprinter 414 från 1997. Fick nr 903 och placerades på stn Heleneholm. Blev senare bil 906 på samma station. Följde med in i Kamber 2005. BWN518 Den andra av två storbilsambulanser, byggd av Backaryd på en Mercedes Benz Sprin- ter 414 från 1997. Fick nr 913 och placerades på stn Heleneholm. Blev bil 918 år 2000 på samma station. Följde med in i Kamber 2005. CJP497 En speciell sjuktransportambulans togs fram 1997 på en Mercedes Benz Sprinter 314 -96. Den bygg- des av Hejde Ambulans och hade begränsad ut- rustning för akuta insatser men var utrustad för utryckningskörning. Färgen var mörkröd och bilen fick nummer 846. Detta ändrades till 915 strax in- nan bilen följde med ini Kamber 2005. JTL041 En av tre i en serie akutambulanser, byggda av Backaryd-Hejde på en Mercedes Benz Sprinter 314 från 1999. Bilen placerades på Huvudbrandstationen som bil 910. Följde med in i Kamber 2005 där den slopades samma år. CTL042 Den andra av tre i en serie akutambulanser, byggda av Backaryd-Hejde på en Mercedes Benz Sprinter 314 från 1999. Bilen placerades på stn Jägersro som bil 912. Följde med in i Kamber 2005 där den slopades samma år. GGZ452 Den tredje av tre i en serie akutambulanser, byggda av Backaryd-Hejde på en Mercedes Benz Sprinter 314 från 1999. Bilen placerades på stn Hyllie som bil 914. Följde med in i Kamber 2005 där den slopades samma år. EPF981 En standardambulans, byggd av Backaryd-Hejde på en Mercedes Benz E280 från 1997. Den levererades 1999 och placerades på stn Jägersro som bil 911. Följde med in i Kamber 2005. RBT090 En av två akutambulanser, bygg-da av Backaryd-Hejde på en Mercedes Benz Sprinter 314 från 2000. Bilen placerades på stn Heleneholm som bil 903. Följde med in i Kamber 2005 där den slopades samma år. RCA473 Den andra av två akutambulanser, byggda av Backaryd-Hejde på en Mercedes Benz Sprinter 314 från 2000. Bilen placerades på stn Heleneholm som bil 913. Slopades efter en kraftigare kollision 2003. RAT923 En av två sjuktransportambulanser, byggda av Backaryd-Hejde på en Mercedes Benz Sprinter 314 från 2000. Bilen var rödmålad och placerades på stn Heleneholm som bil 919. Följde med in i Kamber 2005. RAT924 Den andra av två sjuktransportambulanser, byggda av Backaryd-Hejde på en Merce- des Benz Sprinter 314 från 2000. Bilen var rödmålad och placerades på stn Helene- holm som bil 904. Följde med in i Kamber 2005. RUB887 En akutambulanser, byggda av Backaryd-Hejde på en Mercedes Benz Sprinter 316 från 2001. Bilen placerades på stn Svedala som bil 959. Följde med in i Kamber 2005. SCK702 En av tre sjuktransportambulanser, byggda av Backaryd-Hejde på en Mercedes Benz Sprinter 316 från 2001. Bilen som var rödmålad placerades på stn Helene-holm som bil 902. Följde med in i Kamber 2005. SBY951 Den andra av tre sjuktransportambulanser, byggda av Backaryd-Hejde på en Mercedes Benz Sprinter 316 från 2001. Bilen som var rödmålad placerades på stn Hele- neholm som bil 905. Följde med in i Kamber 2005. SCR711 Den tredje av tre sjuktransportambulanser, byggda av Backaryd-Hejde på en Mercedes Benz Sprinter 316 från 2001. Bilen som var rödmålad placerades på stn Helene- holm som bil 907. Följde med in i Kamber 2005.
32906 som led- ningsambulans vid nattövning på Öresunds- bron. Foto: Lars-Owe Göthe
32911 visas för räddningsvärnets personal på stn Öster. Foto: Lars-Owe Göthe.
Ambulanssjukvården fick en egen logotyp 1996.
Malmö Stad Museiverksamheten Genvägar Genvägar Museiverksamheten Hem Hem
138861 I samband med byggandet av en yttre ringväg runt Malmö för att förbinda Öresundsbron med Europavägnätet E6, E20, E22 och E65 uppstod behov av terränggående fordon att hämta skadade ute på arbetsplatserna. Malmö Brand- kår hyrde därför in en militär sjuktransportbil av typ Volvo. Militär beteckning SJTPTGB 1314A MT. Bilen försågs med en takbåge med blåljus och sirén, vilken tagits från den gamla restvärdesbilen. Bilen fick anropsnummer i räddningstjänstens serie, 32135, och kördes av räddningstjänstens personal. 
Malmös fordon i modell Malmös fordon i modell
All rights reserved - Design by Xara/Lars-Owe Göthe
Till sidans topp Till sidans topp
Bildsidor Vissa bilder är klickbara. När dessa aktiveras öpp- nas en bildsida i pdf med fler bilder över det aktu- ella fordonet.
Källor Malmö Brandkår 100 år Red. Jan Sjökvist 1994 Malmö i lågornas rov (1200 - 1893) Richard Nilsson 1994 Från brandvakt till rökdykare - Malmö Stads Brandkår 50 år Sven Sönnerberg 1944 Malmö Stads Brandväsen - Förr och nu Bror Cederström 1903 Årsberättelser långt tillbaka Malmö Brandkårs Museiförenings bildarkiv Kända/okända fotografer Egen forskning i Lands- och Stadsarkiv
Brandförsvaret Brandfordon Brandfordon Brandförsvaret Färdtjänsten Färdtjänsten Ambulansstation Kommunen Kommunen Ambulansstation
Fler motorfordon finns här
Läkar- och akutbilar
Djurambulanser
Fordon 1966 - 1993 Fordon 1966 - 1993 Fordon 1950 - 2005 Fordon 1950 - 2005 Fordon 1912 - 1965 Fordon 1912 - 1965 Fordon 1903 - 1982 Fordon 1903 - 1982