All rights reserved - Design by Xara/Lars-Owe Göthe
Detaljer... Vi har nu nått fram till februari 2005 då Region Skåne och Kamber tog över akubilverksamheten i Malmö och Trel-leborg. Här slutar vår beskrivning av Malmös läkar- och akutbilar, bara kompletteringar återstår.  Redan har ny historia skapats, men nu i privat regi. Akutbilarna har för-svunnit....      2014-07-10	     Webbred.
1950 började Malmö Brandkår transportera jourhavande läkare med radiodirigerade bilar. Verksamheten utökades och i början av 1990-talet blev läkarbilen en akutbil med mer avancerad utrustning. Personalen bestod av ambulans- sjukvårdare och anestesisköterska. Fotot visar den första transportbilen för jourhavande läkare. Foto från Malmö Brandkårs arkiv.
LHO414 som bil 112 1983. Foto: Lars-Owe Göthe.
CPB460 som bil 112 1982. Foto: Lars-Owe Göthe.
991 (i mindre siffror) på station Heleneholm. Nedan och till vänster från pressvisningen 1996 på Huvud- brandstationen. Foto, alla: Lars-Owe Göthe
Läkarbil 29 fotograferad på Bulltoftafältet. Foton: Malmö Brandkårs arkiv.
MB21942 på Pildammsvägen 1969 i samband med firandet av Malmö Brandkårs 75-årsju- bileum. Foto: Lars-Owe Göthe.
CFG158 som bil 116 1984. Foto: Lars-Owe Göthe
Malmö Brandkårs akutbil 991 fotograferad 2001, in- nan bilen tagits i drift. Foton Lars-Owe Göthe
Läkarbilar vid Malmö Brandkår 1950 - 1993 M24314 Personbil Ford V8 -47, levererad som Malmö brandchefs tjän- stebil. Placerades på Huvudbrandstationen som bil 1. Blev bil 29 och transportbil för jourhavande läkare när brandchefen fick ny bil 1949. Var första bilen som fick radiotelefon. Slopa- des 1953. Bilden ovan. M53902 Personbil Ford Zephyr Six -53, levererad som läkarbil nr 29 samma år. Placerades på Huvudbrandstationen. Slopades 1960. Foto Malmö Brandkårs arkiv. M71505 Personbil Opel Kapitän -55, levererad som läkarbil nr 9 sam- ma år. Placerades på Huvudbrandstationen. Slopades 1962. Foto Malmö Brandkårs arkiv. MA15840, MA9410 Personbil Opel Kapitän -60 respektive -62, levererad som läkarbil nr 29 res- pektive nr 9, senare nr 5. Placerades på Huvudbrandstationen. Slopades 1964 respektive 1967. Foto: MA15840 Malmö Brandkårs arkiv. MB1290 Personbil Opel Kapitän -65, levererad som läkarbil nr 3 1966, eventuellt först annat nr under kort tid. Placerades på Huvudbrand- stationen. Slopades 1971. Foto Malmö Brandkårs arkiv. MB21942/DPC752 och MB21943/FRC673 Två personbilar Plymouth Valiant -67 levererades 1968 som bil 6, senare 106 respektive bil 5, senare 105. De slopades 1982 respektive 1976. Bilarna an- vändes bland annat för transport av jourhavande läkare. MA67680/CPB460 Brandchefens tjänstebil Mercedes Benz 220 -64 levererades samma år som bil 1, senare 101. 1971 ersattes den och blev transportbil 103, 114 och 112. Som 112 användes den för jourhavande läkare fram till 1982, och då rödmålad.  JEJ646, CFG158 och LHO414 Tre personbilar Volvo 244 -76, Volvo 244 -80 och Volvo 240 -82 levererades 1976, 1980 respektive 1982 som bil 105, senare 115 och 155, bil 106, senare 116 och 156 respektive bil 112 och 152. Dessa bilar användes i olika grad som transportbilar för jourhavande läkare.  De två första bilarna slopades 1993 medan LHO414 fanns med några år till. Akutbilar vid Malmö Brandkår 1993 - 2005 PLG113 Första akutbilen vid Malmö Brandkår var en Saab 9000 -92 som togs i drift 1993 som bil 991. Helt ny färgsättning, ton i ton med am- bulanserna, och reklam på sidorna. Bilen till vänster, 990, användes för organ- transporter. När Saab-en ersattes 1996 blev den trans- portbil 848. Foto, båda: Lars-Owe Göthe. EMX034 Akutbil 991, byggd på en Nissan Terrano -96. Levererades samma år. Slopa- des 2001 och rullade som reservbil 991R. Blev bil 178 vid Burlövs räddnings- tjänst 2005. Följde med in i Räddningstjänsten Syd.
Ambulanssjukvården fick en egen logotyp 1996.
SNP434 Akutbil, byggd av Eurolans på en Mercedes Benz ML270 CDI -2001. Levererad samma år som bil 991. Bilen är vid fototillfället inte ut- rustad än. Bilen saknar Malmös nya logotyp, vilken inte var klar.När Kamber tog över am- bulansverksamheten 2005 överfördes SNP434 till räddningstjänsten som bil 137, fordon för automatlarmstekni-ker. Bilen följde med in i Räddningstjänsten Syd.
Bildsidor Vissa bilder är klick- bara. När dessa akti- veras öppnas en bild- sida i pdf med fler bilder över det aktuella fordonet.
Malmös fordon i modell Malmös fordon i modell
Källor Malmö Brandkår 100 år Red. Jan Sjökvist 1994 Från brandvakt till rökdykare - Malmö Stads Brandkår 50 år Sven Sönnerberg 1944 Malmö Stads Brandväsen - Förr och nu Bror Cederström 1903 Årsberättelser långt tillbaka Malmö Brandkårs Museiförenings bildarkiv Kända/okända fotografer Egen forskning i Lands- och Stads- arkiv
Malmö Stad
Läkarbil 9 fotograferad på Bulltoftafältet. Foton: Malmö Brandkårs arkiv.
Läkarbil 3 fotograferad på huvudbrandstationen. Foton: Malmö Brandkårs arkiv.
Stationerna:
Ambulanser Brandförsvaret Färdtjänsten Färdtjänsten Brandstationerna Brandförsvaret Ambulanser Brandstationerna Kommunen Kommunen Brandfordon Brandfordon Museiverksamheten Genvägar Genvägar Museiverksamheten Hem Hem