HBA473, HOK266 Två allhjulsdrivna am- bulanser International 100 4x4 -74. Leverera- des samma år som 962, senare 903 respektive 958, senare 902.  Ingick i anskaffnings- plan som styrdes av ny räddningstjänstlag. Slopades 1989 respek- tive 1988. Foto: Carl-Johan Semler
MUT453, MRM458 Två akutambulanser på Mercedes Benz 310 -86. De levere- rades samma år från en finsk påbyggare, som bil 906 respek- tive bil 909. En av bi- larna returnerades på grund av byggfel och en elinstallation i bi- larna godkändes inte  och fick slopas. MUT453  blev nr 900 och MRM458 blev nr 902 1992.  MRM458 slopades våren 1995 sedan MUT 453 lack- erats i den nya gula färgsättningen i mars samma år och över- tog nr 902. Se nedan t.v. Den slopades 1997/98. Foto ovan: Leif Bengtsson (Herbst), nedan Lars- Owe Göthe
GOA132, FPA132 Två ambulanser Mercedes Benz 280E -82. Leve- rerades samma år som bil 905 respektive bil 904. Slopades 1993. Foto: Lars-Owe Göthe
75-årsjubileet in- leddes med en se- rie nya, låga am- bulanser på Ply- mouth-chassin.  Bil 964, här med interimskylt, var den första av tre li- kadana bilar. Foto: Lars-Owe Göthe
Ambulansfordon 1966 - 1993 MA1777 (GLB937) Ambulans International C1000 -64. I drift december 1965 som bil 27, senare 58 och 958. Slopades 1975. MA1707 (GLB957) Ambulans International C1000 -64. I drift januari 1966 som bil 61. Blev senare djurambulans. Se detta avsnitt. MB14659(GLB739) Ambulans International 1000A -66. I drift januari 1967 som bil 63, senare 963. Slopades 1979 som sotarbil 192, då grålackerad.  MB15178 (GLB928) Ambulans International 1000A -66. I drift januari 1967 som bil 59, senare 959. Slopades 1976. MB42203 (DRC633), MB42205 (FRC685) Två ambulanser byggda på Plymouth Belvedere-chassin -68 av Heinells Karosseriverkstad i Malmö. Levererades 1969 som bil 64, senare 964 och bil 65, senare 965. Slopades 1979. MB42204 (DRC354) Ambulans byggd på Plymouth Satellite -69 av Heinells Karosseriverkstad. Levererades 1970 som bil 66, senare 966, Slopades 1979. BA76883 Denna var av årsmodel 1968 och var sannolikt korttidshyrd. Den bar inga reflexer eller brandkårens emblem, inte heller radionummer men 67/967 användes troligen. MB61452 (CTB382) Ambulans Mercedes Benz 230/8 -70 i Binz-utförande. Levererades 1972 som bil 956 och 908. Slopades 1984. MB55953 (ASB583), MB61453 (BSB583) Ambulanser Mercedes Benz 230/6 respektive 230/8 från 1971. Levererades 1972 som bil 954 och 906 respektive bil 955 och 907. Slopades 1986 respek- tive 1983. FCL238 Specialambulans Peugeot J7F -72. Förlängd kaross för att  möjliggöra avan- cerad hjärtsjukvård. Fanns bland annat möjlighet att skicka EKG-värden till sjukhuset via radio. Var Malmös första ambulans med elektronisk sirén men hade samtidigt konventionell tvåtons kompressorsiren. Blev bil 968 och mot slutet bil 901. Slopades 1988. GTX481 Ambulans Mercedes Benz 230/8 -73 i Binz-utförande. Levererades samma år som bil 953, senare 905. Slopades 1982. HFC254 International-ambulans 1010 -73. Levererades samma år som bil 961, senare 910. Var första IH-ambulansen som från början lackerades röd och grå. Slopades 1983. EZZ145 Ambulans International 100 -74. Levererades 1976 som bil 959, senare 909. Slopades 1984. JWW632, JYH618 Två ambulanser Mercedes Benz 230/6 -75. Levererades 1977 som bil 960, senare 913 och 904 respektive bil 957, senare 914 och 907. Slopades 1983 respektive 1986. KEN099 Ambulans på Volvo 264-chassi -78. Levererades samma år som bil 963, senare 915. Slopad 1989. FZS372, FZH092, FLY423 Tre ambulanser byggda på Chevrolet Van -79. Levererads 1979 som bil 964, senare 911, 1980 som bil 965, senare 912 respektive 1981 som bil 913. Slopades 1990, 1993 respektive 19??. Bil FZH092 rullade de sista åren med ett annat, okänt, nummer. KDW312, KGL803, KDZ033, FUA969, KTW362 Fem ambulanser Volvo 264 som togs över från ambulansorganisationen på Malmö Allmänna Sjukhus MAS 1983. De tre första hade årsmodell 1978, den fjärde 1979 och den femte 1980. Den första (MAS 801) fick nr 916, den andra (MAS 807) fick nr 910, den tredje (MAS 804) nr 918, den fjärde (MAS 808) nr 917 och den femte (MAS 803) fick nr 919. Bilarna slopades 1989, 1993, 1990, 1992 och 1993. EBE774 En fjärde ambulans på Chevrolet Van-chassi -81. Den levererades 1983 som bil 914 och slopades 1992. HZZ413 Ytterligare en ambulans från MAS (806), en Mercedes Benz 230 -75 togs över 1984. Den blev bil 908 och slopades fyra år senare.  NGX125, NDM248, FYT761, HMD170 En ny serie ambulanser Mercedes Benz 230 levererades 1988 och 1989. Det var de första som hade motorer för 95 oktans bensin. För att inte tanka fel fick tankluckorna grön färg. NGX125 blev 908, NDM248 blev 903, senare 902, medan FYT761 blev 913, senare 904 och 917 och HMD170 blev 904, senare 916. År 2000 togs bil 908 över av MFB och bevarandegruppen där. Bilen ham- nade senare i Brandmuseet i Simonstorp. FYT761 lackerades i gult mot slutet och slopades 2003. Övriga slopades under 2000. KEM120, BJK951 De båda Volvo 264 -78 ambulanserna överfördes 1990 från MAS till Malmö Brandkår. KEM120 var bil 802 och BJK951 var 805 hos MAS. KEM120 fick internnummer 920 och användes på övningsplatsen, BJK951 togs aldrig i drift och båda bilarna slopades samma år. ASW603, BPZ098 Två Volvo 240-ambulanser från 1986 och 1987 som hos MAS rullade som 801 och 808. Togs över av brandkåren 1990 som bil 916 och 915. Slopades under 1996. BFF073, AEF072, CFF079 Ny serie storbilsambulanser byggda på Chevroletchassin och med vårdhytt från Heijde Ambulans. Var från början meningen att vårdhytten skulle vara av samma amerikanska typ som Göteborg fick men tillverkaren hann gå i kon- kurs. Därför fick Heijdes tillsammans med ett företag i Hököpinge utanför Vel- linge konstruera och bygga egna skåp. Bilarna togs i bruk 1992 (bil 914 och bil 912, senare bil 911) och 1993 (bil 910). De slopades 1999. OFE303 Ambulans byggd på Chevrolet Surburban 1989. Levererades till M-läns lands- ting och placerades som bil 938 på brandstationen i Burlöv. Togs över av Mal- mö Brandkår 1993 som bil 917, fortfarande placerad i Burlöv. 1996 blev den bil 907 och placera-des på Heleneholmsstationen. Slopades 1999. PUU767, PMB764, PXZ664 Tre sjuktransportambulanser på Chevrolet Van-chassin från Backaryd levererade 1993 som bil 842, 844 och 845. PXZ664 slopades 2000 medan PUU767, nu bil 916 och PMB764, nu bil 908, slopades 2003. PWM332, PWM333 Två sjuktransportambulanser på Mercedes 310-chassin från Backaryd levererades 1993 som bil 841 och 843. Bilarna hade två bårar. Bilarna slopades 2000.
M61452 omkring 1972, i ursprungsfärgen. Ur Malmö Brandkårs bildarkiv.
HFC254 i leveransutförandet. Foto: Allan Lenander
KEN099 var brandkårens första Volvo i en serie am- bulanser där de flesta kom från Malmö Allmänna sjukhus. Bil 963 blev senare bil 915. Foto: Lars-Owe Göthe
JWW632 som bil 904 på Huvudbrandstationen något år innan den slopades. Foto: Lars-Owe Göthe.
FZH092 blev bil 965 när den levererades men under 1981 ändrades numret till 912. Placering Helene- holms brandstation, senare Jägersros brandstation. Det röda dayglow bandet klarade inte solljuset och blev senare rödlackat. Foto: Leif Bengtsson (senare Herbst).
HZZ413 är ytterligare en ambulans som tagits över från sjukvården. Den fick nummer 908. Foto: Lars-Owe Göthe
MA1777 på motorvägen Malmö - Lund. Foto: Per Göthe
MB14659 vid Möllevångstorget i början av 70-talet. Malmö Brandkårs bildarkiv.
MB15178 på Huvudbrandstationen omkring 1968. Malmö Brandkårs bildarkiv.
BSB583 på station Heleneholm som bil 907. Slutliga färgsättningen. Foto: Lars-Owe Göthe.
FCL238 “hjärtambulansen” utanför Huvudbrandstatio- nen i slutet av 1970-talet. Foto: Lars-Owe Göthe
MB42203 på Stortorget i början av 70-talet. Foto: Allan Lenander.
Två Volvoambulanser som tagits över från sjukvården. Foto: Lars-Owe Göthe
Fyra Mercedes Benz 230-ambulanser levererades 1988 och 1989. Bil 908, ovan, övergick till MFB som veteranbil 2000 och senare till brandmuseet i Simon- storp. Foto: Lars-Owe Göthe
BFF073 var den första av tre storbilsambulanser på Chevrolet-chassin som levererades 1992/93. Foto: Lars-Owe Göthe
PMB764, bil 844, var en av tre sjuktransportambulan- ser på Chevrolet Van-chassin. Foto: Lars-Owe Göthe
Två 2-bårs sjuktransportambulanser levererades på Mercedes 310-chassin från Backaryd. Bil 843 ovan och 841 nedan. Foto: Lars-Owe Göthe
EBE774 var den sista av fyra Chevy Van ambulanser. Den fick nr 914 och placerade på Limhamnsstation- en. Här har den blivit omlackerad på det gråa avsnit- tet och texten Ambulans har inte hunnit applicerats. Foto: Lars-Owe Göthe
OFE303, här som reservambulans 907 i Burlövs brandstation. Foto: Lars-Owe Göthe
Malmö Stad
Vit period När International-ambu- lanserna levererades i början på 60-talet var de alla från början vita. Likaså tre Mercedes- ambulanser i början på 70-talet och ytterligare en några år senare. Röd-grå period på nytt Plymouth-ambulanserna från 1969 fick den gamla röd-grå lackeringen me- dan Mercedesambulan- serna från 1970 - 1973 levererades i vit färg. IH-ambulanserna från 1973 och 1974 blev lac- kerade i rött och grått. Från 1975 blev det rött och grått som gällde och ef-terhand lackerades alla ambulanser om i den färgen utom den vita Peugeoten och någ- ra ljusgråa Mercedes 310 som tagits över från MAS. Två undantag till fanns. Storbilsambulanserna på International-chassin var vid leveransen på 60-ta- let helt röda. En av dem fick dock gråa fält mot slutet, då den byggts om till ambulans för rull- stolsburna patienter. Gul och röd period I början av 90-talet blev ambulanserna gula. Till skillnad från övriga lan- det hade man ett smalt, grått fält längs ned på sidan. I dekoren på si- dorna ingick både rött och grått. För att skilja akutambu- lanser från sjuktrans- portambulanser blev de sistnämnda helt röda, med gul och grå dekor.
Bakgrund...         ambulanser Museiverksamheten Genvägar Genvägar Museiverksamheten Hem Hem Malmös fordon i modell Malmös fordon i modell
All rights reserved - Design by Xara/Lars-Owe Göthe
Till sidans topp Till sidans topp
Bildsidor Vissa bilder är klickbara. När dessa aktiveras öpp- nas en bildsida i pdf med fler bilder över det aktu- ella fordonet.
Källor Malmö Brandkår 100 år Red. Jan Sjökvist 1994 Malmö i lågornas rov (1200 - 1893) Richard Nilsson 1994 Från brandvakt till rökdykare - Malmö Stads Brandkår 50 år Sven Sönnerberg 1944 Malmö Stads Brandväsen - Förr och nu Bror Cederström 1903 Årsberättelser långt tillbaka Malmö Brandkårs Museiförenings bildarkiv Kända/okända fotografer Egen forskning i Lands- och Stadsarkiv
Brandförsvaret Brandfordon Brandfordon Brandförsvaret Färdtjänsten Färdtjänsten Ambulansstation Kommunen Kommunen Ambulansstation
Fler motorfordon finns här
Läkar- och akutbilar
Djurambulanser
Fordon 1994 - 2005 Fordon 1994 - 2005 Fordon 1950 - 2005 Fordon 1950 - 2005 Fordon 1912 - 1965 Fordon 1912 - 1965 Fordon 1903 - 1982 Fordon 1903 - 1982