Museiverksamheten Om Malmö Kontakta oss Malmö Friviliga Brandkår
Malmö Brandmuseum Malmö Brandkårs Museiförening bildades år 1998 sedan man, efter 100-årsjubileet 1994, beslutat samla de utställda föremålen i ett ut- rymme under vagnhallen mot Brandmästar- gatan. PRO-brandkåren, Malmö Frivilliga Brandkår MFB och Malmö Juniorbrandkår representerades i styrelsen. Räddningstjänsten Syd bildades 2005/2006 och 2007 bildades Museiverksamheten Räddningstjäns- ten Syd för att samla de museala verksamheterna inom förbundet. Hösten 2016 påbörjades en uppdatering av brandmuseet som bland annat innebär ändrad layout, uppfräschning av bildskärmarna och fler hyllor att placera de olika mindre objekten på.
Intresserad av att besöka Malmö Brandmuseum? Mejla brandmuseum@brandmuseumrsyd.se eller ring 046-540 51 95.
Museiverksamheten Malmö Friviliga Brandkår Kontakta oss Om Malmö
Nedan en bildkavalkad genom åren.  Foto: Lars-Owe Göthe
Malmö Brandmuseum Malmö Brandkårs Museiförening - en del av Museiverksamheten Räddningstjänsten Syd
Första rökdykaren
Musiker med flera personer.
Malmö Brandkårs förste rökdykare med friskluftsmask.
Tornväktaren var placerad i S:t Petri kyrkas torn.
Handsprutor.
De första “brandkvinnorna” arbetade i televakten.
Civilförsvarets ledningscentral i Kulladal.
Strålrör för vatten och skum. Handbrandsläckare.
Hjälmar och brandlarmsanläggningar.
Räddningsdräkter, djurräddningsattirals och språngsegel.
All rights reserved - Design by Xara/Lars-Owe Göthe
Det analoga museet uppdaterades hösten 2016 - hösten 2017.
Nya skyltar med fler bilder. Fler hjälmar och annan materiel.
Totalt ca 65 skyltar beskriver brandkårens utveckling.
Nedanför skyltarna finns olika brandsläckningsutrustning.
Handkraftsprutan från Harrie.
I bortre delen finns skyltar om olika föreningar.
Information om Räddningstjänsten Syd avslutar skyltrundan.