Museiverksamheten Om Malmö Kontakta oss Malmö Friviliga Brandkår
Malmö Brandmuseum Malmö Brandkårs Museiförening bildades 1998 sedan man, efter 100-årsjubileet 1994, beslutat samla de utställda föremålen i ett utrymme under vagnhallen mot Brandmästargatan. PRO-brandkå- ren, Malmö Frivilliga Brandkår MFB och Malmö Juniorbrandkår re- presenterades i styrelsen. Räddningstjänsten Syd bildades 2005/ 2006 och 2007 bildades Museiverksamheten Räddningstjänsten Syd för att samla de museala verksamheterna inom förbundet.
Museiverksamheten Malmö Friviliga Brandkår Kontakta oss Om Malmö
Bildkavalkad från Malmö Brandmuseum. Foto: Lars-Owe Göthe
Malmö Brandmuseum Malmö Brandkårs Museiförening - en del av Museiverksamheten Räddningstjänsten Syd
Första rökdykaren
Sotarna ingick i brandkårens verksamhet under en period.
Malmö Brandkårs förste rökdykare med friskluftsmask och taltratt.
Tornväktaren var placerad i S:t Petri kyrkas torn.
Handsprutor.
All rights reserved - Design by Xara/Lars-Owe Göthe
De första “brandkvinnorna” arbetade i televakten.
Civilförsvarets ledningscentral i Kulladal.
Bild- och pressklipparkiv.
Strålrör för vatten och skum. Handbrandsläckare.
Hjälmar och brandlarmsanläggningar.
Vattendykare, räddningsdräkter och språngsegel.