Från larmklocka till blåljus  En bok av Gert Ekström, intendent på Tekniska museet i Stockholm, om ambulanser, brandbilar, polisbilar och bärgare genom åren. 149 sidor. Gavs ut 1986 på Winbergs förlag.
Kampen mot elden  Ett band i två delar - Släckande brand- försvar och Förebyggande brandförsvar om 464 respektive 532 sidor. Huvud- redaktör Sven Sönnerberg. Utgiven på Bernces förlag 1951 respektive 1952.
I brandmannaminne Berättelser om bränder, katastrofer och rädd- ningsinsatser förr och nu, av Kaare Brandsjö. 176 sidor. Boken gavs ut på Winbergs förlag 1988.
Brandbefäl Minnen från mitt 1900-tal. Av Kaare Brandsjö. 230 sidor. Boken gavs ut på Informationsförlaget 2003.
Brandbilshistoria  En bok av Gert Ekström, Lars Ericsson och Lars Olov Karlsson, om de hjulburna red- skapen i vår ständiga kamp mot den röde hanen. 112 sidor. Gavs ut 1975 på Frank Stenvalls förlag.
Brandbilar jag mött - och blivit omkörd av...  En bok av Lars Olov Karlsson där han visar bilder från sin fotosamling under många år. 160 sidor. Utgiven av Trafik-Nostalgiska Förlaget 2013.
Our Yankee Fire Rigs  En bok av Søren Rislund, om brandfordon i de nordiska länderna, byggda på amerikanska chassin, mellan 1945 och 1980. 180 sidor, med mer än 230 foton. Utgiven av författaren 2013.
I bokhyllan Litteratur och andra tryckta alster Museiverksamheten på nätet har i oli- ka omfattning tillgång till enstaka tryckta verk från brandväsendet. Det rör sig om jubileumsskrifter, verksamhetsberättel- ser, instruktionsböcker etc. Vår ambition är för närvarande inte att allmänt skanna in dessa för att lägga ut dem på webbplatsen utan vi vill informe- ra om vad som finns och har funnits. Sen finns det platser på nätet där man kan leta efter en del sådan alster. Saknar du någon skrift här så hör gärna av dig och berätta vad som finns. Vi vet att det förekommer små häften från hem- bygdsföreningar och andra organisatio- ner men också privatpersoner har enga- gerat sig i det lokala brandskyddet. Utöver dessa finns flera svenska och ut- ländska böcker i fackhandeln som berör brandrelaterade områden och där något är kopplat till någon av Rsyd-kommuner- na.  
Från brandvakt till rökdykare. En bok av Sven Sönnerberg, brandchef från 1946, om brandförsvarets utveckling i Malmö. 224 sidor. Gavs ut 1944 i samband med Malmö Brandkårs 50-årsjubileum hösten 1943.
Malmö Brandkår 1894-1984. En bok om brandkårens 90-åriga historia, utgiven på uppdrag av brandchefen Bengt Lindell. 111 sidor.
Malmö Stads Brandkår 1893-1993. Boken om brandkårens 100-åriga historia, utgiven 1994 av Malmö Brandkår. 250 sidor. Redaktör Jan Sjökvist.
Malmö Stads Brandhistoria 1200-1893. Boken om Malmös brandhistoria före den fasta brandkårens tillblivelse, utgiven 1994 av Richard Nilsson. 203 sidor. Har samma format som jubile- umsboken men är i övrigt en privat produktion.
Lunds brandförsvar - historik. Av Pia Svensson-Bengtsson. 151 sidor. Boken togs fram 1992 i samband med att Lunds brandkår flyttade till nya stationen på Gastelyckan.
Brandkåren i Dalby - Från början till slutet. En historisk sammanställning nedskriven av Tommy Klang 2008-2009. 50 sidor. Beskriver brandkårens histori under åren 1911 - 1993.
Museiverksamheten Genvägar Genvägar Museiverksamheten Hem Hem
Sveriges brandkårer  Ett standardverk om Sveriges brandväsen från äldre dagar till nutid. 577 sidor. Redaktör F. W. Kylberg. Utgiven av Victor Petterssons Bokindustri AB 1941
All rights reserved - Design by Xara/Lars-Owe Göthe
Magirus Kranwagen vom KW 12 bis zum KW 20 En bok av Klaus Lassen som beskriver alla levererade kranbilar Magirus KW, uppdelat på brandkårer och organisationer. Malmö brandkår finns med på fyra sidor. 335 sidor med text, s/v och färgbilder, ritningar och historisk data. Utgiven 2016 av Verlag Podszun-Motorbücher GmbH i tyska Brilon. Bör finnas i den svensk fackbokhandel.
Till sidans topp Till sidans topp
Magirus Feuerwehrfahrzeuge Bok nr 2 av Wolfgang Rotter, i en serie böcker om Magirus brandfordon genom åren. Boken omfattar 141 sidor med text, s/v och färgbilder, ritningar och historisk da- ta. Den innehåller sex avsnitt som beskri- ver Magirusfordon i Kuwait, Brasilien, Ne- derländerna, Tyskland (2) och Sverige. Det svenska inslaget är på 33 sidor och omfattar de Magirusfordon och annan Magirusutrustning som använts i Malmö brandkår från 1922 samt de fordon som utrustats med Magirusstegar i Malmö Brandkår och Räddningstjänsten Syd (2014, 2016). Bildmaterialet i Einsatz am Öresund kommer bland annat från Malmö brandmuseums arkiv men också från andra bildarkiv (Lars-Owe Göthe och Jonas Sandqvist bl a). Utgiven hösten 2017 av Verlag Podszun Motorbücher GmbH i tyska Brilon. Bör finnas i den svensk fackbokhandel.