Från larmklocka till blåljus  En bok av Gert Ekström, intendent på Tekniska muse- et i Stockholm, om ambulanser, brandbilar, polisbilar och bärgare genom åren. 149 sidor. Gavs ut 1986 på Winbergs förlag.
Kampen mot elden  Ett band i två delar - Släckande brand- försvar och Förebyggande brandförsvar om 464 respektive 532 sidor. Huvud- redaktör Sven Sönnerberg. Utgiven på Bernces förlag 1951 respektive 1952.
I brandmannaminne Berättelser om bränder, katastrofer och rädd- ningsinsatser förr och nu, av Kaare Brandsjö. 176 sidor. Boken gavs ut på Winbergs förlag 1988.
Brandbefäl Minnen från mitt 1900-tal. Av Kaare Brandsjö. 230 sidor. Boken gavs ut på Informationsför- laget 2003.
Sveriges brandkårer  Ett standardverk om Sveriges brandväsen från äldre dagar till nutid. 577 sidor. Redaktör F. W. Kylberg. Utgiven av Victor Petterssons Bokindustri AB 1941.
Brandbilshistoria  En bok av Gert Ekström, Leif Ericsson och Lars Olov Karlsson, om de hjulburna red- skapen i vår ständiga kamp mot den röde hanen. 112 sidor. Gavs ut 1975 på Frank Stenvalls förlag.
Brandbilar jag mött - och blivit omkörd av...  En bok av Lars Olov Karlsson där han visar bilder från sin fotosamling under många år. 160 sidor. Utgiven av Trafik-Nostalgiska Förlaget 2013. Finns också hos Stenvalls.
Our Yankee Fire Rigs  En bok av Søren Rislund, om brandfordon i de nordiska länderna, bygg- da på amerikanska chassin, mellan 1945 och 1980. 180 sidor, med mer än 230 foton.  Utgiven av författaren 2013. Finns hos Stenvalls.
I bokhyllan Litteratur och andra tryckta alster Museiverksamheten på nätet har i olika omfattning tillgång till enstaka tryckta verk från brandväsendet. Det rör sig om jubileumsskrifter, verk- samhetsberättelser, instruktions- böcker etc. Vår ambition är för närvarande inte att allmänt skanna in dessa för att lägga ut dem på webbplatsen utan vi vill informera om vad som finns och har funnits. Sen finns det plat- ser på nätet där man kan leta efter en del sådan alster. Saknar du någon skrift här så hör gärna av dig och berätta vad som finns. Vi vet att det förekommer små häften från hembygdsföreningar och andra organisationer men också privatpersoner har engagerat sig i det lokala brandskyddet.  
Från brandvakt till rökdykare. En bok av Sven Sönnerberg, brandchef från 1946, om brandförsvarets utveckling i Malmö. 224 sidor. Gavs ut 1944 i samband med Malmö Brandkårs 50-årsjubileum hösten 1943.
Malmö Brandkår 1894-1984. En bok om brandkårens 90-åriga historia, utgiven på uppdrag av brandchefen Bengt Lindell. 111 sidor.
Malmö Stads Brandkår 1893-1993. Boken om brandkårens 100-åriga historia, utgiven 1994 av Malmö Brandkår. 250 sidor. Redaktör Jan Sjökvist.
Malmö Stads Brandhistoria 1200-1893. Boken om Malmös brandhistoria före den fasta brandkårens tillblivelse, utgiven 1994 av Richard Nilsson. 203 sidor. Har samma format som jubileumsboken men är i övrigt en privat produktion.
Lunds brandförsvar - historik. Av Pia Svensson-Bengtsson. 151 sidor. Boken togs fram 1992 i samband med att Lunds brandkår flyttade till nya stationen på Gastelyckan.
Brandkåren i Dalby - Från början till slutet. En historisk sammanställning nedskriven av Tommy Klang 2008-2009. 50 sidor. Beskriver brandkårens histori under åren 1911 - 1993.
All rights reserved - Design by Xara/Lars-Owe Göthe
Museiverksamheten Genvägar Genvägar Museiverksamheten Hem Hem