Öppet hus på brandstationen i början av trettiotalet.
Malmö Brandkårs Musikkår - en del av Räddningstjänsten Syd t. o. m. 2014
Malmö Brandkårs Musikkår Malmö Brandkårs Musikkår, eller Malmö Brandkårs orkester som den numera kallas, bildades 1910. Vid starten bestod den av en mässings- sextett. Första framträdandet var nyårsdagen 1911 då Malmö Brand- kår tog över brandförsvaret i Sofielund och Västra Skrävlinge socken. 1930 utökades orkestern till 14 musiker på initiativ av brandchefen Arvid Hæggström. Fram till 1947 var musiken stämbesatt som en ka- vallerimusikkår vilket började kännas föråldrat. Därför brandchefen Sven Sönnerberg beslöt därför om modernisering till en så kallad Ja- nitscharkår vilket innebar att fyra klarinettister och en flöjtist anställ- des samma år.
Trettondagskonsert utanför lilla redskapshuset 1933.
Malmö Brandkårs Musikkår 1934 framför stora redskapshuset.
Musikkåren utanför Rådhuset i samband med brandkå- rens defilering under 50-årsfirandet den 1 april 1944.
Bildkavalkad ur Malmö Brandkårs arkiv
Brandkårsmusiker Malmö Brandmuseum.  Foto: Lars-Owe Göthe Malmö Brandkårs Orkester
Malmö Brandkårs Musikkår framför befälsbyggnaden. Årtal okänt.
Malmö Brandkårs Musikkår vid 25-årsjubileet 1935 framför lilla redskapshuset.
Museiverksamheten Malmö Brandkårs Orkester Museiverksamheten Om Malmö Om Malmö
All rights reserved - Design by Xara/Lars-Owe Göthe