MFB-are med brandkapten Sven Sönnerberg i mitten. Nedan besiktigas nya stegbilen.
Malmö Frivilliga Brandkår
Ovan. MFB´s bil 17 utlånad till Danska Briga- den. Nedan. Eftersläckning.
Ovan. Övning station Tygelsjö. Foto: Christer Svensson.
Station Öster (foto: Wille Böhm) och nedan station Rosengård.
Station Augustenborg ovan och station Tygelsjö ovan i mitten. Foton: Christer Svensson.
All rights reserved - Design by Xara/Lars-Owe Göthe
När stadens yrkeskår bildades 1893 ombil- dades den frivilliga borgarbrandkåren till en ca 100 man stark reservbrandkår. Denna kår upplöstes 1903 efter att inte ha kallats till någon brand på 10 år. Den 20 september 1939 bildades Malmö fri- villiga Brandkår på initiativ av dåvarande brandchefen Arvid Hæggström. Under krigs- åren utgjorde MFB tillsammans med stadens industribrandkårer en viktig del av stadens luftskydd. Efter kriget omvandlades MFB till en reserv- brandkår på 75 man. Förutom att hjälpa till vid större bränder, stå i reserv, sköta efter- släckning och svara för restvärdesräddning, har MFB tidvis även fungerat som rekryte- ringsbas för yrkesbrandkåren. Flera av Mal- mö Brandkårs anställda genom tiderna har börjat sim brandmannakarriär som frivillig brandman. På senare år har MFB´s kanske främsta ar- betsuppgift bestått i att svara för restvärdes- räddning och senare även depåtjänst. För dessa arbetsuppgifter har MFB tilldelats spe- cialfordon parallellt med den traditionella släckbilen och en transportbil. Under en pe- riod förvaltade man också brandkårens vete- ranbrandfordon. MFB har även organiserat stadens ungdoms- brandkår, Malmö Juniorbrandkår MJB. MFB har hänvisats till olika brandstationer inom staden. Några var Augustenborg, Ty- gelsjö, före detta bussgaragen vid Industri- gatan, kallad station Öster samt en ombyggd lokal, kallad station Rosengård, vid Volframs- gatan. MFB bemannade ett brandvärn som senare blivit räddningsvärn. Verksamheten följde med in i Räddnings- tjänsten Syd 2006. 
Första kårledningen. Göte Lundgren, kårchef (t.v.) och Oscar Göransson, vice kårchef. Högra bilden visar samövning mellan MFB och industribrandkår. Högra bilden: Bilder i Syd.
MFB-are på uppdrag med brandbussen. Nedan. Ut- bildning på Albinspruta. Båda fotona via Eva-Marie Johansson.
Om Malmö Om Malmö Museiverksamheten Malmö Juniorbrandkår Malmö Juniorbrandkår Museiverksamheten Museiverksamheten