Källor Bilregistret 1937 Egna anteckningar ge- nom åren Lars-Owe Göthe
  Manskapsdragna och hästförspända sprutor, stegar och redskap samt vagnar.
  Motordrivna fordon.
De första brandredskapen bars, släpades på släde eller framfördes på hjul av manskapet. Så småningom togs hästens resurser i anspråk. Hästarna har sin egen historia men den känner vi väldigt lite till inom Eslövs kommun. Motordrivna fordon anskaffades kring 1920. Brandkåren har haft många fordon genom åren. En del har flyttats runt på de olika stationerna men även från andra håll har begangnade fordon köpts in. På 50-talet kom de första ambulanserna till Eslöv, senare på uppdrag av Malmöhus läns landsting. Enskilda ambulans- företag som anlitades av Regionen har hyrt in sig på stationen. De tas inte med här.  
Foto: Lars-Owe Göthe, om inget annat anges.
Byarna runt Eslövs centralort  
Byarna runt Eslövs centralort var många genom åren och de flesta hade eget brandförsvar i form av frivilliga brandkårer. Några upplöstes i samband med kommunsammanslagningar medan andra följde med och blev brandvärn eller deltids- kårer. Av dessa följde senare några enstaka med in i Räddningstjänsten Syd 2006. Våra uppgifter är inte fullständiga varför sidorna kommer att vara föremål för uppdateringar efterhand.
Billinge M9081 Hudson 76 hk Eslöv M3042 Benz  37 hk M13642 Marmon 74 hk Harlösa M14882 Ford  50 hk Hurva M6211 Ford  20 hk Kungshult M6943 Ford  20 hk Löberöd M10317 Austro Daimler 70 hk Marieholm M2424 Austro Daimler 60 hk M5910 Ford   80 hk Östra Strö M5040 Chevrolet 35 hk Bosarp M2826 Dodge 35 hk Stehag M6662 Marmon 80 hk
Fordon 1937 vid brand- kårer inom nuvarande Es- lövs kommun 
Slangbil Land Rover från 1958. Flyttades till Löberöd när Stehags- kåren lades ner. Finns sparad 2013. Foto: Lars-Owe Göthe
Östra Strös sista brandbil, av okänt märke, fotograferad 1950. Foto: Eslövs kommuns arkiv
Släckbil Scania LB81 som köptes in begagnad från Lidingös brandförsvar. Såldes när Stehagskåren lades ner 1996. Foto: Lars-Owe Göthe
Bilparken ovan består av från vänster: Gryttinges brandbil M21709 Chevrolet och slangjeep M26544 Dodge -41 samt Marieholms redskapsbil M5910 Ford -36, slang- jeep M3579 Dodge -45 och brandbil M544 Dodge -51. Dessutom syns en Ford Zephyr som lär ha varit brandchefens bil. Foto: H J Strandberg. Finns bakom ram i Marieholms brandstation.
M2424 Brandbil Austro-Daimler -22, inköpt begagnad 1932.Inramat f oto i Marieholms brandstation. H.J. Strandberg.  
M2424 Austro-Daimler -22 och M5910 Ford-36 i slutet av 1930-talet. Inramat foto i Marieholms brandstation. H.J. Strandberg.  
M3579 Slangbil Dodge -45 1956. Del av foto H.J. Strandberg.  
M544 Dodge -51. Del av foto H.J. Strandberg.  
KLW500 Volvo N1020 -79, Tidigare Eslövsstationen. Foto: Lars-Owe Göthe.  
COJ285 VW Pick Up -71. Foto: Carl-Johan Semler.  
Gryttinges Chevrolet vid Dalarallyt 2010. Ägare i Värmland 2016. Foton: Kjell Söderlund.  
Släckbil International 1600 -66. Var tidigare släckbil i Eslöv. Foto: Carl-Johan Semler
Släckbil International 1600 -70. Byttes ut 1990. Foto: Carl-Johan Semler
Piketbil Dodge D200 -65. Säte baktill. Foto: Carl-Johan Semler, båda.
Marmon -23 som byggts om till brandbil 1930. Släpmotorsprutan finns bevarad. Foto via P-O Lind/Sten Björk
Gasdriven strålkastare på M5910. Foto: Lars-Owe Göthe
Forden från 1937 stod avställd en längre tid efter det den tagits ur drift men återställdes under 1992. Foto: Lars-Owe Göthe
Ford -47 som bilmotorspruta 1949 - 1968. Foto via Sten Björk
Marieholm 1932 - 1971 1932 M2424 Brandbil byggd på personbil av mär- ket Austro-Daimler -22 köptes in begagnad. Den hade en 60 hkr motor. Bilen var i drift 1932 - 1941. Skrotades därefter, 1937 M5910 Brandbil av märket Ford 51-157 -36 köptes in. Bilen var i drift 1937 - 1971. Den är återställd 1992 och fullt körduglig som vete-ranbrand-bil (CCK987). 194? M3579 Terrängbil av märket Dodge -45 köptes in begagnad 194?. Bilen var i drift 194? - 1966. 1951 M544 Bilmotorspruta av fabrikat Dodge -51. Bilen var i drift 1951 - 1971. 1966 Mxxx1/AYH591 Piketbil av fabrikat Dodge D200 -65. Bilen var i drift 1966 - 199x. 1970 Mxxx2/FZH672 Släckbil av fabrikat Interna- tional 1600 -70. Fellwingkaross. Bilen var i drift 1971 - 1990. 1980 COJ285 Transportbil av fabrikat VW Pick Up -71. Bilen kom från Eslövsstationen och var i drift 1980 - 199?. 1990 KLW500 Släckbil av fabrikat Volvo N1020 - 79. Bilen kom från Eslövsstationen och var i drift 1990 - 2001 som bil 641. Flyttades till Löbe-rödsstationen som 631. 1965 KAH630 Släckbil av fabrikat Scania P82 -82. Bilen var i drift 19 - . Gryttinge (Torrlösa kommun) 1952 - 1971 Torrlösa, norr om Marieholm, ha- de egen brandkår när kommunen gick samman med andra i Marie- holms storkommun 1952. När Ma- rieholm gick upp i Eslövs kommun 1971 valde Torrlösa Svalövs kom- mun. Den bild vi visar här är tagen 1956 när Gryttingekåren besöker stationen i Marieholm. Stehag 1923 - 1996 1923 (?) Mxxx Lastbil Ford som byggdes om till brandbil. Massiva hjulringar. Var i drift till 1930. Få uppgifter om bilen. Ingen bild. 1930 M6662 Brandautomobil av märket Marmon - 23 köptes in begagnad och byggdes om till brandbil 1930. Den hade en 80 hkr motor. Den var i drift 1930 - 1950 varefter den såldes och skrotades. 1949 M902 Bilmotorspruta av märket Ford 790T -47. Byggdes som brandbil och var i drift 1949 - 1968. Skrotades 30 april 1969. 1969 M1111/GHA391 Bilmotorspruta av märket Ford Rhein - 54. Tidigare brandbil i Bosarp. Var i drift 1969 - 1982. 1958 M14711/FOJ461 Slangbil av märket Land Rover -58 köp- tes in 1958. Den var i drift 1958 - 1996. Fick nr 625 1981. Var placerad i Löbe- röd som 635 1996 - 2005. Foto via Sten Björk. 1982 FZH785 Släckbil av märket International 1600 -66 som bil 621. Kom från Eslövs brandstation. Den var i drift i Stehag 1982 - 199x. Se under Eslöv - fordon. 199x KDL271 Släckbil av märket Scania LB81 -78 med Salapåbyggnad. Köptes in begagnad från Lidingö Brandförsvar 19xx. Den var i drift 199x - 1996. Östra Strö 1916 - 1952 1935 M5040 Brandautomobil av märket Chevrolet -28 köptes in begagnad och byggdes om. Den hade en 35 hkr motor. I drift 1935 - 1939. 1939 Mxxx Brandbil av märket Hudson? -xx köptes in. Den var i drift 1939 - 1979. Gårdstånga Nygård 1914 - 1979
Museiverksamheten Genvägar Genvägar Museiverksamheten Hem Hem
All rights reserved - Design by Xara/Lars-Owe Göthe
Till sidans topp Till sidans topp Brandförsvaret Brandstationerna Fordonen 1920-1979 Fordonen 1920-1979 Brandstationerna Brandförsvaret Fordonen i byarna Ambulans och akutbil Mer om gamla sprutor Mer om gamla sprutor Ambulans och akutbil Fordonen i byarna Fordonen 1980-2005 Fordonen 1980-2005