Källor Bilregistret 1937 Egna anteckningar ge- nom åren Lars-Owe Göthe
Ambulanser och akutbilar som verkat från brandstationen i Eslöv Från 1958 till 1994 (ambulanser) och akutbilarna till början av år 2000.  
MA23494   Mercedes Benz 190B -60. Ägdes av Ma- lmöhus läns förvaltning. Var i drift 1960 - 1966. Foto taget 1962 och kommer från Eslövs brandkårs bildarkiv. Interim M1273 Denna Mercedes Benz är vi osäkra på. Kan vara ett nyförvärv men också bara ett vis- ningsexemplar som aldrig levererades. Kontakta oss gärna om du vet något mer om bilen och dess registreringsnummer. Ett foto taget uppifrån i vagnhallen visar en Mercedes-ambulans med rött (orange) tak som har SDM-nummer på taket. Detta är ur en äldre nummerserie och inte den som Eslövsbilarna fick 1981 (961 - 963). Samma foto visar en Plymouth-ambulans vilken kom omkring 1970.  Foto taget 1968 och kommer från Eslövs brandkårs bildarkiv. Oregistrerad Denna International C1000 -64 leverera- des 1965. Landstingets metallskylt på framdörren har även ESLÖV ingraverat. Bilderna kommer från Hebra så det är san-nolikt att det är de som utrustat bilen. MA5670 En International-ambulans typ 1000A -66. Foto Eslövs kommuns bildarkiv. MA5670 Bilden tagen i Eslövsområdet men regist- reringsnumret har inte kunnat verifieras som en Eslövsbil. Interim M1373 Denna Plymouth-ambulans har förberetts för övergången till blåljus genom att de fasta röda ljusen sitter på en löstagbar båge. Tidpunkten är sannolikt 1969 och bilen levererades till Eslöv. Biltypen leve- rerades till samtliga Landstingets ambu- lansstationer liksom till Malmö Brandkår. Vi är intresserade av bilens registrerings- nummer. Foto Eslövs brandkårs bildarkiv. HXB300, EWW215 och JGB684 Dessa tre Mercedes-ambulanser typ 230 - 75 levererades till Eslöv omkring 1976. Den sistnämnda ses här med det radionummer som bilarna fick 1981. EWW215 slopades 1981 medan de två andra slopades 1985. Foto Lars-Owe Göthe LES805  Med början 1981 levererade Volvo en hel rad ambulanser till Malmöhus läns lands- ting. Färgsättningen var annorlunda än tidigare, med de orangröda inslagen, som även äldre bilar fick efterhand. Denna Vol- vo 244 -83 placerades i Eslöv 1985 och var i drift som 963 till 1989. MKG339 Volvo 240 -85, i drift som bil 961 från 1986 till 1989 då den slopades efter kollision. Ingen bild. MXM599 Volvo 240 -87, i drift från 1990 som bil 963. Ingen bild. BJL539 Volvo 260 -81, i drift som bil 962 åren 1981 - 1989. PCO033  Omkring 1990 gavs landstingets ambulan- ser en helt ny kostym. De blev gula med röda dayglow-band längs sidorna. Volvobilarna ersattes av Mercedes Benz 260 i Miesens utförande. Bil 962 var av årsmodell 1990 och var en av demobilarna från Miesen. PNO712 Denna ambulans, bil 961, liknade PCO033 men var av årsmodell 1992 och togs i drift 1993, året innan Räddningstjänsten förlo- rade entreprenörskapet till Falck. Falck stannade dock kvar på brandstationen.         KZP002  Omkring 1985 startade Landstinget en speciell akutbilsverksamhet. Per- sonbilar utrustades med larm och be- mannades med ambulanssjukvårda- re och anestesisköterska. Dessa, fabrikat Volvo 245, placerades i Hel- singborg (992), Ystad (997) och Lund (993). Senare tillkom Trelleborg (995) och Landskrona (994). Något år tidigare hade Sydsvensk Läkarkonsult startat läkarbilverksam- het med två bilar och med Landsting- ets goda minne. De tog sedan över bilen i Lund och placerade en bil i Eslöv (996). Man hyrde in sig på sta- tionen. KZP002 var den andra bilen i Eslöv. Det var en Saab 9000 -94 som sattes i drift 1995 som bil 996.
Foto: Lars-Owe Göthe
De första ambulanserna på Eslövs brandstation kom från ambulansstationen i Marieholm i januari 1958. M15933 var en Volvo PV 824 -48 (1949 - 1960) och M71782 (1956 - 1966) en Mercedes Benz 190 -56. Foto ur Eslövs brandkårs arkiv. I samband med att ambulanserna från Marieholm flyttades till brandstationen vid Gröna torg i januari 1958, in- leddes en lång tid där Eslövs kommun genom brandförsvaret blev entreprenör åt Malmöhus läns landsting. Ent- reprenörskapet avslutades 1994 då Falck ambulans tog över. Vi har därför valt att avsluta beskrivningen av am- bulansverksamheten i Eslöv vid den tidpunkten.
Foto: Lars-Owe Göthe.
Foto ovan och nedan: Lars-Owe Göthe
Metallskylt på framdörrarna Skruvades i dörren. Vit text nedsänkt i förkromad platta. Ersattes av dekal med annat utseende och i reflekterande material.
Vi har nu nått fram till 1994 då ambulansverksamheten togs över av annan entrepre-nör. Landstinget och senare region Skåne har valt att läg-ga ut ambulanssjukvården på privata aktörer. Ny historia har skapats genom åren...                2017-11-23			  Webbred. Museiverksamheten Genvägar Genvägar Museiverksamheten Hem Hem
All rights reserved - Design by Xara/Lars-Owe Göthe
MB9961 En International-ambulans typ 1000B -67 med de särskilda antireflexsfälten i mattsvart på motorhuven. Bilen leverera- des i juli 1967 till Landstinget och hann få nya registrerings- numret varför vi inte kan följa dess öde längre än till 1972. Foto Eslövs brandkårs bildarkiv.
Till sidans topp Till sidans topp Brandförsvaret Brandstationerna Fordonen 1920-1979 Fordonen 1920-1979 Brandstationerna Brandförsvaret Fordonen i byarna Fler fordon i byarna Mer om gamla sprutor Mer om gamla sprutor Fler fordon i byarna Fordonen i byarna Fordonen 1980-2005 Fordonen 1980-2005