Källor Bilregistret 1937 Egna anteckningar ge- nom åren Lars-Owe Göthe
Fordonen 1920-1979 Brandstationerna Brandförsvaret
Ambulanser och akutbilar som verkat från brandstationen i Eslöv Från 1958 till 1994 (ambulanser) och akutbilarna till början av år 2000.  
Brandstationerna Fordonen 1920-1979 Brandförsvaret Mer om gamla sprutor Mer om gamla sprutor
MA23494  Mercedes Benz 190B -60. Ägdes av Malmö- hus läns förvaltning. Var i drift 1960 - 1966. Foto från Eslövs brandkårs bildarkiv. Interim M1273 Denna Mercedes Benz är vi osäkra på. Kan vara ett nyförvärv men också bara ett visningsexemplar som aldrig levererades. Kontakta oss gärna om du vet något mer om bilen och dess registreringsnummer. Ett foto taget uppifrån i vagnhallen visar en Mercedes-ambulans med rött (orange) tak som har SDM-nummer på taket. Detta stämmer inte med den nummerserie Eslövsbilarna fick 1981 (961 - 963). Samma foto visar en Plymouth-ambulans vilken kom omkring 1970.  Foto från Eslövs brandkårs bildarkiv. Oregistrerad Denna International C1000 -64 levererades 1965. Landstingets metallskylt på framdör- ren har även ESLÖV ingraverat. Bilderna kommer från Hebra så det är san- nolikt att det är de som utrustat bilen. MB9961 En International-ambulans typ D1000 -66 med de särskilda antireflexsfälten i matt- svart på motorhuven. Bilen levererades i juli 1966 till Landstinget och hann få nya regis- treringsnumret varför vi inte kan följa dess öde längre än till 1972 Foto Eslövs brandkårs bildarkiv. Interim M1373 Denna Plymouth-ambulans har förberetts för övergången till blåljus genom att de fasta röda ljusen sitter på en löstagbar båge. Tidpunkten är sannolikt 1969 och bilen levererades till Eslöv. Biltypen leve- rerades till samtliga Landstingets ambulans- stationer liksom till Malmö Brandkår. Vi är intresserade av bilens registrerings- nummer. Foto Eslövs brandkårs bildarkiv. HXB300, EWW215 och JGB684 Dessa tre Mercedes-ambulanser typ 230 -75 levererades till Eslöv omkring 1976. Den sistnämnda ses här med det radionummer som bilarna fick 1981. EWW215 slopades 1981 medan de två andra slopades 1985. Foto Lars-Owe Göthe LES805  Med början 1981 levererade Volvo en hel rad ambulanser till Malmöhus läns lands- ting. Färgsättningen var annorlunda än tidi- gare, med de orangröda inslagen, som även äldre bilar fick efterhand. Denna Volvo 244 -83 placerades i Eslöv 1985 och var i drift som 963 till 1989. BJL539 Volvo 260 -81, i drift som bil 962 åren 1981 - 1989. MKG339 Volvo 240 -85, i drift som bil 961 från 1986 till 1989 då den slopades efter kollision. MXM599 Volvo 240 -87, i drift från 1990 som bil 963. PCO033  Omkring 1990 gavs landstingets ambulan- ser en helt ny kostym. De blev gula med röda dayglow-band längs sidorna. Volvobi- larna ersattes av Mercedes Benz 260 i Mie- sens utförande. Bil 962 var av årsmodell 1990 och var en av demobilarna från Miesen. PNO712 Denna ambulans, bil 961, liknade PCO033 men var av årsmodell 1992 och togs i drift 1993, året innan Räddningstjänsten förlora- de entreprenörskapet till Falck. Falck stan- nade dock kvar på brandstationen. KZP002  Omkring 1985 startade Landstinget en speciell akutbilsverksamhet. Personbi- lar utrustades med larm och bemanna- des med ambulanssjukvårdare och anestesisköterska. Dessa, fabrikat Vol- vo 245, placerades i Helsingborg (992), Ystad (997) och Lund (993). Senare tillkom Trelleborg (995) och Landskrona (994). Något år tidigare hade Sydsvensk Läkarkonsult startat läkarbilverksam- het med två bilar och med Landstin- gets goda minne. De tog sedan över bilen i Lund och placerade en bil i Eslöv (996). Man hyrde in sig på stationen. KZP002 var den andra bilen i Eslöv. Det var en Saab 9000 -94 som sattes i drift 1995 som bil 996.
Foto: Lars-Owe Göthe
Fordonen i byarna Fordonen i byarna
De två första ambulanserna på Eslövs brandstation. De kom från ambulansstationen i Marieholm i januari 1958. M15933 var en Volvo PV 824 -48 (1949 - 1960) och M71782 (1956 - 1966) var en Mercedes Benz 190 -56. Foto ur Eslövs brandkårs arkiv. I samband med att ambulanserna från Marieholm flyttades till brandstationen vid Gröna torg i januari 1958, inleddes en lång tid där Eslövs kommun genom brandförsvaret blev entreprenör åt Malmöhus läns landsting. Entreprenörskapet avslutades 1994 då Falck ambulans tog över. Vi har därför valt att avsluta beskrivningen av ambulansverksamheten i Eslöv vid den tidpunkten.
Foto: Lars-Owe Göthe.
Foto ovan och nedan: Lars-Owe Göthe
All rights reserved - Design by Xara/Lars-Owe Göthe
Metallskylt på framdörrarna Skruvades i dörren. Vit text nedsänkt i förkromad platta. Ersattes av dekal med annat utseende och i reflekterande material.
Fordonen 1980-2005 Fordonen 1980-2005 Vi har nu nått fram till 1994 då ambulansverksamheten togs över av annan entreprenör. Landstinget och senare region Skåne har valt att lägga ut ambulanssjukvården på privata aktörer. Ny historia har skapats genom åren...                2015-02-28		    Webbred. Fler fordon i byarna Fler fordon i byarna Museiverksamheten Genvägar Genvägar Museiverksamheten Hem Hem