Källor Bilregistret 1937 Egna anteckningar ge- nom åren - Lars-Owe Göthe
  Manskapsdragna och hästförspända sprutor, stegar och redskap samt vagnar.
  Motordrivna fordon.
De första brandredskapen bars, släpades på släde eller framfördes på hjul av manskapet. Så småningom togs hästens resurser i anspråk. Hästarna har sin egen historia men den känner vi väldigt lite till inom Eslövs kommun. Motordrivna fordon anskaffades kring 1920. Brandkåren har haft många fordon genom åren. En del har flyttats runt på de olika stationerna men även från andra håll har begangnade fordon köpts in. På 50-talet kom de första ambulanserna till Eslöv, senare på uppdrag av Malmöhus läns landsting. Enskilda ambu- lansföretag som anlitades av Regionen har hyrt in sig på stationen. De tas inte med här.  
Foto: Lars-Owe Göthe, om inget annat anges.
Byarna runt Eslövs centralort  
Byarna runt Eslövs centralort var många genom åren och de flesta hade eget brandförsvar i form av frivilliga brandkårer. Någ- ra upplöstes i samband med kommunsammanslagningar medan andra följde med och blev brandvärn eller deltidskårer. Av des- sa följde senare några enstaka med in i Räddningstjänsten Syd 2006. Våra uppgifter är inte fullständiga varför sidorna kommer att vara föremål för uppdateringar efterhand.
Billinge 1914 - 1979 1932 M9081 Brandautomobil av märket Hudson -26 från april 1926 köptes in begagnad och byggdes om. Den hade en 76 hkr motor. I ordinarie drift 1932 - 1952. 1947 M726 Bilmotorspruta av märket Ford 798T -47 köptes in i augusti 1951. Den hade frontpump och vattentank på 975 liter och togs i drift 1951. Bilen fanns i bilregistret med godkänd besiktning i augusti 1970. Det är oklart om bilen fanns med 1979. 1955 GOJ441 Terrängbil Willys Jeep MB -44 inköptes 1955. Den var i drift 1955 - 1979. Bosarp 1915 - 1969 1932 M2826 Brandautomobil av märket Dodge Brothers -27 köptes in begagnad (L4643). Den hade en 35 hkr motor. Bilen var i drift 1932 - 1944 och skrota- des året efter. 1944 - 1955 Uppgifter om fordon saknas. 1954 M1111/GHA391 Bilmotorspruta av märket Ford Rhein -54 köptes in. Bilen var i drift 1955 - 1969 och därefter i Stehag till 1982. Se foto under Stehag. Harlösa 1911 - 1979               1935               M14882. Brandbil av märket    Ford -29 köptes in begagnad.               Den hade en 50 hkr motor.                          Bilen var i drift 1935 - 1944.                          Enligt tidigare, privat bilägare                          skrotades bilen 1931! 1947 Mxxxx9/GKJ859. Brandbil av mär- ket Chevrolet köptes in. Bilen var i drift till1979 då kåren av- vecklades. Hurva 1926 - 1979   1926   M6211 Brandbil av märket Ford -26    köptes in. Den hade en 20 hkr motor.   Bilen var i drift 1926 - 1944.   1944   M1553 Brandbil av märket Dodge    Brothers -30 köptes in. Den begag-   nade personbilen hade 75 hkr motor.   Bilen var i drift 1944 - 1969. Den är   sparad av Hurva Frivilliga Brandkår,   som numera är en kulturförening,   och körduglig. 1955 M4369 slangbil av märket Land Rover -55 köptes in. Den levererades “under 1950-talet tillsammans med en annan Land Rover -57. De båda bilarna såldes omkring 1979. 1957 M???? slangbil Land Rover -57. Såldes omkring 1979.   Kungshult 1916 - 1954 1936 M6943 Brandbil av märket Ford -23 köptes in begagnad. Den hade en 20 hkr motor. Bilen var i drift 1936 - 1945 och skrotade 1946. Det är okänt vilket fordon som sedan användes fram till den frivilliga brandkårens upplösning 1954. 1962 Brandbil av märket International B152 -62. Se DZH794 under Eslövs fordon, Löberöd 1932 - 2005 1933 M10317 Brandbil byggd på personbil av märket Austro-Daimler -25 köptes in begagnad med tidigare registreringsnummer M8204. Den hade en 70 hkr motor. Bilen var i drift 1933 - 1941. Därefter såldes den till Kölleröds frivilliga brandkår i Östra Sallerup, där den var i drift till 1950.   1941   Mxxxx Brandbil av     märket Volvo LV     102DT -41 köptes   in. Bilen var i drift     1941 - 1959. Den är   sparad av privat-   person och kördug-     lig. 1946 M15588 Brandbil av märket Dodge Brothers -36 köptes in begagnad 1946. Bilen var i drift 1946 - 1959. 1959 M1179/AZH639 Bilmotorspruta av fabri- kat International A152 -59. Bilen var i drift 1959 - 1983 som bil nr 1, 31 och 631. Avställd 1984. 1959 M8056/AZH686 Slangbil av febrikat In- ternational B 124 4x4 -59. Bilen var i drift 1959 - 1998 som bil 2, 32, 632 och 635. Den är bevarad av Eslövs Brand- kårs Idrottsförening. 1980 DZH794 var Eslövs reservbil 611 när den pla- cerades tillfälligt i Löberöd 1984 som bil 631. Återgick 1985. Se under Eslöv 1920 - 1984. 1985 KGS684 var en transportbil VW Pick Up -79 som kom från Eslöv (bil 618 och 608) 1985 och fick nummer 638. Den slopades 1999. 1985 FHC915 var en släckbil som byggts på en begagnad lastbil Volvo N720 -79. Den blev bil 631 1985 och slo- pades 2001. 1999 HGA364 var en transportbil VW Pick Up -85 som gjorde en kort tid i Löbe- röd som 638 (1999 - 2001). 1999 FOJ461 är en slangbil Land Rover -58 som togs över från stationen i Stehag. Se under Stehag. Bilen föl- jde med in i Räddningstjänsten Syd. Den är bevarad av Eslövs Brand- kårs Idrottsförening. 2001 ALM202 var en VW Pick Up -90 som ersatte HGA364 2001. Den föl- jde med in i Räddningstjänsten Syd. 2001 KLW500 Släckbil Volvo N1020 -79 som fanns på stationerna i Eslöv (1980 - 1990) och Marieholm (1990 - 2001) innan den placerades i Löberöd som bil 631. Se under Eslöv 1980. Slopades 2005. 2005 ABE857 Släckbil Scania P93 -92 som köptes in begagnad från Stockholms Brandförsvar 2005 och placerades på station Löberöd som bil 631. Följde med in i Räddningstjänsten Syd.
Foto: Via Hurva Frivilliga Brandkår
International bilmotorspruta utanför brandstationen i Löberöd 1983. Foto: Carl-Johan Semler
Foto: KG-press 1978/Eslövs brandkårs arkiv.
KGS684 transportbil 638. Foto: Lars-Owe Göthe  
FOJ461 Slangbil Land Rover -58 kom från stationen i Stehag 1996, när denna lades ner, och placerades i Löberöd som 635. Foto: Lars-Owe Göthe.  
FHC915 Släckbil Volvo N720 -79. Begagnad lastbil som byggdes om till brand- bil 1985. Placerades i Löberöd som bil 631. Slopades 2001. Foto: Lars-Owe Göthe  
Foto: Eslövs kommuns arkiv
Foto: Sveriges brandkårer
M10317 Austro-Daimler i slutet på 1930-talet. Foto: Sveriges brandkårer 1940
International slangbil utanför brandstationen i Löberöd 1983. Foto: Carl-Johan Semler
Volvobrandbil från 1941. Foto: Eslövs brandkårs arkiv
M6211 Ford -26. Foto: Via Hurva Frivilliga Brandkår
M8056 IH B 124 4x4 -59. Foto: Hebra strax före leveransen.
Volvo LV 102DT -41. Här med pri- vat ägare. Okänd fotograf.
Rubergpumpen på GKJ859. Foto 2014: Lars-Owe Göthe
Museiverksamheten Genvägar Genvägar Museiverksamheten Hem Hem
Nylevererad brandbil till Kungshult 1962. Foto: Eslövs kommuns arkiv.
All rights reserved - Design by Xara/Lars-Owe Göthe
Till sidans topp Till sidans topp Brandförsvaret Brandstationerna Fordonen 1920-1979 Fordonen 1920-1979 Brandstationerna Brandförsvaret Fler fordon i byarna Ambulans och akutbil Mer om gamla sprutor Mer om gamla sprutor Ambulans och akutbil Fler fordon i byarna Fordonen 1980-2005 Fordonen 1980-2005