Källor Bilregistret 1937 Egna anteckningar ge- nom åren Lars-Owe Göthe
Eslövs brandförsvars fordon - centralorten  
Eslövs brandkår hade vid 75-årsjubilet en hel rad handkraftsprutor och motordrivna sprutor avsedda att dras av häst eller framföras med mänsklig kraft. Exakt var de olika sprutorna ursprungligen hörde hemma vet vi inte.  Foto: Lars-Owe Göthe, om inget annat anges.
Foton Ovan: Eslövs kommuns arkiv Ovan till höger: Föjers foto, via Urban Jönsson Till höger: Bild i Syd AB
Fordon 1937 vid brand- kårer inom nuvarande Eslövs kommun 
Eslövs första brandbil, M3042 brandautomobil av märket Benz, köptes in 1920. Blev senare bil nr 1. Här till vänster delvis dold bakom manskapet. Nedan mot slutet som reservbil, här provas att lägga avbröstbar stege på bilen. Arkiv: Föjers foto, genom Urban Jönsson.
Eslöv 1920 - 1980 1920 M3042 Brandautomobil av märket Benz -20 köptes in. Bilen hade en 37 hkr motor. Fick senare nr 1. I ordinarie drift 1920 - 1940 och som reservbil 1940 - 1956. Foto: Föjers foto genom Urban Jönsson 1929 M13642 Brandautomobil av märket Marmon - 29, köptes in. Den hade 74 hkr motor. Fick nr 2. I ordinarie drift 1929 - 1945 (försäkringen upphörde 1939 enl. bilregistret). Foto: Från trycksak Eslövs brandkår 100 år 1940 M21204 Bilmotorspruta av märket Ford 917T -39 köptes in. Bilen slopades 1969 och kan eventuellt ha varit stationerad på annan station inom kommunen. 1940 M23504 Bilmotorspruta av märket Ford 917T -39, köptes in. Den var försedd med en Wibe avbröstbar stege på 14 (?) m. 1952 M3349 Brandpiket av märket Ford 69A -46 köptes in. Bilen var från början budbil i Ystad och därefter bageribil i Köpingebro. Kom till Eslövs brandkår 1952. Okänt när den slopades. 1954 M3019 Bilmotorspruta som från början var lastbil med tippflak inom kommunen. Chassit var ett Volvo LV137 från 1941. Byggdes om till brandbil och togs i drift 1954. Okänt när bilen slopades. Den kan ha varit placerad på annan station mot slutet.
Foto: Ur Eslövs brandkårs arkiv.
1962 DZH794 var en bilmotorspruta som byggts av A Olssons Karosserifabrik i Kvarnby på ett International B152 av årsmodell 1962.  Den levererades till Kungshults brandkår 1962 och överfördes senare till Eslöv som bil 7. Den hade en Ruberg frontpump F.1-5 på 950 l/min och vattentank på 1200 liter. Den blev 607 1977 och 611 1980. Bilen rullade den sista tiden som reservbil och slopades 1985. 1963 FZH662 var en slangbil som byggts av Hen- rikssons Karosserifabrik på ett International C1200 4x4-chassi från 1963. Bil 4 saknade pump och var särskilt utrustad för slangut- läggning. 800 m slang medföljde. 1980 blev den bil 605. Såldes 1996 och har nu privat ägare. 1966 M7025/FZH785 var en bilmotorspruta på In- ternational 1600-chassi från 1966. Den leve- rerades samma år som bil 6 och 1977 bil 606. I fronten fanns en Rubergpump F.1-5 på 950 l/min och tanken rymde 2700 liter. 1980 blev den bil 602 och 1982 överfördes den till brandstationen i Stehag som bil 621. Den slopades i slutet på 1980-talet. 1970 FZH672 var Eslövs första höjdfordon. Hävar- en var en amerikans Hi Ranger 10-65 SC på 22 m som placerats på ett International CO 1800-chassi från 1969. Den rullade först som bil 2 och 1977 som bil 602 och blev 1980 bil 603. Chassit ersattes 1986 då häva- ren flyttades över på ett Volvo-chassi. Se 1986. 1971 GBA817 var en befälsbil VW 1500 -71 som levererades samma år. Okänt individnum- mer men fick nr 608 1980. Den slopades sannolikt 1982. Bilen lär ha varit grön, pre- cis som VW Pick Up-en i Marieholm, med samma modellår 1974 HOU425 var en Hebrabyggd tankbil på Scania LB80-chassi från 1973. Den leve- rerades 1974 som bil 1. I fronten fanns en Rubergpump F.1-7E på 1800 l/min och tanken rymde 7000 liter. 1977 blev den bil 601 och 1980 bil 604. 1990 totalrenovera- des bilen. Den slopades 2005. 1978  KAM416 var en Volvo 245 från 1978. Den blev befälsbil 605(?) 1978 och befälsbil 606 1980. 1990 ersattes den av OUS182 och blev då transportbil 618. 1979  KGS684 var en av flera VW Pick Up-er genom åren. Årsmodell 1979. Levererad samma år som bil 618. 1982 blev den bil 608, 1985 - 1999 gjorde den tjänst på stationen i Löberöd. Se bild under Löberöd. 
Foto: Lars-Owe Göthe, om inget annat anges.
Foto: Carl-Johan Semler
Foto: KG-foto via Eslövs brandkårs arkiv
  Manskapsdragna och hästförspända sprutor, stegar och redskap samt vagnar.
  Motordrivna fordon.
De första brandredskapen bars, släpades på släde eller framfördes på hjul av manskapet. Så småningom togs hästens resurser i anspråk. Hästarna har sin egen historia men den känner vi väldigt lite till inom Eslövs kom- mun. Motordrivna fordon anskaffades kring 1920. Brandkåren har haft många fordon genom åren. En del har flyttats runt på de olika stationerna men även från andra håll har begangnade fordon köpts in. På 50-talet kom de första ambulanserna till Eslöv, senare på uppdrag av Malmöhus läns landsting. Enskilda ambulansföretag som anlitades av Regionen har hyrt in sig på stationen. De tas inte med här.  
Billinge M9081 Hudson 76 hkr Eslöv M3042 Benz  37 hkr M13642 Marmon 74 hkr Harlösa M14882 Ford  50 hkr Hurva M6211 Ford  20 hkr Kungshult M6943 Ford  20 hkr Löberöd M10317 Austro Daimler 70 hk Marieholm M2424 Austro Daimler 60 hkr Östra Strö M5040 Chevrolet 35 hkr Bosarp M2826 Dodge 35 hkr Stehag M6662 Marmon 80 hkr Foton Ovan: Eslövs kommuns arkiv Ovan till höger: Föjers foto 1942, via Urban Jönsson Till höger: Bild i Syd AB Foto: Lars-Owe Göthe, om inget annat anges.
Fordon 1937 vid brandkårer inom nuvarande Eslövs kommun 
A Paulsson & Co i Eslöv demonstrerar här en handkraftspruta. Foto: Okänd
Museiverksamheten Genvägar Genvägar Museiverksamheten Hem Hem
Foto ur Eslövs kommuns arkiv.
All rights reserved - Design by Xara/Lars-Owe Göthe
Till sidans topp Till sidans topp Brandförsvaret Brandstationerna Fordonen 1980-2005 Fordonen 1980-2005 Brandstationerna Brandförsvaret Fordonen i byarna Ambulans och akutbil Mer om gamla sprutor Mer om gamla sprutor Ambulans och akutbil Fordonen i byarna