Källor Bilregistret 1937 Egna anteckningar ge- nom åren - Lars-Owe Göthe
Eslövs centralort  
Eslöv 1980 - 2005 . 1980  KLW500 var en av flera Volvobilar på N- chassi. Som N1020 från 1979 levererade Tollarpkaross bilmotorsprutan i augusti 1979 som bil 601. Frontpumpen, Ruberg F.2-7E, var på 2000 l/min och tanken rymde 4000 liter vatten. 1990 flyttades bilen till rädd-ningsvärnet i Marieholm som bil 641. Där fanns den till 2001 då den flyttades till stationen i Löberöd som bil 631. Bilen slo- pades 2005. 1981 EUG551 var en ledningsbil byggd på en VW Caravelle, årsmodell 1980. Bilen leverera- des 1981 som bil 616. När den slopades är okänt. 1982 GFZ347 var en bilmotorspruta som Tol- larpkaross byggde på en Volvo N720, års- modell 1982. Bilen levererades samma år som bil 602 till stationens deltidsstyrka. Frontpumpen från Ruberg, R30, gav 2800 l/min och vattentanken rymde 3000 liter vatten och 400 liter skumvätska. Bilen slopades 2005. 1984 KYS681 var en begagnad VW Pick Up från 1981. Den levererades 1984 som bil 608 och var i tjänst till 1995. 1985 AZB945 var den nya tidens transportfordon och Eslöv valde en liftbil/liftdumper byggd på en begagnad Volvo N1225 från 1981. Liftutrustningen kom från Laxo. Bilen fick nr 607. Till bilen levererades en vattentank på 10000 liter med tillhörande motorspruta på 1900 l/min. Dessutom anskaffades en räddningscontainer till bilen. Bilen slopades  omkring 2005 då den ersattes av en lastväxlare. 1986 MTU093. Internationalchassit till hävaren 603 började ta slut och 1986 flyttade man över hävaren på ett Volvo-chassi FL614 från samma år. Fordonet följde med in i Rädd- ningstjänsten Syd. 1990  OUS182 var en Volvo 245 från 1990. Den blev befälsbil 606 1990 och ersattes 1994 av DKB014 Toyota 4Runner från 1994. Den blev då transportbil 619. Bilen följde med in i Räddningstjänsten Syd. 1990  OPF289 var kårens första frambyggda släckbil. Den byggdes på ett Volvo-chassi FL10 som BAS-bil av Autokaross och fick nummer 601. Rubergs mittmonterad pump på 3000 l/min och vattentank på 3000 liter. Under tiden i Räddningstjänstförbundet Mellanskåne blev det en rad omflyttningar av fordon och 2002 flyttades bilen till brandstationen i Höör som 32682. Den stannade kvar där när förbundet upplöstes 2003. 1994  DKB014 var en allhjulsdriven befälsbil som kunde aptera en enkel bår inne i bilen. Bilen var en Toyota 4Runner från 1994 som ersatte OUS182 samma år. 1998 GNT758 var en ledningsbil Volvo V70 -98 som inköptes av Räddningstjänsten Mel- lanskåne 1998 som bil 616. Bilen stannade sannolikt kvar där när Eslöv bröt sig ur det förbundet. 1999 GXJ994 var en Renault Kangoo -99 som inköptes som transportbil 609. Den följde med in i Räddningstjänsten Syd. 2000 RWW436 var en transportbil VW Caravelle - 95 som inköptes begagnad 2000. Den blev bil 608 och följde med in i Räddnings- tjänsten Syd. 2002 SHY364 är en släckbil av BAS 1-typ och byggdes på en Scania P94G -2001 av Autorescue. Den blev bil 601 och följde med in i Räddningstjänsten Syd. 2003 TSA336 var en transportbil Opel Zafira 5D  - 02 som levererades 2003. Den fick num- mer 618 och följde med in i Räddnings- tjänsten Syd. 2005 MUE386 var en släckbil byggd på Scania P92M -86. Den köptes in begagnad från Ystads brandförsvar där den först rullade som 701 och sedan flyttades till Borrby som 732. I Eslöv fick den nr 602 och användes av deltidskåren. Bilen följde med in i Rädd- ningstjänsten Syd. 2005 WBA422 är en lastväxlare byggd på Scania P114GB -05 och inköptes 2005 som bil 614. Den följde med in i Räddningstjänsten Syd.
Vi har nu nått fram till års-skiftet 2005-2006 då Rädd-ningstjänsten Syd tog över verksamheten i Eslöv. Här slutar vår beskrivning av äldre brandfordon, bara kompletteringar återstår. Redan har 12 års ny historia skapats...          2017-12-23			  Webbred.
Foto: Lars-Owe Göthe, om inget annat anges.
Foto: Okänd
Foto: Fredrik Norstedt
Foto: Eslövs brandkår
Vinterkörövning med KLW500, märkt som bil 5. Foto ur Eslövs brandkårs arkiv.
Foto: Carl-Johan Semler
  Manskapsdragna och hästförspända sprutor, stegar och redskap samt vagnar.
  Motordrivna fordon.
De första brandredskapen bars, släpades på släde eller framfördes på hjul av manskapet. Så småningom togs häs- tens resurser i anspråk. Hästarna har sin egen historia men den känner vi väldigt lite till inom Eslövs kommun. Motordrivna fordon anskaffades kring 1920. Brandkåren har haft många fordon genom åren. En del har flyttats runt på de olika stationerna men även från andra håll har begangnade fordon köpts in. På 50-talet kom de första ambu- lanserna till Eslöv, senare på uppdrag av Malmöhus läns landsting. Enskilda am- bulansföretag som anlitades av Regionen har hyrt in sig på stationen. De tas inte med här.  
Museiverksamheten Genvägar Genvägar Museiverksamheten Hem Hem
All rights reserved - Design by Xara/Lars-Owe Göthe
Till sidans topp Till sidans topp Brandförsvaret Brandstationerna Fordonen 1920-1979 Fordonen 1920-1979 Brandstationerna Brandförsvaret Fordonen i byarna Ambulans och akutbil Mer om gamla sprutor Mer om gamla sprutor Ambulans och akutbil Fordonen i byarna
Foto: Carl-Johan Semler