Källor Lunds brandförsvar 1992 av Pia Svensson-Bengtsson Bilregistret 1937 Egna noteringar genom åren - Lars-Owe Göthe
Lunds Kommun
  Motordrivna fordon.
De första brandredskapen bars, släpades på släde eller framfördes på hjul av manskapet. Så småningom togs hästens resurser i anspråk. Hästarna har sin egen historia men den känner vi väldigt lite till inom Lunds kommun. Motordrivna for- don anskaffades 1929. Brandkåren har haft många fordon genom åren. En del har flyttats runt på de olika stationerna men även från andra håll har begangnade fordon köpts in. Man har även sålt fordon till andra brandförsvar och rädd- ningsorganisationer. Det är inte kännt om Lunds brandkår har haft egna ambulanser. Sådana har Malmöhus läns lands- ting haft och då på egen station. På senare tid har enskilda ambulansföretag som anlitats av Region Skåne hyrt in sig på stationen. De tas inte med här.  
Lunds fordonspark 1992 
Fler motorfordon finns här.
HWH278 utanför bussgaragen vid brandstation Öster i Malmö 1999. Foto: Lars-Owe Göthe
Lund 1990 - 2005
1995 GXY229 var en Land Rover Discovery -95 som levererades som befälsbil 306 samma år.  1996 BMX181 var en Ford Tourneo -96 som levererades som transportbil 319. 1997 DAA543 var en Ford Mondeo -97 som användes av samverkansbefäl mellan Lund, Staffanstorp, Kävlinge och Lomma, med radionummet 376. 1999 FBJ484 var en VW Passat -99 som M 308. 1999  HWH278 är en maskin- stege typ Metz DLK 23-12 monterad på en Scania P94GB -99, med radio- nummer 303. Följde med in i Rsyd. 2000  RSE940 är en släck-/räddningsbil byggd av Autokaross på en Scania P94 -00. Radionummer 302. Följde med in i Rsyd. 2000 RSE970 är en släck-/räddningsbil byggd av Autokaross på en Scania P94 -00. Radionummer 301. Följde med in i Rsyd. 2000 BBD810 var en Volvo C306 -79 terrängbil som köptes begagnad från räddningstjänsten i Udde- valla. Placerades vid stationen i Revinge som bil 345. Följde med in i Rsyd. 2002 TOF750 är en Toyota Avensis Verso -02 transportbil med nr 317. Inredd för organtransporter. Följde med in i Rsyd. 2002 THC311 är en Toyota Avensis -02 personbil med nr 309. Följde med in i Rsyd. 2002 TBN164 var en Toyota Varis -02 som användes som besikt- ningsbil med nr 328. 2002 TBN165 var en Toyota Varis -02 som användes som besikt- ningsbil ned nr 327. 2002 TBY888 var en Toyota Varis -02 som användes som besikt- ningsbil med nr 329. 2004 UGD254 är en Toyota Hi-Ace -04 transportbil med nr 318, som följde med in i Rsyd. 2005 WEF812 är en Toyota Avensis -05 som användes som befälsbil 326. Följde med in i Rsyd.
Museiverksamheten Genvägar Genvägar Museiverksamheten Hem Hem
1990  FJJ063 var en hävare på Scania P93M-chassi -90?. Den levere- rades som bil 303 en tid innan flytten till Gastelyckans brand- station. Inköpet av hävaren, en Svabo/Simon ST300-S gjordes ungefär samtidigt med Malmö Brandkår som dock köpte pro- totypen på ett Volvochassi. Hä- varen var en stegpaketförsedd Simon hävare på 30 meter, från England, med modifierat hyd- raulstyrsystem från Svabo. Båda bilarna uppvisade en del prob- lem. Lund avyttrade fordonet efter några år. Läs mer om hävaren på Malmös fordonsida 1990 - 2005 eller här.
Nedan. Hävare FJJ063, bil 303, och stegbil JOC290 bil 313 på stationen vid Kävlingevägen, året innan flytten till Gastelyckan. Foto: Leif Herbst, fd Bengtsson, via Jonas Sandqvist.
Bil 303, FJJ063 utanför Gastelyckans brandstation 1993 (ovan). Foto: Lars-Owe Göthe
Bilarna 317, 319, 308 och 309 i Gastelyckans brandstation 1993. Foto: Lars-Owe Göthe
Bil FOT583 utanför Gastelyckans brandstation 1993. Foto: Lars-Owe Göthe
1990 AHK747 och OUM983 var besiktningsbilar 317 och 319 på Ford Escort -90. De slopades 2000 respektive 1995. 1992  FOT583 är en BAS släckbil på Scania P93ML-chassi -91. Den levererades som bil 301 till Gastelyckans brandstati- on och flyttades 2001 till Revingestationen. Den är försedd med en Rudberg R30 mittmonterad pump på 3000 l/min och har en vat- tentank på 3000 liter och en skumvätsketank på 400 liter. Följde med in i Rädd- ningstjänsten Syd.
All rights reserved - Design by Xara/Lars-Owe Göthe
BBD810 utanför stationen i Revinge. Foto från Lunds brandförsvar.
Till sidans topp Till sidans topp Fordon 1929 - 1976 Fordon 1929 - 1976 Fordon 1977 - 1989 Fordon 1977 - 1989 Kommun, brandförsvar Brandstationerna Brandstationerna Kommun, brandförsvar Fordonen Fordonen
THC311 som M32309. Foto från Lunds brandförsvar.
WEF812 som 261-7060 i Burlöv i Rsyd. Dekoren är den samma som under Lundatiden. Foto: Lars-Owe Göthe.
UGD254 som 263-2076 i Rsyd, tidigare M32318 i Lund. Foto: Lars-Owe Göthe.