Källor Lunds brandförsvar 1992 av Pia Svensson-Bengtsson Bilregistret 1937 Egna noteringar genom åren - Lars-Owe Göthe
Lunds Kommun
  Motordrivna fordon.
De första brandredskapen bars, släpades på släde eller framfördes på hjul av manskapet. Så småningom togs hästens resurser i anspråk. Hästarna har sin egen historia men den känner vi väldigt lite till inom Lunds kommun. Motordrivna fordon anskaffades 1929. Brandkåren har haft många fordon genom åren. En del har flyttats runt på de olika stationer- na men även från andra håll har begangnade fordon köpts in. Man har även sålt fordon till andra brandförsvar och rädd- ningsorganisationer. Det är inte kännt om Lunds brandkår har haft egna ambulanser. Sådana har Malmöhus läns lands- ting haft och då på egen station. På senare tid har enskilda ambulansföretag som anlitats av Region Skåne hyrt in sig på stationen. De tas inte med här.  
Lunds stegbilar 1929 - 1999  
1999-09-08  När Lunds nya stegbil levererats fick vi möjlighet att arrangera detta gruppfoto utanför Räddningsvärnets garage på Industrigatan i Malmö, station Öster. Malmö Frivilliga brandkår hade då de två äldsta bilarna i sin fordonssamling och efter kontakt med räddnings- tjänsten i Lund möjliggjordes denna fotografering. Från vänster M14682 Tidaholm -29, BYH333 Ford -55, JOC290 Scania -76 och HWH278 Scania -99. Samtliga utom JOC290 finns kvar i bilregistret i juli 2013. Tidaholmaren är sedan 2012-09-24 registrerad på Malmö Museer som DJW425. Foto Lars-Owe Göthe.
Fler motorfordon finns här.
Bil KAH630 på gården till brandstationen vid Kävlingevägen juni 1990. Foto från Lunds brandförsvar.
Ledningsbussen DNE912 i bruk vid den stora Triangelbranden i Malmö 1990.  Foto: Lars-Owe Göthe
Bil MNU326 vid brandstationen Kävlingevägen 1990. Foto från Lunds brandförsvar.
FUB291 som bil 5 på gården till brandstationen vid Kävlinge- vägen 1990. Foto från Lunds brandförsvar.
Bil KOP346 på gården till brandstationen vid Kävlingevägen 1990. Foto från Lunds brandförsvar.
Bil LAR814.  Foto från Lunds brandförsvar.
Bil CEC222 utanför Dalbys sista brandstation. Foto: Carl-Johan Semler
Bil NKR953 som regional befälsbil 376 utanför brandstationen på Gastelyckan. Foto från Lunds brandsförsvar.
Bil CEU178 på Gastelyckans brandstation. Foto från Lunds brandförsvar.
Ovan. Bil BNG786 med last- växlarflak. Foto från Lunds brandförsvar.
1977  JOC290 var en maskinstege på Scania L81S-chassi-76. Maskinstegen var av fabrikat Magirus, modell DG430 med 30 m steglängd och räddningskorg. Bil 8 och senare 313.   1978 KFT418 var en Volvo 245 från 1978. Transportbil nr 9. 1978  KDU231 var en Mazda Pick Up -78 med nr 19. 1980  FUB291 var en terrängbil/slangbil byggd på en Volvo C303 -79. Den fick nr 307 och, 1981, nr 305. 1993 flytta- des den till Genarp som bil 335. Bilen medförde 500 m slang i särskild slang- låda. 1980  KOP346 var en räddningsbil som byggts på ett Scania SBA 111- chassi -80. Den var försedd med aktermonterad kran av fabrikatet Tico och hade hydrauldriven pump på 500 l/min samt vatten-tank på 1100 liter. I skåpen fanns allehanda räddningsutrustning, på slutet bland annat pneumatiska lyftkuddar. Bilen följde med in i Räddningstjänsten Syd. 1983  KAH630 var en släckbil på Scania P82M-chassi från 1982. Tollarp byggde. Blev bil 2/302 i Lund (t. h.) och flyttades 1992 till Veberöd som bil 351 (nedan) och följde med in i Räddningstjänsten Syd. Den statione- rades på räddningsvärnet i Marieholm en kort tid som 641. Årtal osäkert. Foto från Lunds brandförsvar. 1983 LAR814 var en SAAB 900 GLI -83 som användes som befälsbil och senare besiktningsbil. Den slopades 1998. 1986 MNU326 var en släckbil byggd på Scania P92M-chassi från 1986. Floby byggde. Den blev först bil 301. 1993 blev den bil 302, 2001 hamnade den i Genarp som 331 och, vid in- trädet i Räddningstjänsten Syd, bil 332. Den disponerades då av ungdomsbrandkåren i Genarp.  Bilen var försedd med mittmonterad Rubergpump R30 på 3000 l/min och vatten- tanken rymde 3000 liter. 1986 DNE912 är ett av två ledningsfor- don som inköptes av Kommunför- bundet 1986. Den ena placerades i Helsingborg för norra delen av Malmöhus län och den andra pla- cerades i Lund för södra delen av länet. Bussarna byggdes på Tol- larps uppdrag i Finland på Volvo B6F busschassin från 1985.  De var inredda i två avdelningar, den bakre som samlingsutrymme med pentry och den främre som sam- bandscentral. Här kunde represen- tanter för räddningstjänsten, sjuk- vården, polisen och kustbevakning- en samverka vid större händelser. Det fanns omfattande kommunika- tionsutrustning och baktill kunde en större mast resas. Helsingborgs- bussen avyttrades senare och bussen i Lund flyttades till räddningstjänsten i Höör varifrån bussen täcker hela Skåne. Utrustningen har moderniserats i takt med utvecklingen på kommunikationsområdet. 1987 CEC222 är en slangbil byggd på Toyota Landcruiser -87. Den placerades i Dalby som 325 men flyttades till Veberöd via en kort tid som 305 på Gastelyckan, som 355 när Dalby- stationen avvecklades. Bilen kan, förutom slang, också medföra bår. Den följde med in i Räddningstjänsten Syd. 1988 NKR953 var befälsbil 306 på Volvo 245 -88. Den blev sedan bil 376 och 328 innan den slopades ca 2001. 1988 NTA289 var personbil 309 på Volvo 245 -88 samma år och slopades 2001. 1989 CEU178 var en transportbil Volkswagen Pick Up -89. Som bil 318 var den placerad i Lund. Den slopades 2004. 1989  BNG786 är en lastväxlare på Scania P143-chassi från 1989. Den placerades i Lund 1999 som bil 304 och är försedd med en tankcontainer. Bilden nedan. Bilen ingick i början i SMC-beredskapen i Malmö, för att transportera den enda containern, en slangcontainer. Containern fanns då på station Öster men flyttades senare till Burlövs brandsta- tion. Följde med in i Räddningstjänsten Syd.
Lund 1977 - 1989
Museiverksamheten Genvägar Genvägar Museiverksamheten Hem Hem
Stegbil JOC290 vid brandstationen på Kävlingevägen. Foto från Lunds brandförsvar.
Bil KDU231 vid brandstationen Kävlingevägen. Slopad 1987. Foto från Lunds brandförsvar.
Bil 304 lastad med vat- tentank på lastväxlar- ram. Foto från Lunds brand- försvar.
All rights reserved - Design by Xara/Lars-Owe Göthe
Till sidans topp Till sidans topp Fordon 1929 - 1976 Fordon 1929 - 1976 Fordon 1990 - 2005 Fordon 1990 - 2005 Kommun, brandförsvar Brandstationerna Brandstationerna Kommun, brandförsvar Fordonen Fordonen
Bil BNG786 med SMC´s slangcontainer efter övning i Malmö oljehamn. Containern ställdes av på station Öster. Foto: Lars-Owe Göthe
Ovan FUB291 som bil 335 Genarp framför brandstationen på Gastelyckan. Nedan KOP346 på gården vid Kävlinge- vägen. Foto Lars-Owe Göthe resp. Lunds brandförsvar.
Bil KFT418 som bil 9 vid brandstationen Kävlingevägen. Foto från Lunds brandförsvar.