Källor Lunds brandförsvar 1992 av Pia Svensson-Bengtsson Bilregistret 1937 Egna noteringar genom åren - Lars-Owe Göthe
Lunds Kommun
  Manskapsdragna och hästförspända sprutor, stegar och redskap samt vagnar.
  Motordrivna fordon.
Lunds centralort och kommundelar  
De första brandredskapen bars, släpades på släde eller framfördes på hjul av manskapet. Så småningom togs hästens resurser i anspråk. Hästarna har sin egen historia men den känner vi väldigt lite till inom Lunds kommun. Motordrivna fordon anskaffa- des 1929. Brandkåren har haft många fordon genom åren. En del har flyttats runt på de olika stationerna men även från andra håll har begangnade fordon köpts in. Man har även sålt fordon till andra brandförsvar och räddningsorganisationer. Det är inte kännt om Lunds brandkår har haft egna ambulanser. Sådana har Malmöhus läns landsting haft och då på egen station. På se- nare tid har enskilda ambulansföretag som anlitats av Regionen hyrt in sig på stationen. De tas inte med här.  
Bilderna här visar de handkraftsprutor, varav den ena från Genarp, som finns på stationen i Lund. Foto: Lars-Owe Göthe.
Bilden ovan till vänster visar ångsprutan som står på andra våningen i Lunds brandstations museisamling. Foto: Lars-Owe Göthe. Bilden ovan till höger visar Lunds mekaniska stege sedan den ersatts av stegen på första Tidaholmbrandbilen. Foto: Lunds brandkårs bildarkiv. Bilderna på ångspruta till höger och tidig me- kanisk stege till vänster är från vykort Gleerups förlag.
1929 Brandkårens tre första brandmotorfordon levererades från Tidaholms Bruk och var enligt följande: M14681 Bilmotorspruta som på 1940-talet (?) bygg- des om till bärgningsbil. Slopades 1959. Finns 2013 i Tidaholms bruksmuseum. Se foton till vänster och till höger. M14682 Bilmotorspruta med avbröstbar 25 m stege. Bilen slopades 1957 och placerades 1958 i Malmös nybyggda tekniska museum. Deponerades hos Malmö Frivilliga Brandkår. Se foto till höger under M14681. 200? började man renovera bilen och 2012 blev bilen godkänd och registrerad som veteranbrandbil DJW425. M14683 Bilmotorspruta i utförande som M14682 men saknade avbröstbar stege. Slopades 1947 och skrota- des. Dessutom inköptes: M8384 Befälsbil Hupmobile -29, byggdes senare om till piket-    brandbil och slopades ca 1955. Mxxxx Mindre transportbil. Chevrolet -?
Lund 1929 - 1976
Bilden visar nyuppmärkta DYH819 vid en “blåljusfestival” i Köpenhamn 1996, utlånad av privat ägare till Svensk Utryck- ningsfordonsförening. Foto: Lars-Owe Göthe
Bilden på M2980 är tagen strax innan leveransen. Foto: Hebra
GCJ213 uppställd på gården till brandstationen på Kävlingevä- gen. Foto från Lunds brandförsvar.
FZH679 i sin rätta miljö. Foto: Lars-Owe Göthe
GOY016 är tagen vid Stortorget i Lund 1983 i samband med brandkårens 75-årsjubileum . Foto: Lars-Owe Göthe
Ledningsbilen 306 utan- för vagnhallen vid Käv- lingevägen 1984. Foto: Lars-Owe Göthe Interiör. Foto från Lunds brandförsvars arkiv.
Släckbil 321 framför Dalby brandstation 1988. Foto: Carl-Johan Semler
Fotot t.v. är taget i slutet av 40-talet framför brandstationen från 1929. Fotot ovan är taget på Valborgsgatan utanför Lim- hamns dåvarande brandstation när bilen M14682 skulle flyttas till MFB´s nya lokaler på Industrigatan (stn Öster). Foto: Okänd (t.v.) och Lars-Owe Göthe
Tankbilen HOX033 som bil 304 utanför vagnhallen på Kävlinge- vägen 1984. Foto: Lars-Owe Göthe
Bilden på BYH333 är tagen utanför Gastelyckans brandstation när den ägdes av Malmö Frivilliga Brandkår. Foto: Lars-Owe Göthe
Fotot ovan är taget i Tidaholms bruksmuseum och visar M14681 som bärgningsbil. Foto: Lars-Owe Göthe
1940-talet Under fyrtiotalet levererades två Volvo bilmotorsprutor, en Volvo PV60 befälsbil och en Chevrolet redskapsbil. 1947 M531 var en bilmotorspruta byggd på Volvo LV 142-chassi från 1947. API frontpump och vattentank. Manskaps- hytt för 9 personer + förare. Togs i drift den 22 mars 1947 och slopades 1968. Skrotades den 29 februari 1968. Fotograf okänd. Ytterligare en bilmotorspruta i samma utförande och på Volvo-chassi levere- rades. 1955 BYH333 var en stegbil som byggdes på ett Ford F 700- chassi av årsmodell 1955.  Den var försedd med en Åsbrink maskinstege 25 m typ GP25 och levererades som bil 2, 1956. Den blev senare bil 8 och såldes till Skurups brand- försvar 1976. Där var den i drift till 1990. Året efter blev Malmö Frivilliga brandkår ny ägare och den räknades då som veteranfordon. 2000 fick bilen privat ägare och ställ- des av. 2016 hade bilen fortfarande privat ägare. Skick okänt. 1960? Mxxx var en   slangutlägg- ningsbil byggd på ett begagnat Dodge Carrier- chassi från 194?. Bil 7 ersattes 1970 av en Mer- cedes Unimog.                1962  DYH819 var en bilmotorspruta byggd på ett Ford F600C från 1962. Den leve- rerades samma år som bil 4. Den hade front- pump och en mindre vatten- tank. Bilen flyt- tades senare till stationen i Dalby som bil 339 och 321 och slopa- des 1983. Bilen gick skiftande öden till mötes och ägdes bland annat av KF, Nordsjö färg och Malmö Frivilliga brandkår. 1966 M2980/GBJ640 var en terrängbil/lätt brandbil som Vellinge Karosserifabrik byggde på en International 1200A 4x4 från 1966. Frontpump Rubergs F-1-5 på 900 l/min och det finns en vattentank på 500 liter. Den levererades till Lund som bil 2 och senare till Revinge som bil 345 och 347. Som 347 fick den privat ägar 1998 och är fortfarande i kördugligt skick. 1967 M3006/GAJ546 var en tankbil/brandbil som byggdes på en Scania Vabis L5642 från 1967. Utrustad med frontpump fabrikat Ruberg och en vattentank på 3750 liter. Den leve- rerades till Lund som bil 5 och 1974 till Veberöd som bil 33 och från 1981, 354. 1968 GJJ960 var en VW Pick Up -68 transportbil som kan ha haft nr 10 och sedan flyttades till stn Dalby som nr 40 och ev. 328. 1968 FZH679 var en lätt brandbil som Vellinge Karosserifabrik byggde på en International 1200A från 1968. Frontpump Rubergs F-1-5 på 900 l/min och det fanns en vattentank på 500 liter. Den levererades till Veberöd som bil 2 och fick se- nare nr 332 och 355. Den har privat ägar sedan 1999 och är avställd 2008. 1969 GCJ213 var en hävare på Scania L80S50-chassi från 1969. Den var utrustad med en Wibe 622-hävare på 23,5 m och levererades som bil 3 1969. Den fick senare nr 306 och 303. Såldes 1991 till Surahammars brandkår. 1970 GCK415 var en slangbil på Mercedes Unimog-chassi från 1969. Den var utrustad vattentank på 400 liter och en motorspruta Albin 400/7 samt slanglåda med 650 m 76 mm slang. Fick först nr 7 och därefter 305, 335 Genarp, 355 Veberöd och 347 Revinge. 1972 GOY016 var en bilmotor- spruta som byggdes på ett International 1510-chassi från 1972. Levererades som bil 1, fick senare nr 304 och 301. Frontpump Ruberg F- 1-7E på 1300 l/min och vat- tentank på 1100 liter. 1986 flyttades bilen till brandsta- tionen i Dalby som bil 321. 1987 eller 1988 såldes bilen till Räddningsskolan i Re- vinge där den fick nr 2 och senare nr 797. Den fick privat ägare och avställdes 1995.  1973 FRW287 var en ledningsbil som byggdes på en VW Kleinbus från 1971. Den fick nr 11 vilket ändrades till 306 1981. Utrustningen bestod bland annat av en radioanläggning R70 med mast. Bilen slopades 1986. Privat ägare ställde av bilen 1997.     1974  HOX033 levererades som tankbil nr 5, senare 305, 1974. Den var byggd på ett Scania LB80S-chassi -74 av Hebra och hade frontpump Ruberg F-2- 7E på 1800 l/min, vatten-tank på 6000 liter och skumvätsketank på 500 liter. Bilen var under kortare perioder också placerad i Dalby som 324 och Veberöd som 354. 1974 HOS162 som släckbil 321 hos Dalby deltidsstation 1987 -1992. Chassit är en Scania LB80S -74. Fellwing byggde. Den flyttades till Lund 1992 som bil 311 när Dalbykåren lades ner och stationen stängdes. 1976  HTU843 levererades som släckbil nr 3. Blev senare 341. Den var byggd på ett Scania LB81S-chassi -76 byggd av Tollarp och hade Ruberg frontpump på 2000 l/min och vat- tentank på 3000 liter.
GOY016 såldes till Räddnings- skolan i Revinge där den rulla- de som bil 2 och senare bil 797. Foto: Lars-Owe Göthe
Vi saknar bilder på manuella och hästdragna fordon före 1929. Vi saknar också bilder på mo- tordrivna fordon från ca 1940 - 1960-talet. Generationen före Internationalperioden omfatta- de bland annat några Volvo- och Fordfordon. Vi tar tacksamt emot bilder och textmaterial från dessa epoker.
Lund före 1929
Fler motorfordon finns här.
Färgfoton: Lars-Owe Göthe, båda
Dalby M9687 Chevrolet -35 Genarp M2267 Ford V8 -31 Lund M14681 Tidaholm -29 M14682 Tidaholm -29 M14683 Tidaholm -29 M8384 Hupmobile -29 Revinge Nash Veberöd M14877 Ford V8 -31 Södra Sandby M11946 Ford V8 -34
Fordon 1937 vid brand- kårer inom nuvarande Lunds kommun  
Foto: Lars-Owe Göthe
Foton: Lars-Owe Göthe
Lunds brandkår har haft en hel rad handkraftsprutor avsedda att dras av häst eller framföras med mänsklig kraft. Det finns inte många sparade. Ångsprutan på Lunds brandstation Gastelyckan ägs av Kulturen Lund. Den kan ha tillhört Lunds brandkår men ett sigill på den tyder på att något sockerbruk har haft sprutan på slutet. Kanske Staffanstorps. Frågorna ger oss anledning att söka fakta framöver.
Museiverksamheten Genvägar Genvägar Museiverksamheten Hem Hem
Nedan. M531 Volvo LV142 DS -47 bilmotorspruta. Foto slutet av 40-talet. Fotograf okänd
Fotot är taget vid nya brandstationen i början av 1930-talet och visar M14xxx och M14483 i ursprungliga utföranden. Fotograf okänd.
All rights reserved - Design by Xara/Lars-Owe Göthe
Till sidans topp Till sidans topp
Bilen M3006 är vid skördebrand.
Kommun, brandförsvar Brandstationerna Brandstationerna Kommun, brandförsvar Fler fordon Fler fordon Fordon 1977 - 1989 Fordon 1977 - 1989 Fordon 1990 - 2005 Fordon 1990 - 2005
Släckbilen HTU843 som bil 341 utanför brandstationen i Revinge. Foto från Lunds brandförsvar.
GCK415, här som Veberöds 355. Foto från Lunds brandförsvar.
1976 Släckbilen HXX864 levererades som släckbil nr 2. Blev senare bil 31, M331 och M332. Uppställd utanför brandstationen i Genarp. Scania L80S -76, byggd av Tollarp. Rubergs frontpump 2000 l/min och vattentank på 3000 liter. Foto från Lunds brandförsvar.