All rights reserved - Design by Xara/Lars-Owe Göthe 
Källor Lunds brandförsvar 1992 av Pia Svensson-Bengtsson Bilregistret 1937 Egna noteringar genom åren - Lars-Owe Göthe
Fler fordon Brandstationerna Brandstationerna Fler fordon Lunds Kommun
  Manskapsdragna och hästförspända sprutor, stegar och redskap samt vagnar.
  Motordrivna fordon.
Lunds centralort och kommundelar  
De första brandredskapen bars, släpades på släde eller framfördes på hjul av manskapet. Så småningom togs hästens re- surser i anspråk. Hästarna har sin egen historia men den känner vi väldigt lite till inom Lunds kommun. Motordrivna fordon anskaffades 1929. Brandkåren har haft många fordon genom åren. En del har flyttats runt på de olika stationerna men även från andra håll har begangnade fordon köpts in. Man har även sålt fordon till andra brandförsvar och räddningsorganisatio- ner. Det är inte kännt om Lunds brandkår har haft egna ambulanser. Sådana har Malmöhus läns landsting haft och då på egen station. På senare tid har enskilda ambulansföretag som anlitats av Regionen hyrt in sig på stationen. De tas inte med här.  
Bilderna här visar de handkraftsprutor, varav den ena från Genarp, som finns på stationen i Lund. Foto: Lars-Owe Göthe.
Bilden ovan till vänster visar ångsprutan som står på andra våningen i Lunds musisamling. Foto: Lars-Owe Göthe. Bilden till höger visar Lunds mekaniska stege sedan den ersatts av stegen på första Tidaholmbrandbilen. Foto: Lunds brandkårs bildarkiv. Bilderna på ångspruta och mekanisk stege nedan är från vykort Gleerups förlag.
1929 Brandkårens tre första motorfordon levererades från Tida- holms Bruk och var enligt följande: M14681 Bilmotorspruta. Bilmotorspruta som 19?? bygg- des om till bärgningsbil. Slopades 1951. Finns 2013 i Tidaholms bruksmuseum. Se foton till höger och nedan till vänster. M14682 Bilmotorspruta som M14683 men med avbröstbar 25 m stege. Bilen slopades 1957 och placerades 1958 i Malmös nybyggda tekniska muse- um. Deponerades till Malmö Frivilliga Brandkår 19?? Se foto till höger under M14681. 200? började man renovera bilen och 2012 blev bilen godkänd och registrerad som veteranbrandbil DJW425. M14683 Bilmotorspruta lik M14682 men utan av- bröstbar stege. Slopades 1947 och skrotades. Dessutom inköptes: M8384 Befälsbil Hupmobile -29, byggdes senare om till piketbrandbil och slopades ca 1955.
Lund 1929 - 1979
Bilden visar nyuppmärkta DYH819 vid en “blåljusfestival” i Köpenhamn 1996, utlånad av privat ägare till Svensk Utryck- ningsfordonsförening. Foto: Lars-Owe Göthe
Bilden på M2980 är tagen strax innan leveransen. Foto: Hebra
GCJ213 uppställd på gården till brandstationen på Kävlingevägen. Foto: Lars-Owe Göthe
FZH679 i sin rätta miljö. Foto: Lars-Owe Göthe
GOY016 är tagen vid Stortorget i Lund 1983 i samband med brandkårens 75-årsjubileum . Foto: Lars-Owe Göthe
Ledningsbilen 306 utanför vagnhallen vid Kävlingevägen 1984. Foto: Lars-Owe Göthe
Släckbil 321 framför Dalby brandstation 1988. Foto: Carl-Johan Semler
Fotot ovan är taget på Valborgsgatan utanför Limhamns dåvarande brandstation när bilen M14682 skulle flyttas till MFB´s nya lokaler på Industrigatan (stn Öster). Foto: Lars-Owe Göthe
Tankbilen HOX033 som bil 304 utanför vagnhallen på Kävlingevägen 1984. Foto: Lars-Owe Göthe
Stegbil JOC290 på gården till brand- stationen vid Kävlingevägen. Foto: Lars-Owe Göthe
Bilden på BYH333 är tagen utanför Gastelyckans brandstation när den ägdes av Malmö Frivilliga Brandkår. Foto: Lars-Owe Göthe
Fotot ovan är taget i Tidaholms bruksmuseum och visar M14681 som bärgningsbil. Foto: Lars-Owe Göthe
Bil KDU231 utanför vagnhallen vid Kävlingevägen 1984. Foto: Lars-Owe Göthe
1955 BYH333 var en stegbil som byggdes på ett Ford F 700-chassi av årsmodell 1955.  Den var försedd med en Åsbrink maskinstege 25 m typ GP25 och leverer- ades som bil 2, 1956. Den blev senare bil 8 och sål- des till Skurups brandförsvar 1976. Där var den i drift till 1990. Året efter blev Malmö Frivilliga brand- kår ny ägare och den räknades då som veteranfor- don. 2000 fick bilen privat ägare och ställdes av. 2013 hade bilen fortfarande privat ägare. Skick okänt.               1962  DYH819 var en bilmotor- spruta byggd på ett Ford F600C från 1962. Den leve- rerades samma år som bil 4. Den hade frontpump och en mindre vattentank. Bilen flyttades senare till statio- nen i Dalby som bil 339 och 321 och slopades 1983. Bilen gick skiftande öden till mötes och ägdes bland annat av KF, Nordsjö färg och Malmö Frivilliga brandkår. 1966 M2980/GBJ640 var en terrängbil/lätt brandbil som Vel- linge Karosserifabrik byggde på en International 1200A 4x4 från 1966. Frontpump Rubergs F-1-5 på 900 l/min och det finns en vattentank på 500 liter. Den levererades till Lund som bil 2 och senare till Revinge som bil 345 och 347. Som 347 fick den privat ägar 1998 och är fortfaran- de i kördugligt skick. Klicka på bilden för fler bilder. 1967 GCJ213 var en hävarel på Scania L80S50-chassi från 1967. Den var utrustad med en Wibe 622-hävare på 23,5 m och levererades som bil 303 1969. Den fick senare nr 306 och åter igen 303. Såldes 1991 till Surahammars brandkår. 1968 FZH679 var en lätt brandbil som Vellinge Karosserifabrik byggde på en International 1200A från 1968. Frontpump Rubergs F-1-5 på 900 l/min och det fanns en vattentank på 500 liter. Den levererades till Veberöd som bil 2 och fick senare nr 332 och 355. Den har privat ägar sedan 1999 och är avställd 2008. 1972 GOY016 var en bilmotorspruta som byggdes på ett Internatio- nal 1510-chassi från 1972. Leve- rerades som bil 1, fick senare nr 304 och 301. Front-pump Ru- berg F-1-7E på 1300 l/min och vattentank på 1100 liter. 1986 flyttades bilen till nya brandsta- tionen i Dalby som bil 321. 1987 eller 1988 såldes bilen till Rädd- ningsskolan i Revinge där den fick nr 2 och senare nr 797. Den fick privat ägare och avställdes 1995. 1973 FRW287 var en ledningsbil som byggdes på en VW Kleinbus från 1971. Den fick nr 11 vilket än- drades till 306 1981. Utrust- ningen bestod bland annat av en radioanläggning R70 med mast. Bilen slopades 1986. Privat ägare ställde av bilen   1997. 1974 HOS162 som släckbil 321 hos Dalby deltidsstation 1987 - 1992. Chassit är en Scania LB80S -74. Tollarp byggde. Den flyttades till Lund 1992 som bil 311 när Dalbykåren lades ner och stationen stängdes. 1974  HOX033 levererades som tankbil nr 5, senare 305, 1974. Den var byggd på ett Scania LB80S-chassi -74 av Hebra och hade frontpump Ruberg F-2-7E på 1800 l/min, vat- tentank på 6000 liter och skumvätsketank på 500 liter. Bilen var under kortare perioder också placerad i Dalby som 324 och Veberöd som 354. 1977  JOC290 var en maskinstege på Scania L81S-chassi-76. Maskinstegen var av fabrikat Magirus, modell DG430 med 30 m steglängd och räddningskorg. Bil 8 och senare 313.  1978  KDU231 var en Mazda Pick Up -78 med nr 319.
Fordon 1993 - 2005
GOY016 såldes till Räddnings- skolan i Revinge där den rulla- de som bil 2 och senare bil 797. Foto: Lars-Owe Göthe
Vi saknar bilder på manuella och hästdragna fordon före 1929. Vi saknar också bilder på motordrivna fordon från ca 1940 - 1960-talet. Generationen före International-perioden omfattade bland annat några Volvo- och Ford-fordon. Vi tar tacksamt emot bilder och textmaterial från dessa epoker.
Lund före 1929
Fler motorfordon finns här.
Foton: Lars-Owe Göthe, båda
Dalby M9687 Chevrolet -35 Genarp M2267 Ford V8 -31 Lund M14681 Tidaholm -29 M14682 Tidaholm -29 M14683 Tidaholm -29 M8384 Hupmobile -29 Revinge Nash Veberöd M14877 Ford V8 -31 Södra Sandby M11946 Ford V8 -34
Fordon 1937 vid brand- kårer inom nuvarande Lunds kommun  
Foto: Lars-Owe Göthe
Foton: Lars-Owe Göthe
Fordon 1993 - 2005 Fordon 1980 - 1992 Fordon 1980 - 1992
Lunds brandkår har haft en hel rad handkraftsprutor avsedda att dras av häst eller framföras med mänsklig kraft. Det finns inte många sparade. Ångsprutan på Lunds brandstation Gastelyckan ägs av Kulturen Lund. Den kan ha tillhört Lunds brandkår men ett sigill på den tyder på att något sockerbruk har haft sprutan på slutet. Kanske Staffanstorps. Frågorna ger oss anledning att söka fakta framöver.
Kommun, brandförsvar Kommun, brandförsvar Museiverksamheten Genvägar Genvägar Museiverksamheten Hem Hem