Kort översikt... Museiverksamheten Genvägar Genvägar Museiverksamheten Hem Hem
Källor Räddningstjänsten Syd www.rsyd.se Egna noteringar  
Eslöv Kävlinge Lund Eslöv Kävlinge Burlöv Burlöv Lund Malmö Malmö Brandmuseet Brandmuseet
All rights reserved - Design by Xara/Lars-Owe Göthe
Räddningstjänsten Syd (Rsyd) Operativ personal Inom Rsyd finns fem stationer med heltidspersonal, en med både heltis- och deltidspersonal samt sex sta- tioner med deltidspersonal, s.k. RiB- styrkor. RiB står för Räddningsman i beredskap. Det finns också två rädd- ningsvärn. Kartan till höger visar be- manningen i oktober 2016. SL+2 in- nebär en styrkeledare och två brand- män. Löberöd och Revinge har ge- mensamma styrkeledare. 1+2+2 in- nebär att styrkeledaren åker med FIP-bil och två brandmän i släckbil. Två brandmän åker på ett annat for- don. På räddningscentralen i Hylle finns ett inre befäl och ett larmbefäl. På stationen finns även yttre befäl sö- der. I Lund finns yttre befäl norr. Dessa åker även till SÖRF vid be- hov. Sedan 2016 finns det tre FIP-fordon  i Rsyd som är placerade i Burlöv, Revinge/Löberöd och Kävlinge. FIP står för Första Insats Person och be- mannas med styrkeledare som åker direkt från hemmet eller arbetsplat- sen till utryckningsobjektet. Räddningscentral Syd (RC Syd) I början av 2016 togs en regional räddningscentral i bruk i södra Skå- ne. Räddningscentral Syd (RC Syd) är lokaliserad vid Hyllie brandstation, granne med SOS-Alarm. Den betjä- nar förutom Räddningstjänsten Syd också räddningstjänsterna i Trelle- borg - Vellinge - Skurup, Lomma - Staffanstorp, räddningstjänstförbun- det SÖRF (Ystad, Simrishamn, To- melilla och Sjöbo) samt Svedala. Tillsammans är det femton kommu- ner som bildade Räddningsområde Skåne syd.       
Till sidans topp Till sidans topp Räddningscentral Syd Levererade för 2006 Levererade 2006 och senare Räddningscentral Syd Levererade för 2006 Brandstationerna Brandstationerna Levererade 2006 och senare
Fordonen
Organisation till och med 2017
Rsyd 2006-2017 Rsyd 2006-2017
Ny organisation från 2018
Kartan ovan gäller till och med 2017. Därefter inträder en ny organisation vilken i skrivande stund inte är helt fastställd. Vad som nu är känt är att indelningen i områdena E6 och E22 slopas och att distrikten Eslöv och Kävlinge slås samman. Förändringarna kan efterhand följas här.