Källor Burlövs kommun, del 1 och 2  av Ingemar Ingers (1902-1983) Bilregistret 1937 Egna anteckningar genom åren Lars-Owe Göthe Sveriges brandkårer 1940
Manskapsdragna och hästförspända sprutor, stegar och redskap samt vagnar. Motordrivna fordon.
Här ställer Arlövs nybildade frivilliga brandkår upp framför kårens första brandbil.   M4765 var en Horch modellår 1922 med ursprungligen 18 hk motor, från 1934 50 hkr, som togs i bruk den 20 december 1922. Bilen slopades den 21 maj 1951. Fotot från Burlövs kommuns fotoarkiv.  
Burlövs brandförsvar - fordon och manskap  
Arlöv M4765   Horch 50 hkr Åkarp M17334  Chevrolet  72 hkr
Fordon 1937 vid brandkårer inom nuvarande Burlövs kommun 
De första brandredskapen bars, släpades på släde eller framfördes på hjul av manskapet. Så småningom togs hästens resurser i anspråk. Hästarna har sin egen historia men den känner vi väldigt lite till inom Burlövs kommun. Motordrivna fordon anskaffades omkring 1920. Brandkåren har haft många fordon genom åren. En del begangnade fordon har köpts in. På 70-talet kom den första ambulansen till Burlöv, senare på uppdrag av Malmöhus läns landsting. Ambulansen flyttades då till Svedala.
Arlöv 1923 - 1959 1923 M4765 Brandautomobil av märket Hoch -22 köptes in. Bilen hade först en 18 hkr motor som byt-tes ut 1934 till en med 50 hkr. Den slopades 1951 och skrotades.
1939 M19014 Bilmotorspruta av märket Chevrolet HS SPL, årsmodell 1939 köptes in. Den hade 78 hkr motor och kunde transportera 10 man plus förare. Bilen ställdes av ca 1967 och avregistre- rades i mars 1969 då den skrotades. 1951 M4765 Bilmotorspruta av märket Ford 798 T -47. Hade 100 hkr motor och kunde tranportera sex man plus förare. Frontpump och tank på 1400 liter. Bilen ställdes av i oktober 1970 och såldes. Fotot från Burlövs räddningstjänsts arkiv. Bilen bär interimskyltar.
Burlövs Kommun
Åkarp 1926 - 1959 Åkarps brandkår bildades 1926 och ombildades 1931. Det är okänt för oss om det fanns annat motorfordon före denna brandbil som anskaf- fades 1937. 1937 M17334 Brandautomobil av märket Chevrolet köptes in. Den hade en 72 hkr motor. Bilen fanns 1944 när krigsinventeringen genomför- des. Den fanns sannolikt fram till att kåren lades ner 1959.
Handkraftspruta med inbyggt sugverk, för 8 man. Inköpt 1880 från Ljusne Mek. Verkstad och placerad på Malmö Sockerfabriks AB i Arlöv. Fabriken övergick senare till SSA. Sprutan finns i Malmö på Teknik- & Sjöfartsmuseet. Foto: Lars-Owe Göthe
Fotot t.h. visar Arlövs brandkår framför stationen på Nygatan ca 1930. Foto: Burlövs kommuns fotoarkiv. Kårens första brandbil kompletterades 1939 av en Chevrolet bilmotorspruta M19014. 1951, i maj, ersattes den gamla Horchbilen från 1923 av en Ford 798T årsmodell 1947. Registreringsnumret blev detsamma, M4765. Denna slopades i oktober 1970 och såldes. Fotot från Burlövs räddningstjänsts arkiv.
Arlöv före 1923 
Åkarps frivilliga brandkår med brandbilen M17334, en Chevrolet. Bilen finns i privat ägo 2015. Foto: Burlövs brandkårs arkiv.
Arlöv från 1923 
1969 Hela styrkan framför station och fordon. Foto: Burlövs kommuns fotoarkiv.
CND920 (X3570) Dodge 300 -68 räddningsbil SDM175 utanför brandstationen på Nygatan. Inköpt begagnad från brandförsvaret i Gävle i december 1972 via Hebra Brand. Foto: Lars-Owe Göthe
FLH491 Scania LBS110S -70 tankbil 852 utanför garaget mittemot brandstationen på Nygatan. Bilen var begagnad och ursprungligen en tankbil för bensintransporter. Foto: Lars-Owe Göthe
Burlöv 1960 - 1976 1960 M7414/EXH474 var en slangbil på Dodge Command Car 3/4 tons chassi från 1949. Den fanns fram till 1970 som bil nr 2, SDM152 och fram till 1977 som bil SDM852. 1964 AZH676 (M7446) var en maskinstege på ett International 1600-chassi av årsmodell 1963. Se bilden t.h. Den levererades i november som bil 5 och hade en Ruberg frontpump. Stegen var en Wibe 26 m. Dubbelhytten var integrerad med övrig kaross. Bilen fick nr SDM155 innan den 1971 blev SDM855 när Burlöv bytte radionummerserie. 1980 ersattes den av en Scania LT111. 1968 MB17139 var befälsbil nr 1, nr SDM156 och senare nr SDM860. Fabrikat Volvo Amazon Herrgårdsvagn -67. Ersattes 1977. 1968  FZH743 var bilmotorspruta nr 4, byggd på ett International 1600-chassi från samma år. Bilen byggdes sannolikt av A. Olssons Karosseriverk- stad i Kvarnby och hade dubbelhytt med separat skåp. Frontpumpen var en Ruberg F.2-16 på 2700 l/min. Vattentanken rymde 2400 liter. På höger framskärm låg ett färdigkopplat mellan- skumrör för omedelbar aktion. Bilen fick nr SDM154 innan den 1971 blev SDM854. 1981 blev den SDM172 och ca 1990 såldes den till färgtillverkaren Akzo Nobel i kommunen och tilldelades radionumret 181 (?). 1970 AZH649 (M4619) var en bilmotorspruta av samma typ som FZH743 ovan, men av årsmodell 1969. Bilen hann få nr 153 innan man 1971 ändrade till SDM853 och 1981 till SDM171. 1985 övertogs den av SSA (Svenska Sockeraktiebolaget) i Arlöv och placerades på sockerbruket där. Bilen kan under en period ha haft nr 179. 1972 CND920 var en allhjulsdriven piketbil av märket Dodge 300. Årsmodellen var 1968 och bilen köptes begagnad från Gävle brandkår i decem- ber 1972, med registreringsnummer X3570. Helbyggd med dubbelhytt. Frontpump Ruberg F.1-5 950 l/min och en mindre vattentank på 350 liter. Bilen fick radionummer SDM851 och, från 1981 och SDM 175 då den även fick texten Räddning. Som räddningsbil rullade den till 1985 då den blev skyddsbil 177. Bilen slopades 1988. 1976 FLH491 var en tankbil som i grunden var en begagnad bensinbil på Scania LBS110S-chassi från 1970. Som bil 852 utrustades den för brandsläckning och sattes i drift 1976. Tollarpka- ross stod för ombyggnaden och en Rubergpump på 5000 l/min monterades in. Tanken rymde 9000 liter vatten, 1000 liter skumvätska och 500 liter lättvatten. Mellan tank och hytt fanns en skum/vattenkanon och en mindre vattenkanon fanns baktill, över manöverutrymmet. Bilen var 2012 verksam på Öland.
AZH676 (M7446) International 1600 -63 maskinstege bil 155 till på brand i möbelvaruhus. Bilen slopades 1980 och gick då till Laxå Brandkår. Där flyttades stegen så småningom över på ett nytt chassi. Foto: T.v. Malmö Brandkårs arkiv, nedan t.v. och nedan Hebra AB (leveransfoton).
Nedan. MB17139 Volvo Amazon Hgv -67 som befälsbil. Foto: Burlövs kommuns fotoarkiv.
EXH474 (M7414) Dodge Command Car från 1949. Inköpt i maj 1960 som slangbil. Ägdes av privatperson när bilden togs. Foto: Carl-Johan Semler
FZH743 International 1600 -68 bilmotorspruta SDM172 tillsammans med Malmös stegbil 143 på Limhamns brandstation. Foto: Lars-Owe Göthe
1984-09-17 Till vänster. Bil 171 vid brand i Södervångsskolan i Åkarp. Foto från Eva Wallerius via räddningstjänstens arkiv.
AZH649 (M4619) International 1600 -69 bilmotorspruta SDM171 utanför brandstationen på Nygatan. Foto: Lars-Owe Göthe
Museiverksamheten Genvägar Genvägar Museiverksamheten Hem Hem
Brandförsvarets tillblivelse Det organiserade brandförsvaret inom nuvarande Burlövs kommun stiftades 1913 då Arlövs brandkår bildades. Några handkraftsprutor fanns då, avsedda att dras av häst eller framföras med mänsklig kraft. Exakt var de olika sprutorna ursprungligen hörde hemma vet vi inte och detta blir ett av de kommande arbetena. Enda kända, sparade sprutan tillhörde Sockerfabriken i Arlöv och finns bevarad i Teknik & Sjöfartsmuseet i Malmö.   Tv. Dessa båda brandvagnar var brandkårens resurser när den 1923 erhöll den första brandautomobilen. Manuellt framförda eller dragna av hästar. De fanns kvar åtminstone fram till slutet på 1940-talet. Spruthuset låg i samma område vid Nygatan som den 1930 uppförda brandstationen i tegel med slangtorn och kontorsutrymmen. Foto från Burlövs räddnings- tjänsts arkiv.
Till sidans topp Till sidans topp
All rights reserved - Design by Xara/Lars-Owe Göthe
Brandstationerna Fordon 1977-2005 Ambulans 1972-1999 Ambulans 1972-1999 Fordon 1977-2005 Brandstationerna Brandförsvaret Brandförsvaret Fordonen 1977-2005 Fordonen 1977-2005