Burlövs brandförsvar - fordonen  
Manskapsdragna och hästförspända sprutor, stegar och redskap samt vagnar.
Burlövs Kommun
Burlövs fordonspark 1973 Från vänster: Bilmotorspruta 854, stegbil 855, bilmotorspruta 853, befälsbil 860, slangbil 852 och piketbil 851. Foto från Burlövs kommuns bildarkiv.
De första brandredskapen bars, släpades på släde eller framfördes på hjul av manskapet. Så småning- om togs hästens resurser i anspråk. Hästarna har sin egen historia men den känner vi väldigt lite till inom Burlövs kommun. Motordrivna fordon anskaffades omkring 1920. Brandkåren har haft många fordon genom åren. Begang- nade fordon har också köpts in. På 70-talet kom den första ambulan- sen till Burlöv, senare på uppdrag av Malmöhus läns landsting. Ambulan- sen flyttades då till Svedala.  
Slutet av 1970-talet Vaktstyrkan framför station och fordonen 854, 855, 853 och 851. Foto: Burlövs räddningstjänsts arkiv.
Burlöv 1977 - 2005 1977 JPF194 var en befälsbil Ford Granada Stationsvagn från 1977. Den fick nr 861 och 1981 nr 176. Från 1984 användes bilen för persontransporter. Det är oklart när den slopades. 197? (ingen bild) BWP290 VW Kleinbus användes som färdtjänst- fordon 862 fram till 1980 då den fick nr 178. Den slopades 1984. 1979  BYZ101 ersattes den gamla Wibe-stegbilen AZH676 1980 med en Magirus LB30 femdelad maskinstege på Scania LT111-chassi från 1979. Stegmodellen var ovanlig i Sverige och behövdes när Burlövs kommun byggde stora områden med höghus. Bilen slopades 2000. 1981 FCP351(?) var en Volvobuss B58 från 1973. Den användes som färdtjänstbuss för långfärder men även som transportbuss när till exempel Malmö Brandkårs Musikkår gjorde sina turnéer. Personal i Burlövs brandkår var engagerad i musikkåren. Foto: Lars-Owe Göthe 1977  KDN061 Mercedes Benz 508 rullade som färd- tjänstbuss 863 fram till 1980. 1981 fick den nr 177 och 1985 nr 181. 1988 byggdes den om till skyddsbil 177. Oklart när den slopades. 1984  GLD719 Saab 900 GLS -82 befälsbil 176 fram till 1990. Oklart när den slopades. 1985  DKF858 var en Mercedes Benz 307 från 1983 och i samma utförande som DSA658 ovan. Levererades som färdtjänstbil 183 och byggdes senare om till dykarbil 2000 med samma nr. Oklart när den slopades. 1985  DSA658 var en Mercedes Benz 307 från 1983 som levererades som färdtjänstbil 182. Okänt när den slopades. 1985  FJZ520 var en Mercedes 280GE Geländewagen från 1985 som användes som räddningsbil 175 fram till 2004. Foto: Mikael Mennerberg  1985  FPT108 var en Mercedes Benz 1217 från 1985 som byggdes som släckbil 171 av Hebra Brand. Den hade midskeppsplacerad pump på 2000 l/min, vattentank på 2000 liter och skumvätsketank på 200 liter. 1991 blev den 172 och 1997 såldes den till Malå kommuns brandförsvar. 1988  MGE013 var en Volkswagen Pickup från 1987 som fick nr 178 som transportbil. Den slopades 2002. 1990  OEE640 var en Volvo 745 från 1990 som blev befälsbil 176. Bilen slopades 2003. 1991(?) NXP062 var en släckbil som Tollarp byggde på Mercedes Benz 1625-chassi -91(?). Den blev bil 171. 1998  KXH605 är en Volvo FL10 från 1998, som Hebra Brand byggde till tankbil med dubbelhytt. Midskeppsmonterad pum på 3000 l/min, vattentank på 8000 liter och skumvätsketank på 250 liter samt 1000 liter lättvatten. Lättskumsutrustning. Vattenkanon över hytten. Följde med till Rsyd 2006. 1999 JEB477 är en Volkswagen Caravelle minibuss från 1999, som fick nr 177. Följde med in i Rsyd 2006. 2000  PSF403 är en Ford Transit Pickup dubbelhytt från 1993, som överfördes från station Jägersro (bil 127) och fick nr 178 2000. Slopades 2005. 2001 ca EDJ043 var en Steyr-Puch Pinzgauer från 1984, som levererades till Malmö Branddkår 1984 som bil 135, senare 125. Placerades i början av 2000-talet i Burlöv och följde med in i Räddningstjänsten Syd. Fick sannolikt inget nytt radionummer i Burlöv. 2001 SJH430 är en BAS 1 släck-/räddningsbil från Auto Rescue som byggts på ett Scania P94G-chassi av årsmodell 2001.  Den levererads som bil 171 och har en Ruberg R30-pump på 3000 l/min, vattentank på 3000 liter och skumvätsketank på 400 liter. Bilen följde med in i Rsyd 2006. Foto: Attila Jensen 2003 TWU717 är en Volkswagen Passat från 2003, som blev befälsbil 176. Följde med in i Rsyd 2005. 2005 EMX034 var en akutbil, byggd på en Nissan Terrano  -96. Levererades samma år till Malmö Brandkår som bil 991. Slopades 2001 och rullade som reservbil 991R. Blev bil 178 vid Burlövs räddningstjänst 2005. Följde med in i Räddningstjänsten Syd.
Ford Granada -77, befälsbil SDM861, utanför brandstationen på Nygatan. Foto: Carl-Johan Semler
KDN061 Mercedes Benz 508 -77 skyddsbil SDM 177 utanför brandsta- tionen på Nygatan. Foto: Carl-Johan Semler
BYZ101 Scania LS111 -80 maskinstege SDM173 utanför garaget mitt emot brandstationen på Nygatan. Magirusstege LB30/5 med korg. Ovanlig modell i Sverige. Foto: Lars-Owe Göthe
GLD719 Saab 900 GLS -82 befälsbil SDM176 utanför brandstationen på Nygatan. Foto: Lars-Owe Göthe 
MGE013 Volkswagen Pickup -87 transportbil SDM178 utanför brandstationen på Nygatan. Foto: Carl-Johan Semler
NXP062 Mercedes Benz 1625 -91(?) släckbil SDM171 utanför huvudbrandstationen vid Drottninggatan i Malmö. Foto: Lars-Owe Göthe
KXH605 Volvo FL10 -98 tankbil SDM174 utanför brandstationen på Lommavägen. Foto: Attila Jensen
Th. JEB477 Volkswagen Caravelle -99 transportbil SDM177. Foto: Attila Jensen
Tv. PSF403 Ford Transit Pickup -93 transportbil SDM178 utanför övnings- platsen Barbara på Spille- pengen. Foto: Lars-Owe Göthe
TWU717 VW Passat -03 befälsbil 176. Bilen flyttades till station Centrum som 137 och används vid automatlarm. Bilden visar bilen som 261-1470 då vi saknar bild från före 2006. Foto: Lars-Owe Göthe
Vi har nu nått fram till års-skiftet 2005-2006 då Rädd-ningstjänsten Syd tog över verksamheten i Burlöv. Här slutar vår beskrivning av äldre brandfordon, bara komplette-ringar återstår. Redan har 12 års ny historia skapats...          2017-12-23			  Webbred.
KXH605 tankbil 174, NXP062 släckbil 171 och BHH058 ambulans 917 omkring 1998. 1999 flyttades ambulansen till Svedala. Foto: Räddningstjänsten Burlöv.
EMX034 Nissan Terrano -96, levererades till Malmö Brandkår som akutbil 991. År 2005 placerades den i Burlöv som transportbil. Foto: Räddningstjänsten Burlöv.
Museiverksamheten Genvägar Genvägar Museiverksamheten Hem Hem
All rights reserved - Design by Xara/Lars-Owe Göthe
Till sidans topp Till sidans topp