Manskapsdragna och hästförspända sprutor, stegar och redskap samt vagnar.
  Motordrivna fordon.
Burlövs brandförsvar - ambulanserna  
De första brandredskapen bars, släpades på släde eller framfördes på hjul av manskapet. Så småningom togs hästens resurser i anspråk. Hästarna har sin egen historia men den känner vi väldigt lite till inom Burlövs kommun. Motordrivna fordon anskaffa- des kring 1920. Brandkåren har haft många fordon genom åren. En del begangnade fordon har köpts in. På 70-talet kom den första ambulansen till Burlöv, senare på uppdrag av Malmöhus läns landsting. Ambulansen flyttades till Sve- dala .  
1986 - 1989 GFU483 Mercedes Binz 280 -79 var ambulans SDM939 som kom från Landskrona. MXF882 Volvo 240 -85 ambulans SDM 938 var ny vid leveransen. Poserar här framför brandstationen på Nygatan. Foto: Lars-Owe Göthe
OFE303 Chevrolet Suburban -89 ambulans SDM938, senare 917 utanför brandstationen på Nygatan. Var i drift 1990 - 1995. Foto: Carl-Johan Semler
BHH058 Chevrolet -96 storbilsambulans SDM917 rycker ut från brandstationen i Burlöv. Togs i drift 1996 och flyttades till Svedala 1999. Foto: Lars-Owe Göthe
Brandförsvaret hade ambulans på stationen 1972 - 1999. Foto: Lars-Owe Göthe.
Burlövs Kommun
På 70-talet kom den första ambulan- sen till Burlöv, senare på uppdrag av Malmöhus läns landsting. Sista ambu- lansen flyttades då till Svedala 1999.  
1972 EGA882 var brandförsvarets första ambulans. Den var en International 1010 från 1971 som levererades 1972 med radionummer 918. Den körde på entreprenad åt Landstinget vid i hu- vudsak brandkårsutryckningar. Bilen fick nr 939 1978 och ersattes 1982 av en Landstingsägd ambulans. Därmed användes Burlövs ambulans i alla förekommande uppdrag inom Burlöv /Lomma. Foto: Lars-Owe Göthe (till vänster) Ur Burlövs kommuns bildarkiv (nedan).
1983 JCL442 Chevy Van -79 ambulans SDM938. Kom från Helsingborg där den rullat som SDM922. Fanns i Burlöv 1983 - 1985. Foto: Burlövs kommuns bildarkiv.
Källor Burlövs kommun, del 1 och 2 av Ingemar Ingers (1902-1983) Bilregistret 1937 Egna anteckningar genom åren Lars-Owe Göthe Sveriges brandkårer 1940
1982 FYJ232 var en Mercedes Binz 230-ambulans från 1973 som tidigare rullat vid Landstingets ambulans- station vid Helsingborgs brandförsvar som 925. Den var i trafik hos Burlövs brandförsvar 1982 – 1985 som bil 939. Foto: Lars-Owe Göthe
1990 LEH582 var en Volvo 240-ambulans från 1983 som togs i drift 1990 som bil 939. Den kom från Trelle- borg där den rullat som 954. Bilen slopades året efter. Foto saknas.
1991 FUS355 var en Volvo 240-ambulans från 1984 som tidigare rullat hos Landstingets ambulansstation vid Höganäs brandförsvar som 983. Den var i trafik hos Burlövs brandförsvar 1991 – 1992 som bil 939 och överfördes året efter till Ystad som 974. Foto saknas.
Museiverksamheten Genvägar Genvägar Museiverksamheten Hem Hem
All rights reserved - Design by Xara/Lars-Owe Göthe
Till sidans topp Till sidans topp Brandstationerna Fordon före 1977 Fordonen 1977-2005 Fordonen 1977-2005 Fordon före 1977 Brandstationerna Brandförsvaret Brandförsvaret Brandfordon före 1977 Brandfordon före 1977 Brandfordon 1977-2005 Brandfordon 1977-2005