Öppnades den 4 mars 2013 Öppnades den 4 mars 2013
Välkommen till Brandmuseum på nätet!
Öppet alla dagar. Dygnet runt. Året runt!
En välklädd brandsoldat från när förra seklet var ungt. Han hette Carl Julius Sigfrid Kronvall.  Lunds brandstation vid Drottensgatan en tid efter flytten till Kävlingevägen.
Reservbrandkåren i Malmö vid en sprutmönstring 1883.
Handkraftspruta från 1894. 
Södra brandstationen i Malmö 1911.
Brandtelegrafen kom i slutet av 1800-talet.
Brandmuseum på nätet är webbplatsen där brandförsva- rets historiska utveckling inom de fem kommuner Burlöv, Eslöv, Kävlinge, Lund och Malmö som ingår i Räddningstjänsten Syd, beskrivs. Som på de flesta museala områden är det föremålen och bilderna som står främst. Föremål som inte är specifika för någon enskild kommun samlas på samma plats. Tidsramar Vår historiebeskrivning slutar kring årsskiftet 2005/2006, dvs. tid- punkten då Räddningstjänsten Syd bildades. Det är också tidpunk- ten då de kommunala räddningstjänsternas namn försvann från agendorna. Bakåt är tidsrymden skiftande bland kommunerna. Omfattningen av efterforskning och arkivens innehåll varierar stort kommunerna emellan men vi kan lova att researcharbetet fortsätter, både bakåt och framåt. Det som hände igår är ju faktiskt historia idag! Därför har vi öppnat tiden 2006 - 2014. Sidorna finns under Gen- vägar och är i pdf-format. Material Foton, illustrationer och innehållet i de beskrivande texterna är oftast hämtade från tidigare publikationer inom räddningstjänsten. Dessa kan vara årsberättelser, utbildningsdokument, jubileumsdokument osv. liksom från kommunala och enskilda alster. För Malmös del så finns ett omfattande material som togs fram för Malmö Brandkårs 100-årsjubileum 1994 och som till stor del finns i Malmö Brandkårs Museiförenings brandmuseum. Foton kan också ha ställts till webb- platsens förfogande av privatpersoner och enskilda arkiv samt av webbplatsförfattaren. Kvaliteten varierar men en dålig bild kan ofta vara bättre än ingen alls i våra sammanhang. De flesta sidorna in- nehåller en källförteckning eller källuppgift under bild. Museiverksamheten Räddningstjänsten Syd ligger bakom den- na webbplats. Allt arbete bedrivs på ideell nivå. Navigera i röda listen ovan för att få veta mer om oss. Välkommen in! Påbörja museivandringen genom att klicka på Museiverksamheten!
Digitalt brandmuseum sedan 2013.
Analogt brandmuseum sedan 1998.
All rights reserved - Design by Xara/Lars-Owe Göthe
     Anslagstavla Vi har passerat två år på nätet och kände att vi behövde juste- ra sidans innehåll. Sidbredden har ökats, för bättre läsbarhet, hoppas vi. Vi tar tacksamt emot synpunk- ter på kontakt@brandmuseumrsyd.se. Flera sidor har flyttats över som pdf-dokument. Detta av kapacitetsskäl. Se under Genvägar. Efterhand blir det fler bildspel i pdf som länkas till webbplat- sen.   Eslövs gamla station tittar vi närmare på. Malmö-Centrum blev 120 år un- der 2014. Klicka på rutorna nedan för att öppna bildspelen. Åren 2006 - 2014 Under Genvägar finns några pdf- dokument som beskriver statio- ner och fordon från de åren. Webbredaktionen 
Eslövs brandstation vid Gröna torg 57 år Malmö brandstation Centrum 120 år Museiverksamheten Genvägar Genvägar Museiverksamheten Hem Hem