Välkommen till Brandmuseum på nätet!
Öppet alla dagar. Dygnet runt. Året runt!
Lunds hästkrafter på brandstation vid Drottensgatan en bit in på 20-talet.
Brandtelegrafen kom i slutet av 1800-talet. Man kunde även ringa med hjälp av den men då gällde bara “tjänstesamtal”!
Brandmuseum   på   nätet    är   webbplatsen   där   brandförsvarets   historiska   ut- veckling   inom   de   fem   kommuner   Burlöv ,   Eslöv ,    Kävlinge ,   Lund    och   Malmö ,   som ingår i Räddningstjänsten Syd, beskrivs. Som   på   de   flesta   museala   områden   är   det   föremålen   och   bilderna   som   står   i framkant.   Föremål   som   inte   är   specifika   för   någon   enskild   kommun   samlas   samma plats. Tidsramar Vår   historiebeskrivning   slutar   kring   årsskiftet   2005/2006,   dvs.   tidpunkten   Räddningstjänsten   Syd   bildades.   Det   är   också   tidpunkten   då   de   kommunala räddningstjänsternas namn försvann från agendorna. Bakåt   är   tidsrymden   skiftande   bland   kommunerna.   Omfattningen   av   efterforsk- ning   och   arkivens   innehåll   varierar   stort   kommunerna   emellan   men   researchar- betet   fortsätter,   både   bakåt   och   framåt.   Det   som   hände   igår   är   ju   faktiskt   histo- ria idag! Nya tidsramar 2017   var   Räddningstjänsten   Syds   tolfte   verksamhetsår.   Därför   har   vi   gjort   en sammanfattning   av   tiden   2006   -   2017.   Under   Genvägar    finns   sidor   i   pdf-for- mat   men   också   på   sidor   som   länkas   via   knappen   Rsyd   nedan.   Mycket   av   det som   hänt   under   dessa   tolv   år   kan   man   läsa   om   på   Rsyds   officiella   webbsida som   du   når    här .   Vi   berör   därför   bara   sådant   som   är   i   paritet   med   motsvarande på kommunsidorna. Material Foton,   illustrationer   och   innehållet   i   de   beskrivande   texterna   är   oftast   hämtade från   tidigare   publikationer   inom   räddningstjänsten.   Dessa   kan   vara   årsberättel- ser,   utbildningsdokument,   jubileumsdokument   osv.   liksom   från   kommunala   och enskilda   alster.   För   Malmös   del   så   finns   ett   omfattande   material   som   togs   fram inför   Malmö   Brandkårs   100-årsjubileum   1994   och   som   till   stor   del   finns   i   Malmö Brandkårs   Museiförenings   brandmuseum.   Foton   kan   också   ha   ställts   till   webb- platsens   förfogande   av   privatpersoner   och   enskilda   arkiv   samt   av   webbplatsför- fattaren. Kvaliteten varierar men en dålig bild kan ofta vara bättre än ingen alls i   våra   sammanhang.   De   flesta   sidorna   innehåller   en   källförteckning   eller   käll- uppgift   under   bild.   Om   inget   namn   finns   kan   det   bero   på   att   bilden   är   webb- författarens eller så finns fotografen/uppgiftslämnaren under Upphovsrätt. Museiverksamheten   Räddningstjänsten   Syd    ligger   bakom   denna   webb- plats. Allt arbete bedrivs på ideell nivå. Påbörja   museivandringen   genom   att   klicka   på   Museiverksamheten    i   navige- ringslisten eller gå direkt till avsnitten med knapparna till vänster.   Välkommen in!
Digitalt brandmuseum sedan 2013.
Analogt brandmuseum sedan 1998.
                          Anslagstavla Brandmuseum   på   nätet    har   genomgått   en   omfattande   redigering   av- seende   rättelser   av   årtal,   komplettering   av   tidigare   kårer   (i   Eslövs och   Lunds   kommuner   bl.   a.),   komplettering   av   stationer   och   öv- ningsplatser   (Malmö)      m.   fl.   Fler   foton   liksom   fler   länkar   till   PDF- dokument   har   lagts   in.      Se   under   Genvägar    i   sidhuvudet   eller Innehållsförteckningen    som   nås   med   ett   tryck   på   den   gula   knappen längre   ner.   Ca   130   fordon   och   ett   antal   båtar   beskrivs   i   de   s.k. fordons-   respektive   vagnskorten.   Nytt   är   också   Fordonsritningar   som även kan nås via “Ritning”  intill en del bilder. Åren   2006   -   2017   är   de   tolv   åren   Räddningstjänsten   Syd   hittills verkat och därför har vi gjort en sammanfattning. I mars 2018 är det fem år sedan Brandmuseum på nätet   öppnades! 2018-01-10 Webbredaktionen
Museiverksamheten Genvägar Genvägar Museiverksamheten Hem Hem
Två välklädda brandsoldater från Malmö när förra seklet var ungt.
All rights reserved - Design by Xara/Lars-Owe Göthe
Eslöv Kävlinge Lund Malmö Lund Kävlinge Eslöv Malmö Burlöv Burlöv Rsyd Rsyd
 Öppnades den 4 mars 2013
Uppdaterad i januari 2018