Upphovsrätt © Museiverksamheten Räddningstjänsten Syd 2017 avseende sidans utformning, text- och grafikinnehåll. För foto- grafier tagna efter 1969 är fotografen upphovsrättsägare. Museiverksamheten Räddningstjänsten Syd är en ideell förening utan kommersiellt intresse. Webbplatsen Brandmuseum på nätet  är utförd på ideell basis och föreningens enda syftet är att sprida kunskap om brandförsvarshistorien inom de fem medlemskommunerna i Räddningstjänsten Syd. Det är ett omfattande sökarbete i arkiv och litteratur samt samtal med personer som verkat inom räddnings- tjänsten, som lagts ner för att kunna delge den intresserade brandförsvarets historia inom Räddningstjänsten Syds medlemskommuner. Vi undanber oss därför all kopiering av materialet, med kommersiella syften. Länkning Du är välkommen att länka till webbplatsen Brandmuseum på nätet. Vi ser helst att du länkar till startsidan www.brandmuseumrsyd.se. Bilder/foton/grafik etc. kommer från Malmö Brandkårs arkiv, Lunds Brandförsvars arkiv, samlingar hos andra brandkårer, tryckta verk med anknytning till brandförsvaret eller från privata samlingar. Dessa och fotografen eller grafikskaparen, har angetts i den mån vi har kunnat identifiera dem. Några bilder har köpts från bildbyråer. Se listan nedan. Referensmaterial - fotografier och grafiska bilder
Digitalt brandmuseum sedan 2013.
Analogt brandmuseum sedan 1998.
All rights reserved - Design by Xara/Lars-Owe Göthe
Referenser Billinge sockenbok 2000 Billinge - från by till samhälle 2011 Bilregistret 1937 Sydsvenska Dagbladet Snällposten Brandkåren i Dalby Tommy Klang 2008/2009 Burlövs kommun, del 1 o 2 Ingemar Ingers Eslöv eslov.se Fordonsregistret, dagsaktuellt Transportstyrelsen Fordonstillverkarnas hemsidor Från brandvakt till rökdykare Svens Sönnerberg 1944 Gator i Malmö Birgit Bender Malmö stadsarkiv 1999 Harlösa 1905-1990 Ella Jönsson, Hanna Jönsson, Harry Tengrud Harlösa stationssamhälle 1900 Ella Jönsson, Harry Tengrud Harlösa - byn som tågen... Jan Karlsson 2000 International ambulans- och Claus Christensen 2014-2016           brandfordon                 Kampen mot elden, del 1 o 2 Redaktör Sven Sönnerberg 1951, 1952 Krigsinventeringen 1943 och 1944 Alla kommuner utom Eslöv Kärrstorps by i Bosarps socken Brita Lind m. fl. Artikel om spruthuset              från laga skifte till nutid Kävlinges historia kavlinge.se Kävlingebygdens årsböcker 1978, 1979, 1987, 1988 Kävlinge - ett skånskt järnvägs- Rapport från Konsthögskolans Arkitektskola      samhälle 1983 Limhamniana 1982 Eva Dalin Lunds brandförsvar Pia Svensson-Bengtsson 1992 Lunds historia lund.se Magirus historiska arkiv i Ulm Information och foto via Wolfgang Rotter 2017 Information och foto via Klaus Lassen 2016 Malmö brandkår 1894-1984 Uppdrag från Bengt Lindell 1984 Malmö i lågornas rov Richard Nilsson 1994 Malmö stads brandkår 100 år Redaktör Jan Sjökvist 1994 Malmö stads brandväsen Bror Cederström 1903 Oxie härads hembygdsförening Årsbok 2013 - sammandrag av P-Å Holmbergs byavandring i Lockarp 2013 Sandbybygdens hembygds- Ett brinnande intresse av Bo-Arne Andersson             förenings årsbok 2004 Sveriges brandkårer Redaktör F. W. Kylberg 1940 YouTube Siréner Federal C5 Signaturen Henry455 2008 Dessutom Ett flertal årsredovisningar Eget arkivarbete, delvis med material från stads- och landsarkiv ...och inte minst Samtal med anställda och pensionärer inom   räddningstjänsten Grafiska bilder Lars-Owe Göthe Repro Lang, Jens Frandsen, Lars-Owe Göthe Scanning Lars-Owe Göthe, Kenneth Ekberg Layout Lars-Owe Göthe Webb-redaktör Lars-Owe Göthe
Fotografier från Bilder i syd Bloggen Mitt Lund Burlövs kommuns bildarkiv Burlövs brandkårs/räddningstjänsts bildarkiv Claus Christensen Eslövs brandkår Eslövs kommuns bildarkiv Eva-Marie Johanssons farbror (MFB) Föjers arkiv Hagblom-Foto Hebra Brand Hurvas frivilliga brandkårs kulturförening KG Foto via Eslövs brandkår Limhamns museiförening Lunds brandkår/brandförsvar Malmö brandkår Malmö brandkårs (museiförenings) bildarkiv Marieholms frivilliga brandkår Räddningstjänsten Syd Stenbergs illustrationsbyrå Fotografer Allan Lenander Attila Jensen Bengt Johansson Bernt Johansson Björn Johansson Börje Persson Carl Johan Semler Edward Rosengren Eva Wallenius Fredrik Norstedt Göran Magnusson Hilma Rude H. J. Strandberg Inga Larsson J. Lindh Jesper Ryhög Jonas Sandqvist Kenny Andersson Kenth Åkesson Kjell Söderlund Lars-Owe Göthe Leif Herbst, fd. Bengtsson Mats Hansson Mikael Mennerberg Olle Lundahl Otto Ohm P-O Lind Per Bagge Per Göthe Peter Olsson Sten Björk Sven Rosborn Torbjörn Andersson Urban Jönsson Uwe Gumpf Wilhelm Wahrenberg Wille Böhm
Till första sidan Till första sidan
All rights reserved - Design by Xara/Lars-Owe Göthe