Upphovsrätt © 2015 Museiverksamheten Räddningstjänsten Syd är en ideell förening. Den ansvarar för all information på webbplatsen Brandmuseum på nätet. Webbplatsen är utförd på ideell basis med enda syftet att sprida kunskap om brandförsvarshistorien inom de fem medlemskommunerna i Räddningstjänsten Syd. Utformningen är upphovsrättsskyddad. Bilder/foton/grafik etc. kommer från Malmö Brandkårs arkiv, Lunds Brandförsvars arkiv, samlingar hos andra brandkårer, tryckta verk med anknytning till brandförsvaret eller från privata samlingar. Dessa och fotografen eller grafikskaparen, om denne är känd, har angetts i den mån vi har kunnat identifiera dem. Några bilder har köpts från bildbyråer. Se listan nedan. Länkning Vill du länka till webbplatsen Brandmuseum på nätet ser vi helst att du länkar till startsidan www.brandmuseumrsyd.se. Referensmateriel, fotografier och grafiska bilder
Digitalt brandmuseum sedan 2013.
Analogt brandmuseum sedan 1998.
All rights reserved - Design by Xara/Lars-Owe Göthe
Referenser Billinge sockenbok 2000 Billinge - från by till samhälle 2011 Bilregistret 1937 Sydsvenska Dagbladet Snällposten Brandkåren i Dalby Tommy Klang 2008/2009 Burlövs kommun, del 1 o 2 Ingemar Ingers Eslöv eslov.se Fordonsregistret, dagsaktuellt Transportstyrelsen Fordonstillverkarnas hemsidor Från brandvakt till rökdykare Svens Sönnerberg 1944 Gator i Malmö Birgit Bender Malmö stadsarkiv 1999 Harlösa 1905-1990 Ella Jönsson, Hanna Jönsson, Harry Tengrud Harlösa stationssamhälle 1900 Ella Jönsson, Harry Tengrud Harlösa - byn som tågen... Jan Karlsson 2000 Kampen mot elden, del 1 o 2 Redaktör Sven Sönnerberg 1951, 1952 Krigsinventeringen Alla kommuner utom Eslöv 1943 - 1944 Kävlinges historia kavlinge.se Kävlingebygdens årsböcker 1978, 1979, 1987, 1988 Kävlinge - ett skånskt järn- Rapport från Konsthögskolans Arkitektskola  vägssamhälle 1983 Lunds brandförsvar Pia Svensson-Bengtsson 1992 Lunds historia lund.se Malmö brandkår 1894-1984 Uppdrag av Bengt Lindell 1984 Malmö i lågornas rov Richard Nilsson 1994 Malmö stads brandkår 100 år Redaktör Jan Sjökvist 1994 Malmö stads brandväsen Bror Cederström 1903 Oxie härads hembygdsförening Årsbok 2013 - sammandrag av P-Å Holmbergs byavandring i Lockarp 2013 Sandbybygdens hembygds- Ett brinnande intresse av Bo-Arne Andersson             förenings årsbok 2004 Sveriges brandkårer Redaktör F. W. Kylberg 1940 Dessutom Ett flertal årsredovisningar Eget arkivarbete, delvis med material från Stads- och Landsarkiv ...och inte minst Samtal med anställda och pensionärer inom   räddningstjänsten Grafiska bilder Lars-Owe Göthe
Fotografier från/fotografer Bilder i syd Bloggen Mitt Lund Burlövs kommuns bildarkiv Burlövs brandkårs/räddningstjänsts bildarkiv Eslövs brandkår Eslövs kommuns bildarkiv Föjers arkiv Hebra Brand Hurvas frivilliga brandkårs kulturförening KG Foto via Eslövs brandkår Limhamns museiförening Lunds brandkår Malmö brandkår Malmö brandkårs (museiförenings) bildarkiv Marieholms frivilliga brandkår Räddningstjänsten Syd Stenbergs illustrationsbyrå Allan Lenander Attila Jensen Bengt Johansson Bernt Johansson Börje Persson Carl Johan Semler Edward Rosengren Eva Wallenius Fredrik Norstedt Hilma Rude H. J. Strandberg Inga Larsson J. Lindh Jesper Ryhög Jonas Sandqvist Kenth Åkesson Kjell Söderlund Lars-Owe Göthe Leif Herbst, fd. Bengtsson Mats Hansson Mikael Mennerberg Otto Ohm P-O Lind Per Bagge Per-Henrik Göthe Peter Olsson Sten Björk Sven Rosborn Torbjörn Andersson Urban Jönsson Wilhelm Wahrenberg Wille Böhm