Källor Kävlinges historia från Kävlinge kommuns webbplats. Kävlingebygdens årsbok 1978, 1979, 1987-88 Kävlinge - ett skånskt järnvägssamhälle en rapport från Konst- högskolans Arkitektskola 1983.
Vad hände sen...?
Kävlinge brandstation fanns på Kvarngatan innan den nuvarande stationen på Gränsgatan togs i bruk. Stationen kompletterades senare med en garagebyggnad snett framför statio- nen, på den ljusa ytan. När heltidsstationen i Löddeköpinge togs i bruk 1984 flyttades mer- parten av fordonen över dit. Bilden ovan, ett vykort, är tagen på tidigt 1950-tal. Bilden nedan visar brandstationen från ovan, några år tidigare.
Lilla Harrie brandstation
Löddeköpinge brandstation 1984
Furulund 1969
Furulunds sista brandstation ligger vid Korsgatan. Del av vykort.
Löddeköpinge brandstation i maj 1984, samma år som den togs i bruk. Foto: Lars-Owe Göthe
Löddeköpinge brandstation i slutet av 1930-talet
Spruthus och brandstationer
Kvarngatan slutet av 1930-talet
Kävlinge gamla brandstation på Kvarngat- an är numera bland annat bibliotek. Foto: Lars-Owe Göthe 2012.
Gränsgatan 2012
Kävlinge senaste brandstation, från 1996, ligger på Gränsgatan. Foto: Lars-Owe Göthe.
Korsgatan Furulund 2012
Furulunds sista brandstation ligger på Korsgatan och är numera en privat bostad. Foto: Lars-Owe Göthe.
Löddeköpinge brandstation. Foto Rsyd. En bit bort, nordost om brandstationen finns ett övningsfält.
Löddeköpinge brandstation
Brandbilar Chevrolet -24 t.v. och Volvo- 32. Foto: Sveriges brandkårer 1940
Kävlinge Kommun
Brandstationen vid Kvarngatan på 1950-talet
Löddeköpinge brandstation från slutet av 1950-talet
Dösjebro nedlagda brandstation 2014
Löddeköpinge brandstation på sent 1950-tal, tillbyggd med garage med två portar. Lades ner några år innan nya stationen kom 1984. Vykort.
Ovan. Brandstationen 1956. Foto från Bilder i Syd. Brandstationen före den från 1984 låg på hörnet av Odalvägen och Barsebäcksvä- gen. Stationen byggdes till på 1950-talet. Där finns idag ett bostadshus (nedan). Foto mars 2015: Lars-Owe Göthe.
Museiverksamheten Genvägar Genvägar Museiverksamheten Hem Hem
Foto, ovan: Sveriges brandkårer 1940.
Vykort över kyrkan i Lilla Harrie. I bakgrunden syns brandstationen med det höga slangtornet. Vykortet är taget 1955.
Foto: Jesper Ryhög
All rights reserved - Design by Xara/Lars-Owe Göthe
Till sidans topp Till sidans topp Brandförsvaret Fordonen Fordonen Brandförsvaret